Searching for šport : 9 results found | RSS Feed for this search

Delo po postajah - ŠVZ Exercises used in physical education

Description

Navodila za delo po postajah natisnete, plastificirate, nato pa s flumastrom, ki se ga da pobrisati, napišete število ponovitev. Tako postaje lahko prilagodite starosti učencev. Images of different exercises that can be used in physical education.

Subjects

šport | sport | športna vzgoja | physical education | vaja | exercise | gib | motion

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Športna vzgoja - graf Physical education - graph

Description

Izdelava grafa (miselnega vzorca) o telesni vzgoji. Building graph of words related to the physical education.

Subjects

prostočasne dejavnosti | leisure activities | igra | play | vzgojno-izobraževalna igra | educational game | gimnastika | gymnastics | športna vzgoja | physical education | miselni vzorec | mind map

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Olimpijske igre - križanka Olympic games - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z antičnimi olimpijskimi igrami. Crossword puzzle build of terms related to the ancient Olympic games.

Subjects

zgodovina | history | stara grčija | ancient greece | olimpijada | olympic games | atene | athens | šport | sport

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Šport - osmica Sport - word search puzzle

Description

Iskanje besed v črkovni mreži povezanih s športom. Finding the terms in the character mesh related to the sport.

Subjects

prostočasne dejavnosti | leisure activities | igra | play | vzgojno-izobraževalna igra | educational game | atletika | athletics | gimnastika | gymnastics | šport | sport | osmica | word search puzzle

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Teoretične vsebine za športni program Krpan Theoretical content of a sport program Krpan

Description

Teoretične vsebine za športni program Krpan so predstavljene v priročniku za učitelje. Učence seznanjamo z njimi med rednim poukom športne vzgoje, ni pa odveč imeti pri roki kakšen učni list, kjer so zbrane vse zahtevane teoretične vsebine na enem mestu. How to prepare trip in the country or in the mountains - program, equipment, destination ...

Subjects

šport | sport | program | oprema | equipment | izlet | trip | planinarjenje | mountaineering

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Ljudski ples rašpla Folk dance - \"rašpla\"

Description

Priprava je namenjena 3. razredu, vendar so nekatere vsebine prezahtevne, zato jo lahko uporabite tudi v 4. razredu. Priporočam učenje v vrsti in ne krogu. Učenci naj bi se naučili nekaj figur plesa rašpla. Organizing dance lesson for folk dance \"Rašplja\". Needed equipment, moves, ...

Subjects

šport | sport | ljudski ples | folk dance | rašpla

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Gremo v hribe Visiting the mountains

Description

Gremo v hribe je kviz o tem, kako se pripravimo na izlet v hribe, kaj vzamemo s seboj, kako se oblečemo ... Učenci izmed danih možnosti izberejo tisti odgovor, ki se jim zdi najbolj pravilen. Pri nekaterih vprašanjih sta možna dva pravilna odgovora. Collection of quiz type questions about the mountains and needed equipment.

Subjects

šport | sport | pohodništvo | walking | gorništvo | mountaineering | nahrbtnik | knapsack | gora | mountain

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Trikraljevsko koledovanje - otroška folklora Carol-singing - children folklore

Description

Postavitev je primerna za otroške folklorne skupine , predstavlja ljudski običaj trikraljevskega koledovanja Play suitable for children folklore groups - old habit carol-singing.

Subjects

umetnost | art | glasba | music | šolske dejavnosti | school activities | obšolske dejavnosti | extracurricular activities | šport | sport | folklora | folklore | koledovanje | carol-singing | navada | habit | igra | play

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Utrjevanje zgornjega in spodnjega odboja Drilling underarm and overhand pass

Description

Priprava je namenjena utrjevanju zgornjega in spodnjega odboja ter igri male odbojke. Exercises to drill two kind of passes in volleyball - underarm and overhand.

Subjects

šport | sport | podaja | pass | servis | serve | igra | play | odbojka | volleyball

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata