Searching for športna vzgoja : 2 results found | RSS Feed for this search

Športna vzgoja - graf Physical education - graph

Description

Izdelava grafa (miselnega vzorca) o telesni vzgoji. Building graph of words related to the physical education.

Subjects

prostočasne dejavnosti | leisure activities | igra | play | vzgojno-izobraževalna igra | educational game | gimnastika | gymnastics | športna vzgoja | physical education | miselni vzorec | mind map

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Delo po postajah - ŠVZ Exercises used in physical education

Description

Navodila za delo po postajah natisnete, plastificirate, nato pa s flumastrom, ki se ga da pobrisati, napišete število ponovitev. Tako postaje lahko prilagodite starosti učencev. Images of different exercises that can be used in physical education.

Subjects

šport | sport | športna vzgoja | physical education | vaja | exercise | gib | motion

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata