Visit this resource

Xs:schemalocation : http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd

Xml:lang : sl

Xml:lang : en

Xml:lang : x-t-cc-url

Title : Bralne vaje - koncentracija

Title : Reading exercises - concentration

Subject : jeziki

Subject : languages

Subject : moderni jeziki

Subject : modern languages

Subject : slovenski jezik

Subject : Slovene language

Subject : branje

Subject : reading

Subject : koncentracija

Subject : concentration

Subject : pozornost

Subject : attention

Subject : kratka beseda

Subject : short word

Description : Vaje za učence, ki imajo težave s koncentriranim branjem, to je s tem, da usmerijo svojo pozornost na besedilo in obdržijo določeno stopnjo pozornosti tudi med branjem. Vaja usmerja pozornost na neko besedilo.

Description : Collection of short exercises for developing reading perception, keeping the concentration.

Date : 2007-05-23T10:00:00.00Z

Date : 2005-01-12T11:00:00.00Z

Type : drill and practice

Format : application/octet-stream

License : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

License : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Creator :