Visit this resource

Title : GESTIÓ D'EXPLOTACIÓ D'EDIFICIS

Title : GESTIÓ D'EXPLOTACIÓ D'EDIFICIS

Description : El mercat immobiliari demanda cada cop amb meacute;s insistència sistemes de racionalitzacioacute; entre el producte edificat i la seva rendibilitat d'explotacioacute; al llarg de la seva vida uacute;til. Conceptes com la conservacioacute;, mantenibilitat i explotacioacute; dels serveis associats per a l'uacute;s al qual està destinat l'edifici soacute;n prioritaris en els plans estratègics de totes les empreses. Un dels objectius clau de l'assignatura eacute;s arribar a assolir la preparacioacute; i les habilitats necessàries per a fer propostes estratègiques amb la màxima eficiència envers l'explotacioacute; dels edificis, equilibrant el concepte de depreciacioacute; dels mateixos i el valor de negoci associat que aquests generen, garantint de forma analiacute;tica els result

Description : El mercat immobiliari demanda cada cop amb meacute;s insistència sistemes de racionalitzacioacute; entre el producte edificat i la seva rendibilitat d'explotacioacute; al llarg de la seva vida uacute;til. Conceptes com la conservacioacute;, mantenibilitat i explotacioacute; dels serveis associats per a l'uacute;s al qual està destinat l'edifici soacute;n prioritaris en els plans estratègics de totes les empreses. Un dels objectius clau de l'assignatura eacute;s arribar a assolir la preparacioacute; i les habilitats necessàries per a fer propostes estratègiques amb la màxima eficiència envers l'explotacioacute; dels edificis, equilibrant el concepte de depreciacioacute; dels mateixos i el valor de negoci associat que aquests generen, garantint de forma analiacute;tica els result

Pubdate : Tue, 10 July 2012 07:03:31 +0000

Pubdate : Tue, 10 July 2012 07:03:31 +0000