Searching for ssw : 348 results found | RSS Feed for this search

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Sistem živih bitij - križanka System of living beings - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s sistemom živih bitij. Crossword puzzle build of terms related to the system of living beings.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | biološke vede | biological sciences | biologija | biology | bitje | being | križanka | crossword | rastlina | plant | žival | animal

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Prva mesta na slovenskem - križanka, anagram First cities in Slovenia - crossword, anagram

Description

Križanka in anagrami sestavljena iz besed povezanih s prvimi mesti na Slovenskem. Crossword puzzle and anagrams build of terms related to the first cities in Slovenia.

Subjects

zgodovina | history | mesto | town | srednji vek | middle ages | slovenija | slovenia | križanka | crossword | anagram

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Rimska država - od kraljevine do republike - križanka Roman empire - from kingdom to republic - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z rimsko državo. Crossword puzzle build of terms related to the roman empire.

Subjects

zgodovina | history | senat | senate | rimljani | romans | križanka | crossword | rim | rome

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Najstarejše civilizacije - anagram, križanka Oldest civilizations - anagram, crossword

Description

Anagrami in križanka sestavljeni iz besed povezanih z najstarejšimi civilizacijami. Anagrams and crossword puzzle build of terms related to the oldest civilizations.

Subjects

zgodovina | history | civilizacija | civilization | maji | maya | križanka | crossword | anagram

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Egipčanska družba - križanka Egyptian society - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z egipčansko družbo. Crossword puzzle build of terms related to the Egyptian society.

Subjects

zgodovina | history | egipt | egypt | križanka | crossword | faraon | pharaoh | trgovina | commerce | družba | society

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Dežela Ahajcev - križanka Achaeans - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z Ahajci. Crossword puzzle build of terms related to the Achaeans.

Subjects

zgodovina | history | ahajci | achaeans | troja | troy | križanka | crossword | trojanski konj | trojan horse

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Prvotni organizmi in prehranjevanje - križanka First organisms - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z prvotnimi organizmi. Crossword puzzle build of terms related to the first organisms.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | biološke vede | biological sciences | biologija | biology | klorofil | chlorophyll | simbioza | symbiosis | organizem | organism | križanka | crossword | fotosinteza | photosynthesis

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Enocelične živali in rastline - križanka Unicellular animals and plants - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z enoceličnimi živalmi in rastlinami. Crossword puzzle build of terms related to the unicellular animals and plants.

Subjects

biologija | biology | celica | cell | bakterija | bacterium | mikroogranizem | microorganism | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Evropske države - križanka European countries - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z Evropskimi državami. Crossword puzzle build of terms related to the European countries.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | država | country | evropa | europe | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Evropska glavna mesta - križanka European capitals - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z Evropskimi glavnimi mesti. Crossword puzzle build of terms related to the European capitals.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | glavno mesto | capital | evropa | europe | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Drevesa - križanka Trees - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z drevesi. Crossword puzzle build of terms related to the trees.

Subjects

biologija | biology | iglavec | conifer | listavec | deciduous tree | drevo | tree | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Območja najstarejših civilizacij - Mezopotamija, Sredozemlje - križanka Ancient civilizations in Mediterranean - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z civilizacijami ob Sredozemlju. Crossword puzzle build of terms related to the ancient civilizations in Mediterranean.

Subjects

zgodovina | history | križanka | crossword | mezopotamija | mesopotamia | feničani | phoenicians | sredozemlje | mediterranean

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Grški bogovi - križanka Greek gods - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z grškimi bogovi. Crossword puzzle build of terms related to the Greek gods.

Subjects

zgodovina | history | grški bogovi | greeks gods | stara grčija | ancient greece | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Grško-perzijske vojne - križanka Greek-Persian wars - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z grško-perzijskimi vojnami. Crossword puzzle build of terms related to the Greek-Persian wars.

Subjects

zgodovina | history | stara grčija | ancient greece | termopile | thermopylae | vojna | war | križanka | crossword | perzija | persia

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Hieroglifi - križanka Hieroglyphs - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z hieroglifi. Crossword puzzle build of terms related to the Egyptian hieroglyphs.

Subjects

zgodovina | history | egipt | egypt | križanka | crossword | hieroglif | hieroglyph

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Preprosti mnogocelični organizmi - križanka Simple multicellular organisms - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s preprostimi mnogoceličnimi organizmi. Crossword puzzle build of terms related to the simple multicellular organisms.

Subjects

biologija | biology | mnogoceličar | multicellular organism | organizem | organism | celica | cell | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Rastline osvajajo kopno - križanka Plants are conquering the land - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s prvimi kopenskimi rastlinami. Crossword puzzle build of terms related to the first land plants.

Subjects

biologija | biology | fotosinteza | photosynthesis | list | leaf | korenina | root | rastlina | plant | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Cvetovi in semena - križanka Flowers and seeds - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s cvetovi in semeni. Crossword puzzle build of terms related to the flowers and seeds.

Subjects

biološke vede | biological sciences | biologija | biology | cvet | flower | seme | seed | rastlina | plant | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Cvetovi in semena - križanka Flowers and seeds - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s cvetovi in semeni. Crossword puzzle build of terms related to the flowers and seeds.

Subjects

biologija | biology | cvet | flower | seme | seed | rastlina | plant | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Naprednejše mnogocelične živali - križanka Complex multicellular animals - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z naprednejšimi mnogocelični živali. Crossword puzzle build of terms related to the complex multicellular animals.

Subjects

biologija | biology | križanka | crossword | mnogoceličar | multicellular organism | organizem | organism

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Mehkužci - križanka Molluscs - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z mehkužci. Crossword puzzle build of terms related to the molluscs.

Subjects

biologija | biology | školjka | clam | polž | snail | glavonožec | cephalopod | mehkužec | mollusca | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Telesni členi in noge - križanka Arthropods - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s členonožci. Crossword puzzle build of terms related to the arthropods.

Subjects

biologija | biology | člen | joint | členonožec | arthropod | žuželka | insect | pajek | spider | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Členonožci - križanka Arthropods - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z členonožci. Crossword puzzle build of terms related to the arthropods.

Subjects

biologija | biology | pajek | spider | žuželka | insect | členonožec | arthropod | križanka | crossword | hrošč | beetle

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Severna Afrika - križanka North Africa - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z severno Afriko. Crossword puzzle build of terms related to the north Africa.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | severna afrika | north africa | križanka | crossword | arabci | arabs

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Preseljevanje ljudstev - križanka Migration of people - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s preseljevanjem ljudstev. Crossword puzzle build of terms related to the migration of people.

Subjects

zgodovina | history | preseljevanje | migration | goti | goths | ljudstvo | nation | križanka | crossword | slovani | slavic peoples

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata