Searching for ssw : 348 results found | RSS Feed for this search

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Od republike k cesarstvu - križanka From republic to empire - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s starim Rimom. Crossword puzzle build of terms regarding the ancient Rome.

Subjects

zgodovina | history | cesarstvo | empire | republika | republic | senat | senate | rim | rome | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Severna Afrika - križanka North Africa - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z severno Afriko. Crossword puzzle build of terms related to the north Africa.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | severna afrika | north africa | križanka | crossword | arabci | arabs

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Pregovori - križanka Sayings - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s pregovori. Crossword puzzle build of terms related to the sayings.

Subjects

prostočasne dejavnosti | leisure activities | igra | play | vzgojno-izobraževalna igra | educational game | pregovor | saying | križanka | crossword | beseda | word

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Krščanstvo - križanka Christianity - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s zgodnjim krščanstvom. Crossword puzzle build of terms regarding the start of Christianity.

Subjects

zgodovina | history | krščanstvo | christianity | rim | rome | rimljani | romans | sveto pismo | holy bible | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Rimska kultura - križanka Roman culture - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s starim Rimom. Crossword puzzle build of terms regarding the ancient Rome.

Subjects

zgodovina | history | rimljani | romans | kultura | culture | rimski bogovi | roman gods | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Sem iz celic - križanka Cell, tissue, organ - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s celicami, tkivi in organi. Crossword puzzle build of terms related to the cells, tissues and organs.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | biološke vede | biological sciences | biologija | biology | križanka | crossword | organ | tkivo | tissue | celica | cell

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Arabska osvajanje - križanka Arabs\' conquests - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z Arabskim osvajanjem. Crossword puzzle build of terms regarding the Arabs\' conquests.

Subjects

zgodovina | history | srednji vek | middle ages | križanka | crossword | arabci | arabs

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Arabska država - križanka Arab empire - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s Arabsko državo. Crossword puzzle build of terms regarding the Arab empire.

Subjects

zgodovina | history | arabci | arabs | srednji vek | middle ages | križanka | crossword | islam

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Frankovska država - križanka Frankish empire - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s Frankovsko državo. Crossword puzzle build of terms regarding the Frankish empire.

Subjects

zgodovina | history | franki | franks | karel veliki | charlemagne | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Gospodarska in politična podoba srednjeveške Evrope - križanka Economy and politics of medieval Europe - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s srednjeveško Evropo. Crossword puzzle build of terms regarding the medieval Europe.

Subjects

zgodovina | history | srednji vek | middle ages | kristjan | christian | marko polo | marco polo | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Evropa v poznem srednjem veku - križanka Europe in late middle ages - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z poznim srednjim vekom v Evropi. Crossword puzzle build of terms related to the late middle ages in Europe.

Subjects

zgodovina | history | srednji vek | middle ages | evropa | europe | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Kmečko gospodarstvo - križanka Peasants in feudalism - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s fevdalizmom. Crossword puzzle build of terms regarding the feudalism.

Subjects

zgodovina | history | križanka | crossword | tlačan | villein | upor | resistance | davki | taxes

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Srednjeveška mesta - križanka Medieval cities - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s srednjeveškimi mesti. Crossword puzzle build of terms regarding the medieval cities.

Subjects

zgodovina | history | srednji vek | middle ages | mesto | town | križanka | crossword | evropa | europe

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Videz in ureditev srednjeveškega mesta - križanka The urban style of medieval city - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s srednjeveškimi mesti. Crossword puzzle build of terms regarding the medieval cities.

Subjects

zgodovina | history | mesto | town | hiša | house | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Preseljevanje ljudstev - križanka Migration of people - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s preseljevanjem ljudstev. Crossword puzzle build of terms related to the migration of people.

Subjects

zgodovina | history | preseljevanje | migration | goti | goths | ljudstvo | nation | križanka | crossword | slovani | slavic peoples

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Nutrients crossword

Description

An interactive crossword for nutrients revision by Gatehead College

Subjects

nutrients | crossword | quiz | gateshead college | SCIENCES and MATHEMATICS | R

License

Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 UK: England & Wales Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 UK: England & Wales http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/

Site sourced from

http://dspace.jorum.ac.uk/oai/request?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Meščanski vsakdanjik - križanka Everyday life in city - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s srednjeveškimi mesti. Crossword puzzle build of terms regarding the medieval cities.

Subjects

zgodovina | history | meščan | townsman | obleka | clothing | hrana | food | srednji vek | middle ages | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Srednji vek na naših tleh - križanka Middle Ages in Slovenia - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s srednjim vekom na naših tleh. Crossword puzzle build of terms regarding the middle Ages in Slovenia.

Subjects

zgodovina | history | srednji vek | middle ages | slovenija | slovenia | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Karantanija - križanka Carantania - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s Karantanijo. Crossword puzzle build of terms regarding the Carantania.

Subjects

zgodovina | history | karantanija | carantania | knez | prince | knežji kamen | prince\'s stone | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Preseljevanje ljudstev - križanka, anagrami Migration of people - crossword, anagram

Description

Križanka in anagrami sestavljeni iz besed povezanih s preseljevanjem ljudstev. Crossword puzzle ang anagrams build of terms related to the migration of people.

Subjects

zgodovina | history | preseljevanje | migration | ljudstvo | nation | križanka | crossword | anagram | slovani | slavic peoples | goti | goths

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Tropska Afrika, Zahodna Afrika - križanka, anagram Tropical and West Africa - crossword

Description

Križanka in anagram sestavljena iz besed povezanih s tropsko in zahodno Afriko. Crossword puzzle and anagrams build of terms related to the tropical and west Africa.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | deževni gozd | rain forest | afrika | africa | zahodna afrika | west africa | sahara | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Crossword - Introduction to receptor pharmacology

Description

This Learning resource is one of a series of Pharmacology titles released as part of a clinical Skills mini-project. The RLO uses a crossword to assess your knowledge on the different receptor types and how drugs interact with them.

Subjects

agonist | antagonist | crossword | pharmacology | receptor | Subjects allied to Medicine | Veterinary Sciences | Subjects allied to medicine | related subjects | B000 | D000

License

Attribution-Share Alike 2.0 UK: England & Wales Attribution-Share Alike 2.0 UK: England & Wales http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/uk/ http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/uk/

Site sourced from

http://dspace.jorum.ac.uk/oai/request?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Španija - križanka Spain - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z geografijo Španije. Crossword puzzle build of terms regarding the geography of Spain.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | križanka | crossword | evropa | europe | španija | spain

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Jobling Glassworks, Sunderland

Description

Aerial view of the Glassworks of J.A. Jobling & Co. Ltd, Sunderland, June 1962 (TWAM ref. DT.TUR/2/29273E). This set of aerial images is intended as a short historical tour of the River Wear from the Piers to Pallion. It gives us an impression of what the River looked like during the middle years of the Twentieth Century, when it was a hive of industrial activity. Sunderland had an international reputation for shipbuilding and this is well represented in this set with images of its famous shipyards such as Austin & Pickersgill, J.L. Thompson & Sons and Sir James Laing & Sons. The River Wear was also home to a thriving marine engineering industry, reflected here by images of the engine works of William Doxford & Sons and George Clark. Other industries are also featured such as glassmaking and of course the key industry of coal mining. Mining is represented by images of Wearmouth Colliery and the riverside coal staithes, which were vital to the coal trade. These images reflect how much the River Wear has changed over the past 50 years, with the disappearance of traditional heavy industries. Those businesses may have gone but Sunderland can be proud of its industrial heritage and the men and women who worked on Wearside and helped to shape the City we know today. (Copyright) We're happy for you to share this digital image within the spirit of The Commons. Please cite 'Tyne & Wear Archives & Museums' when reusing. Certain restrictions on high quality reproductions and commercial use of the original physical version apply though; if you're unsure please email info@twarchives.org.uk.

Subjects

riverwear | aerialphotography | sunderland | railways | glassmaking | ships | joblingglass | glassworks | jamesajoblingco | shipyards | queenalexandrabridge | wearside | industrial | industry

License

No known copyright restrictions

Site sourced from

Tyne & Wear Archives & Museums | FlickR

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Evropske države, reke, morja, mesta - križanka European countries, rivers, seas, cities - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z geografijo Evrope. Crossword puzzle build of terms regarding the geography of Europe.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | evropa | europe | zemljevid | map | atlas | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata