Visit this resource

Title : CLASSIFICACIO DE PATRONS: APLICACIONS EN TRACTAMENT DE SENYA

Title : CLASSIFICACIO DE PATRONS: APLICACIONS EN TRACTAMENT DE SENYA

Description : Aquesta assignatura fa una revisioacute; de la teoria de classificacioacute; i reconeixement de models des d'una perspectiva matemàtica i al mateix temps aplicada a diferents àrees del tractament del senyal. El tiacute;pic problema de pre-tractament de senyal, extraccioacute; de caracteriacute;stiques i classificacioacute; pròpiament dita, es pot aplicar a un ampli conjunt de temàtiques d'entre les que es podrien destacar control de qualitat, aplicacions biomèdiques (diagnòstic mèdic), sistemes de comunicacions, processament d'imatges i reconeixement de veu entre d'altres. Es preteacute;n donar una visioacute; general de la teoria de decisioacute; bayesiana, l'estimacioacute; de màxima versemblança, tècniques de classificacioacute; no paramètrica i aprenentatge no sup

Description : Aquesta assignatura fa una revisioacute; de la teoria de classificacioacute; i reconeixement de models des d'una perspectiva matemàtica i al mateix temps aplicada a diferents àrees del tractament del senyal. El tiacute;pic problema de pre-tractament de senyal, extraccioacute; de caracteriacute;stiques i classificacioacute; pròpiament dita, es pot aplicar a un ampli conjunt de temàtiques d'entre les que es podrien destacar control de qualitat, aplicacions biomèdiques (diagnòstic mèdic), sistemes de comunicacions, processament d'imatges i reconeixement de veu entre d'altres. Es preteacute;n donar una visioacute; general de la teoria de decisioacute; bayesiana, l'estimacioacute; de màxima versemblança, tècniques de classificacioacute; no paramètrica i aprenentatge no sup

Pubdate : Mon, 23 May 2011 07:23:51 +0000

Pubdate : Mon, 23 May 2011 07:23:51 +0000