Visit this resource

Title : DISFUNCIONS DE LA VISIÓ BINOCULAR

Title : DISFUNCIONS DE LA VISIÓ BINOCULAR

Description : L'assignatura es basa en la correcta realitzacioacute; i interpretacioacute; de les proves per poder arribar al diagnòstic i seleccioacute; del tractament cliacute;nic meacute;s adequat per a les persones tant amb disfuncions binoculars i acomodatives com amb defectes refractius En acabar l'assignatura Disfuncions de la Visioacute; Binocular, els estudiants han d'haver assolit els seguuml;ents objectius (extrets del BOE): -Desenvolupar habilitats de comunicacioacute;, de registre de dades i d'elaboracioacute; d'històries cliacute;niques. -Adquirir les habilitats per a la interpretacioacute; i judici cliacute;nic dels resultats de proves visuals per establir el diagnòstic i el tractament pertinent. -Saber desenvolupar una anamnesi complerta. -Capacitat per a mesurar, interpreta

Description : L'assignatura es basa en la correcta realitzacioacute; i interpretacioacute; de les proves per poder arribar al diagnòstic i seleccioacute; del tractament cliacute;nic meacute;s adequat per a les persones tant amb disfuncions binoculars i acomodatives com amb defectes refractius En acabar l'assignatura Disfuncions de la Visioacute; Binocular, els estudiants han d'haver assolit els seguuml;ents objectius (extrets del BOE): -Desenvolupar habilitats de comunicacioacute;, de registre de dades i d'elaboracioacute; d'històries cliacute;niques. -Adquirir les habilitats per a la interpretacioacute; i judici cliacute;nic dels resultats de proves visuals per establir el diagnòstic i el tractament pertinent. -Saber desenvolupar una anamnesi complerta. -Capacitat per a mesurar, interpreta

Pubdate : Thu, 5 February 2015 07:19:14 +0000

Pubdate : Thu, 5 February 2015 07:19:14 +0000