Visit this resource

Title : INSTAL.LACIONS INTEL.LIGENTS

Title : INSTAL.LACIONS INTEL.LIGENTS

Description : L'automatitzacioacute; no solament ha permès millorar i fer meacute;s eficients els pro-cessos de fabricacioacute; si no que tambeacute; existeix una àrea dedicada a les ins-tal·lacions elèctriques d'edificis. L'automatitzacioacute; de tasques en l'edificacioacute; no ha d'anar solament centrada en el confort si no que l'objectiu principal eacute;s en l'estalvi energètic. Objectiu general: Proporcionar els coneixements per a que l'estudiant pugi comprendre el funcionament dels sistemes d'automatitzacioacute; i en concret la seva aplicacioacute; a les instal·lacions elèctriques. Objectius especiacute;fics: - Adquirir els conceptes per comprendreacute; i dissenyar aplicacions amb microcontroladors. - Conèixer els components d'un sistema domòtic. - Estudi de c

Description : L'automatitzacioacute; no solament ha permès millorar i fer meacute;s eficients els pro-cessos de fabricacioacute; si no que tambeacute; existeix una àrea dedicada a les ins-tal·lacions elèctriques d'edificis. L'automatitzacioacute; de tasques en l'edificacioacute; no ha d'anar solament centrada en el confort si no que l'objectiu principal eacute;s en l'estalvi energètic. Objectiu general: Proporcionar els coneixements per a que l'estudiant pugi comprendre el funcionament dels sistemes d'automatitzacioacute; i en concret la seva aplicacioacute; a les instal·lacions elèctriques. Objectius especiacute;fics: - Adquirir els conceptes per comprendreacute; i dissenyar aplicacions amb microcontroladors. - Conèixer els components d'un sistema domòtic. - Estudi de c

Pubdate : Tue, 21 June 2011 10:37:55 +0000

Pubdate : Tue, 21 June 2011 10:37:55 +0000