Visit this resource

Title : DIRECCIÓ D'EMPRESES

Title : DIRECCIÓ D'EMPRESES

Description : Desenvolupar les competències necessàries per a que l'alumne pensi i actuiacute; com un director general. Capacitar a l'estudiant per a que pugui desenvolupar les funcions pròpies d'una direccioacute; general en una organitzacioacute;, on incloem la definicioacute; e implantacioacute; de l'estratègia dins un model de negoci lucratiu dins una organitzacioacute; amb la gestioacute; de la cultura, persones i altres fets. Objectius especiacute;fics: 1. Reconèixer models de negoci i poder determinar quina eacute;s la diferenciacioacute; meacute;s adequada. 2. Poder alinear tota la idea de negoci amb l'estratègia definida i la seva implantacioacute; 3. Com definir i modelar els valors de l'empresa amb la cultura i les persones 4. Capacitat per definir una estructura organitzati

Description : Desenvolupar les competències necessàries per a que l'alumne pensi i actuiacute; com un director general. Capacitar a l'estudiant per a que pugui desenvolupar les funcions pròpies d'una direccioacute; general en una organitzacioacute;, on incloem la definicioacute; e implantacioacute; de l'estratègia dins un model de negoci lucratiu dins una organitzacioacute; amb la gestioacute; de la cultura, persones i altres fets. Objectius especiacute;fics: 1. Reconèixer models de negoci i poder determinar quina eacute;s la diferenciacioacute; meacute;s adequada. 2. Poder alinear tota la idea de negoci amb l'estratègia definida i la seva implantacioacute; 3. Com definir i modelar els valors de l'empresa amb la cultura i les persones 4. Capacitat per definir una estructura organitzati

Pubdate : Thu, 18 December 2014 07:28:06 +0000

Pubdate : Thu, 18 December 2014 07:28:06 +0000