Searching for ssw : 348 results found | RSS Feed for this search

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Starejša kamena doba - križanka Old stone age - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s starejšo kameno dobo. Crossword puzzle build of terms regarding the old stone age.

Subjects

zgodovina | history | kamena doba | stone age | križanka | crossword | mamut | mammoth | olševa

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Živali - križanka Animals - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z živalmi. Crossword puzzle build of terms related to the animals.

Subjects

transverzalna vzgoja | cross-curricular education | okoljska vzgoja | environmental education | križanka | crossword | žival | animal | biologija | biology

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Rimsko gospodarstvo - križanka Roman economy - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z rimskim gospodarstvom. Crossword puzzle build of terms related to the roman economy.

Subjects

zgodovina | history | rimljani | romans | gospodarstvo | economy | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Mlajša kamena doba - križanka New stone age - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z mlajšo kameno dobo. Crossword puzzle build of terms related to the new stone age.

Subjects

zgodovina | history | kamena doba | stone age | križanka | crossword | pračlovek | prehistoric man | neolitik | neolithic

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Prazgodovina - križanka Prehistory - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s prazgodovino. Crossword puzzle build of terms regarding the prehistory.

Subjects

zgodovina | history | prazgodovina | prehistory | neolitik | neolithic | kamena doba | stone age | železna doba | iron age | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Prva mesta na Slovenskem - križanka First cities in Slovenia - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s prvimi mesti v Sloveniji. Crossword puzzle build of terms related to the first cities in Slovenia.

Subjects

zgodovina | history | mesto | town | slovenija | slovenia | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Prazgodovinski človek - križanka Prehistoric man - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s prazgodovino. Crossword puzzle build of terms regarding the prehistory.

Subjects

zgodovina | history | prazgodovina | prehistory | homo sapiens | kamena doba | stone age | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Izrazi o Zemlji - križanka Words of Earth - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s Zemljo. Crossword puzzle build of terms regarding the Earth.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | zemlja | earth | križanka | crossword | planet | ekvator | equator

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Izrazi o morju - križanka Words of Sea - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s morjem. Crossword puzzle build of terms regarding the sea.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | morje | see | obala | beach | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Relief Južne Evrope - križanka Relief of South Europe - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z reliefom Južne Evrope. Crossword puzzle build of terms regarding the relief of South Europe.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | križanka | crossword | južna evropa | south europe | španija | spain | italija | italy

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Južna Evropa - križanka South Europe - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z Južno Evropo (podnebje, rastlinstvo, prsti in vode). Crossword puzzle build of terms regarding the South Europe (climate, vegetation, soil and water).

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | podnebje | climate | rastlinstvo | vegetation | južna evropa | south europe | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Streha nad glavo - križanka Roof over head - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z bivališči. Crossword puzzle build of terms related to the residences.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | tehnologija | technology | bivališče | residence | streha nad glavo | roof over head | križanka | crossword | dom | home

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Tudi živali gradijo - križanka Buildings by animals - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z bivališči živali. Crossword puzzle build of terms related to the buildings by animals.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | tehnologija | technology | bivališče | residence | gnezdo | nest | mravljišče | anthill | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Življenje v starejši kameni dobi - križanka Life in old stone age - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z življenjem v starejši kameni dobi. Crossword puzzle build of terms related to the life in old stone age.

Subjects

zgodovina | history | paleolitik | paleolithic | kamena doba | stone age | križanka | crossword | pračlovek | prehistoric man

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Pračlovek, verovanje - križanka Religion of prehistoric man - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z verovanjem pračloveka. Crossword puzzle build of terms related to the religion of a prehistoric man.

Subjects

zgodovina | history | vera | religion | križanka | crossword | pračlovek | prehistoric man | prazgodovina | prehistory

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Srednjeveške države na Balkanu (Srbija) - križanka Balkans countries (Middle ages - Serbia) - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z sredjeveško Srbijo. Crossword puzzle build of terms related to the Serbia during middle ages

Subjects

zgodovina | history | balkan | balkans | križanka | crossword | srbija | serbia | srednji vek | middle ages

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Sistem živih bitij - križanka System of living beings - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s sistemom živih bitij. Crossword puzzle build of terms related to the system of living beings.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | biološke vede | biological sciences | biologija | biology | bitje | being | križanka | crossword | rastlina | plant | žival | animal

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Prva mesta na slovenskem - križanka, anagram First cities in Slovenia - crossword, anagram

Description

Križanka in anagrami sestavljena iz besed povezanih s prvimi mesti na Slovenskem. Crossword puzzle and anagrams build of terms related to the first cities in Slovenia.

Subjects

zgodovina | history | mesto | town | srednji vek | middle ages | slovenija | slovenia | križanka | crossword | anagram

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Rimska država - od kraljevine do republike - križanka Roman empire - from kingdom to republic - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z rimsko državo. Crossword puzzle build of terms related to the roman empire.

Subjects

zgodovina | history | senat | senate | rimljani | romans | križanka | crossword | rim | rome

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Čudovite rastline - križanka Amazing plants - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z nevsakdanjimi rastlinami. Crossword puzzle build of terms related to the exotic plants.

Subjects

poučevanje | teaching | križanka | crossword | rastlina | plant | eksotika | exotic

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Najstarejše civilizacije - anagram, križanka Oldest civilizations - anagram, crossword

Description

Anagrami in križanka sestavljeni iz besed povezanih z najstarejšimi civilizacijami. Anagrams and crossword puzzle build of terms related to the oldest civilizations.

Subjects

zgodovina | history | civilizacija | civilization | maji | maya | križanka | crossword | anagram

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Egipčanska družba - križanka Egyptian society - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z egipčansko družbo. Crossword puzzle build of terms related to the Egyptian society.

Subjects

zgodovina | history | egipt | egypt | križanka | crossword | faraon | pharaoh | trgovina | commerce | družba | society

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Dežela Ahajcev - križanka Achaeans - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z Ahajci. Crossword puzzle build of terms related to the Achaeans.

Subjects

zgodovina | history | ahajci | achaeans | troja | troy | križanka | crossword | trojanski konj | trojan horse

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Ptice - križanka, anagram Birds - crossword, anagram

Description

Križanka in anagram sestavljena iz besed povezanih s pticami. Crossword puzzle and anagram build of terms related to the birds.

Subjects

poučevanje | teaching | ptica | bird | križanka | crossword | anagram

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Prvotni organizmi in prehranjevanje - križanka First organisms - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z prvotnimi organizmi. Crossword puzzle build of terms related to the first organisms.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | biološke vede | biological sciences | biologija | biology | klorofil | chlorophyll | simbioza | symbiosis | organizem | organism | križanka | crossword | fotosinteza | photosynthesis

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata