Searching for Arquitectura i Tecnologia de Computadors : 3 results found | RSS Feed for this search

Fonaments de computadors Fonaments de computadors

Description

Amb aquesta assignatura es pretén introduir i consolidar els principis de funcionament de la circuiteria digital com a base de l'electrònica digital utilitzada als sistemes digitals en general i als computadors digitals en particular. Són objectius d'aquesta assignatura saber analitzar i sintetitzar circuits digitals combinacionals i seqüencials i saber plantejar el disseny de sistemes digitals i entendre el computador digital com una generalització del concepte de màquina algorítmica. Amb aquesta assignatura es pretén introduir i consolidar els principis de funcionament de la circuiteria digital com a base de l'electrònica digital utilitzada als sistemes digitals en general i als computadors digitals en particular. Són objectius d'aquesta assignatura saber analitzar i sintetitzar circuits digitals combinacionals i seqüencials i saber plantejar el disseny de sistemes digitals i entendre el computador digital com una generalització del concepte de màquina algorítmica.

Subjects

Arquitectura i Tecnologia de Computadors | Arquitectura i Tecnologia de Computadors

License

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/

Site sourced from

http://ocw.uoc.edu/informatica-tecnologia-i-multimedia/rss

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Estructura de computadors Estructura de computadors

Description

Aquesta assignatura amplia els conceptes que s'han vist a l'assignatura de Fonaments de Computadors. Per tant, es pressuposa que l'estudiant té assolits uns coneixements base, com ara les diverses formes de representar la informació dins del computador, els diferents tipus de circuits que el constitueixen i l'estructura bàsica d'un computador senzill. Aquesta assignatura amplia els conceptes que s'han vist a l'assignatura de Fonaments de Computadors. Per tant, es pressuposa que l'estudiant té assolits uns coneixements base, com ara les diverses formes de representar la informació dins del computador, els diferents tipus de circuits que el constitueixen i l'estructura bàsica d'un computador senzill.

Subjects

Arquitectura i Tecnologia de Computadors | Arquitectura i Tecnologia de Computadors

License

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/

Site sourced from

http://ocw.uoc.edu/informatica-tecnologia-i-multimedia/rss

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Arquitectura de la informació Arquitectura de la informació

Description

L'assignatura capacita per aplicar la metodologia de "Disseny Centrat en l'Usuari" en el desenvolupament d'aplicacions interactives. Tanmateix es desenvolupen les capacitats per analitzar els requeriments inicials d'un projecte descrivint-los a través de les tècniques apropiades i per dissenyar el sistema de navegació d'una aplicació interactiva. També es treballa la capacitat d'estructurar de forma organitzada la informació vinculada a una aplicació multimèdia d'acord amb els llenguatges i sistemes d'accés, representació i recerca de la informació. A la part pràctica s'apliquen diverses tècniques per a representar visualment conceptes i les seves relacions tenint en consideració els aspectes i factors humans que intervenen en tot procés interactiu entre persones L'assignatura capacita per aplicar la metodologia de "Disseny Centrat en l'Usuari" en el desenvolupament d'aplicacions interactives. Tanmateix es desenvolupen les capacitats per analitzar els requeriments inicials d'un projecte descrivint-los a través de les tècniques apropiades i per dissenyar el sistema de navegació d'una aplicació interactiva. També es treballa la capacitat d'estructurar de forma organitzada la informació vinculada a una aplicació multimèdia d'acord amb els llenguatges i sistemes d'accés, representació i recerca de la informació. A la part pràctica s'apliquen diverses tècniques per a representar visualment conceptes i les seves relacions tenint en consideració els aspectes i factors humans que intervenen en tot procés interactiu entre persones

Subjects

Arquitectura i Tecnologia de Computadors | Arquitectura i Tecnologia de Computadors | Biblioteconomia i Documentació | Biblioteconomia i Documentació

License

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/

Site sourced from

http://ocw.uoc.edu/rss_all

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata