Searching for ssw : 348 results found | RSS Feed for this search

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Koti, trikotniki - križanka Angles, triangles - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s koti in trikotniki. Crossword puzzle build of terms related to the angles and triangles.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | kot | angle | trikotnik | triangle | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Organska kemija - križanka Organic chemistry - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z organsko kemijo. Crossword puzzle build of terms related to the organic chemistry.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | kemija | chemistry | alkohol | alcohol | organska kemija | organic chemistry | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Humanizem in renesansa - križanka Humanism and Renaissance - crosswords

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s humanizmom in renesanso. Crossword puzzle build of terms regarding the humanism and renaissance.

Subjects

zgodovina | history | humanizem | humanism | renesansa | renaissance | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Religije - križanka Religions - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z religijami. Crossword puzzle build of terms related to the religions.

Subjects

filozofija | philosophy | etika | ethics | religija | religion | bog | god | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Humanizem in renesansa - Slovenci - križanka Humanism and Renaissance in Slovenia - crosswords

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s humanizmom in renesanso na Slovenskem. Crossword puzzle build of terms regarding the humanism and renaissance in Slovenia.

Subjects

zgodovina | history | humanizem | humanism | renesansa | renaissance | trubar | slovenija | slovenia | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

V učilnici - križanka In the classroom - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z učilnico. Crossword puzzle build of terms related to the classroom.

Subjects

transverzalna vzgoja | cross-curricular education | okoljska vzgoja | environmental education | prostočasne dejavnosti | leisure activities | igra | play | vzgojno-izobraževalna igra | educational game | učilnica | classroom | tabla | chalkboard | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Trgovci in bankirji - križanka Merchants and bankers - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z vzponom meščanstva. Crossword puzzle build of terms regarding the first merchants and bankers.

Subjects

zgodovina | history | borza | stock exchange | trgovec | merchant | bankir | banker | križanka | crossword | manufaktura | manufacture

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Glasbila - osmica, anagrami, križanka Musical instruments - word search puzzle, anagram, crossword

Description

Križanka, osmica in anagrami sestavljeni iz besed povezanih z glasbili. Crossword puzzle, word search puzzle and anagrams build of terms related to the musical instruments.

Subjects

umetnost | art | glasba | music | glasbilo | musical instrument | križanka | crossword | boben | drum | anagram | osmica | word search puzzle

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Seštevanje in odštevanje do 1000 - križanka Addition and subtraction - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z matematičnimi izračuni. Crossword puzzle build of terms related to the math expressions.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | seštevanje | addition | odštevanje | subtraction | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Vrste ur - križanka Clock types - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z urami. Crossword puzzle build of terms related to the clocks.

Subjects

transverzalna vzgoja | cross-curricular education | okoljska vzgoja | environmental education | ura | clock | čas | time | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Znanilci pomladi - križanka Indications of spring - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z spomladanskim cvetjem. Crossword puzzle build of terms related to the spring flowers.

Subjects

transverzalna vzgoja | cross-curricular education | okoljska vzgoja | environmental education | cvetje | flowers | pomlad | spring | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Habsburžani - križanka Habsburg - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s Habsburžani. Crossword puzzle build of terms regarding the house of Habsburg.

Subjects

zgodovina | history | habsburžani | habsburg | avstrija | austria | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Vloga cerkve - križanka Church role - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z cerkvenim vplivom v srednjem veku. Crossword puzzle build of terms related to the church role in the middle ages.

Subjects

uporabne vede | applied sciences | religija | religion | zgodovina | history | cerkev | church | jan hus | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Kosti - križanka Bones - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s kostmi. Crossword puzzle build of terms related to the bones.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | biološke vede | biological sciences | biologija | biology | kost | bone | hrustanec | cartilage | človeško telo | human body | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Nova Zelandija - križanka New Zealand - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z Novo Zelandijo. Crossword puzzle build of terms related to the New Zealand.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | avstralija | australia | nova zelandija | new zealand | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Človeško telo - križanka, anagram, osmica Human body - crossword, anagram, word search puzzle

Description

Križanka, osmica in anagrami sestavljena iz besed povezanih z človeškim telesom. Crossword puzzle, word search puzzle and anagrams build of terms related to the human body.

Subjects

prostočasne dejavnosti | leisure activities | igra | play | vzgojno-izobraževalna igra | educational game | človeško telo | human body | križanka | crossword | osmica | word search puzzle | mišica | muscle | anagram

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Amerika - križanka America - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z Ameriko. Crossword puzzle build of terms related to the America.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | amerika | america | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Severna Amerika - križanka North America - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s sevorno Ameriko. Crossword puzzle build of terms related to the north Amerika.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | amerika | america | severna amerika | north america | križanka | crossword | zda | usa

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Egipčanski bogovi - križanka Egyptian gods - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z egipčanskimi bogovi. Dodana izvirna datoteka Hot Potatoes, primerna za prilagajanje po svojih potrebah. Crossword puzzle build of terms related to the Egyptian gods. Including source code for Hot Potatoes.

Subjects

zgodovina | history | egipt | egypt | bog | god | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Sorodniki - križanka Relatives - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s sorodniki. Crossword puzzle build of terms related to the relatives.

Subjects

družba | society | teta | aunt | dedek | grandpa | stric | uncle | sorodstvo | relatives | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Živali - križanka Animals - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z živalmi. Crossword puzzle build of terms related to the animals.

Subjects

transverzalna vzgoja | cross-curricular education | okoljska vzgoja | environmental education | žival | animal | križanka | crossword | biologija | biology

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Geometrijski pojmi - križanka Geometrical terms - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z geometrijskimi pojmi. Crossword puzzle build of terms related to the geometry.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | lik | shape | križanka | crossword | geometrija | geometry

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Očistimo zemljo - križanka Keeping the Earth clean - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z ekologijo. Crossword puzzle build of terms related to the ecology.

Subjects

transverzalna vzgoja | cross-curricular education | okoljska vzgoja | environmental education | ekologija | ecology | križanka | crossword | vzgoja | education

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Hrana - križanka Food - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s hrano. Crossword puzzle build of terms related to the hrano.

Subjects

prostočasne dejavnosti | leisure activities | igra | play | vzgojno-izobraževalna igra | educational game | sadje | fruit | zelenjava | vegetables | meso | meat | križanka | crossword | hrana | food

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Seštevanje in odštevanje do 1000 - križanka Addition and subtraction - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z računanjem do 1000. Math crossword puzzle build of calculations up to 1000.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | križanka | crossword | seštevanje | addition | odštevanje | subtraction

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata