Searching for Biblioteconomia i Documentació : 15 results found | RSS Feed for this search

1

Recepció i promoció del llibre i la lectura en la societat de la informació Recepció i promoció del llibre i la lectura en la societat de la informació

Description

La vida d'un text comença (no acaba) en el moment en què es publica. Aquesta assignatura proposa una aproximació al fenomen de la recepció i la promoció del llibre, la literatura i la lectura en la societat de la informació i combina la presentació de continguts teòrics -sobre les tecnologies de la lectura, els contextos digitals de recepció, les funcions de la crítica a Internet, les campanyes institucionals de promoció del llibre, el problema de la digitalització o les biblioteques virtuals- amb la pràctica del comentari i debat dels principals textos (íntegres o fragmentaris) i l'estudi de casos. La vida d'un text comença (no acaba) en el moment en què es publica. Aquesta assignatura proposa una aproximació al fenomen de la recepció i la promoció del llibre, la literatura i la lectura en la societat de la informació i combina la presentació de continguts teòrics -sobre les tecnologies de la lectura, els contextos digitals de recepció, les funcions de la crítica a Internet, les campanyes institucionals de promoció del llibre, el problema de la digitalització o les biblioteques virtuals- amb la pràctica del comentari i debat dels principals textos (íntegres o fragmentaris) i l'estudi de casos.

Subjects

Comunicació Audiovisual i Publicitat | Comunicació Audiovisual i Publicitat | Biblioteconomia i Documentació | Biblioteconomia i Documentació | Literatura | Literatura

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/

Site sourced from

http://ocw.uoc.edu/informacio-i-comunicacio/rss

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Estadística Estadística

Description

Enfocament conceptual. L'assignatura d'Estadística introdueix els conceptes estadístics més necessaris en la formació d'un Graduat en Documentació, utilitzant un enfocament pràctic i aplicat. En aquest sentit, es dóna prioritat a l'adquisició de conceptes i mètodes aplicats per sobre de les demostracions matemàtiques excessivament formalistes. Enfocament conceptual. L'assignatura d'Estadística introdueix els conceptes estadístics més necessaris en la formació d'un Graduat en Documentació, utilitzant un enfocament pràctic i aplicat. En aquest sentit, es dóna prioritat a l'adquisició de conceptes i mètodes aplicats per sobre de les demostracions matemàtiques excessivament formalistes.

Subjects

Biblioteconomia i Documentació | Biblioteconomia i Documentació

License

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/

Site sourced from

http://ocw.uoc.edu/informacio-i-comunicacio/rss

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Bases de dades Bases de dades

Description

L'assignatura Bases de dades, de 6 crèdits ECTS, forma part del bloc de matèries de formació obligatòria del grau d'Informació i documentació. Aquesta assignatura proporciona a l'estudiant els fonaments teòrics i pràctics per a entendre el funcionament dels sistemes de base de dades. Així mateix, s'aprofundeix en el coneixement dels sistemes de gestió de bases de dades relacionals com a base conceptual i també es fa una anàlisi de les prestacions dels sistemes de gestió de bases de dades documentals. Es fa èmfasi en l'aplicació pràctica de les diferents bases de dades, tant les de tipus relacional com les de caràcter documental. L'assignatura Bases de dades, de 6 crèdits ECTS, forma part del bloc de matèries de formació obligatòria del grau d'Informació i documentació. Aquesta assignatura proporciona a l'estudiant els fonaments teòrics i pràctics per a entendre el funcionament dels sistemes de base de dades. Així mateix, s'aprofundeix en el coneixement dels sistemes de gestió de bases de dades relacionals com a base conceptual i també es fa una anàlisi de les prestacions dels sistemes de gestió de bases de dades documentals. Es fa èmfasi en l'aplicació pràctica de les diferents bases de dades, tant les de tipus relacional com les de caràcter documental.

Subjects

Biblioteconomia i Documentació | Biblioteconomia i Documentació

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/

Site sourced from

http://ocw.uoc.edu/informacio-i-comunicacio/rss

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Llenguatges documentals I Llenguatges documentals I

Description

Aquesta assignatura és un primer contacte amb les eines de representació del contingut dels documents, és a dir, amb els llenguatges documentals i el resum. Aquestes eines permeten recuperar documents posteriorment al seu processament. Aquesta assignatura és un primer contacte amb les eines de representació del contingut dels documents, és a dir, amb els llenguatges documentals i el resum. Aquestes eines permeten recuperar documents posteriorment al seu processament.

Subjects

Biblioteconomia i Documentació | Biblioteconomia i Documentació

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/

Site sourced from

http://ocw.uoc.edu/rss_all

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Fonts d'informació I Fonts d'informació I

Description

L'assignatura Fonts d' informació I proporciona a l'estudiant coneixements sòlids sobre la tipologia de fonts d'informació. Així com, la seva selecció pertinent i la seva avaluació. A més, l'estudiant coneixerà les fonts més rellevants per àrees de coneixement. Fonts d'informació I està estretament relacionada amb l' assignatura Cerca i recuperació de la informació i proporciona els coneixements bàsics per a poder cursar l'optativa Fonts d'informació II L'assignatura Fonts d' informació I proporciona a l'estudiant coneixements sòlids sobre la tipologia de fonts d'informació. Així com, la seva selecció pertinent i la seva avaluació. A més, l'estudiant coneixerà les fonts més rellevants per àrees de coneixement. Fonts d'informació I està estretament relacionada amb l' assignatura Cerca i recuperació de la informació i proporciona els coneixements bàsics per a poder cursar l'optativa Fonts d'informació II

Subjects

Biblioteconomia i Documentació | Biblioteconomia i Documentació

License

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/

Site sourced from

http://ocw.uoc.edu/rss_all

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Gestió Documental Gestió Documental

Description

La gestió documental té com a finalitat assegurar una atenció adequada als documents creats, rebuts o gestionats per una organització com a prova de les activitats realitzades, preservant-los durant el temps què sigui necessari. Aquesta assignatura pretén proporcionar els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a analitzar, dissenyar i implementar un sistema de gestió documental. Per aquesta raó, es centra en la gestió dels documents que una organització manté com a resultat dels seus processos i activitats, examinant les operacions i les eines específiques que permeten controlar de manera sistemàtica la incorporació (creació o recepció), registre, classificació, emmagatzematge, accés, traçabilitat i aplicació de la disposició final (eliminació o conservaci La gestió documental té com a finalitat assegurar una atenció adequada als documents creats, rebuts o gestionats per una organització com a prova de les activitats realitzades, preservant-los durant el temps què sigui necessari. Aquesta assignatura pretén proporcionar els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a analitzar, dissenyar i implementar un sistema de gestió documental. Per aquesta raó, es centra en la gestió dels documents que una organització manté com a resultat dels seus processos i activitats, examinant les operacions i les eines específiques que permeten controlar de manera sistemàtica la incorporació (creació o recepció), registre, classificació, emmagatzematge, accés, traçabilitat i aplicació de la disposició final (eliminació o conservaci

Subjects

Biblioteconomia i Documentació | Biblioteconomia i Documentació

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/

Site sourced from

http://ocw.uoc.edu/informacio-i-comunicacio/rss

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Fonaments d'anàlisi documental Fonaments d'anàlisi documental

Description

Fonaments d'Anàlisi Documental és una assignatura envoltada de tot un corpus de normes, concrecions, pautes d'àmbit nacional i internacional que regulen el dia a dia de la catalogació al món. Així doncs, l'assignatura tindrà un clar enfocament teòrico-pràctic, clarament present en tots els mòduls didàctics. Fonaments d'Anàlisi Documental és una assignatura envoltada de tot un corpus de normes, concrecions, pautes d'àmbit nacional i internacional que regulen el dia a dia de la catalogació al món. Així doncs, l'assignatura tindrà un clar enfocament teòrico-pràctic, clarament present en tots els mòduls didàctics.

Subjects

Biblioteconomia i Documentació | Biblioteconomia i Documentació

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/

Site sourced from

http://ocw.uoc.edu/rss_all

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Fonaments de llenguatges documentals Fonaments de llenguatges documentals

Description

L'assignatura pretén proporcionar a l'estudiant una sèrie d'habilitats que li permetin la utilització de les eines d'indexació i de recuperació de la informació mitjançant els llenguatges documentals, els quals permetran condensar la matèria dels documents i representar-la en forma de termes alfabètics, o codis numèrics, per així facilitar la seva posterior recuperació. L'assignatura pretén proporcionar a l'estudiant una sèrie d'habilitats que li permetin la utilització de les eines d'indexació i de recuperació de la informació mitjançant els llenguatges documentals, els quals permetran condensar la matèria dels documents i representar-la en forma de termes alfabètics, o codis numèrics, per així facilitar la seva posterior recuperació.

Subjects

Biblioteconomia i Documentació | Biblioteconomia i Documentació

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/

Site sourced from

http://ocw.uoc.edu/rss_all

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Tècniques documentals aplicades a la recerca Tècniques documentals aplicades a la recerca

Description

L'assignatura 'Tècniques documentals aplicades a la recerca' ha de permetre als estudiants obtenir un panorama del sistema de la recerca, un marc teòric ben assentat sobre Documentació científica i tecnològica, conèixer com avaluar la recerca, com obtenir finançament per dur-la a terme i quins mètodes i tècniques es poden aplicar per realitzar recerca en l'àmbit de les Ciències de la Informació. L'assignatura també té una vessant més pràctica centrada en la cerca, gestió de la informació i difusió dels resultats. L'assignatura 'Tècniques documentals aplicades a la recerca' ha de permetre als estudiants obtenir un panorama del sistema de la recerca, un marc teòric ben assentat sobre Documentació científica i tecnològica, conèixer com avaluar la recerca, com obtenir finançament per dur-la a terme i quins mètodes i tècniques es poden aplicar per realitzar recerca en l'àmbit de les Ciències de la Informació. L'assignatura també té una vessant més pràctica centrada en la cerca, gestió de la informació i difusió dels resultats.

Subjects

Biblioteconomia i Documentació | Biblioteconomia i Documentació

License

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/

Site sourced from

http://ocw.uoc.edu/rss_all

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Introducció a la informació i la documentació Introducció a la informació i la documentació

Description

El nostre entorn informacional és el més complex i canviant de tota la història de la humanitat, i per això mateix les oportunitats i les amenaces en aquest terreny són més grans que mai. Justament pel fet que la informació és tan contínuament present en el nostre entorn diari, moltes de les seves característiques i implicacions ens poden passar desapercebudes a primer cop d’ull. L’assignatura intenta despertar la curiositat i iniciar en la capacitat d’anàlisi, com a primer pas per a la formació d’experts amb orientació professional capaços de contribuir proactivament a la millora en els diversos i canviants entorns i organitzacions socials en què els correspongui actuar. El nostre entorn informacional és el més complex i canviant de tota la història de la humanitat, i per això mateix les oportunitats i les amenaces en aquest terreny són més grans que mai. Justament pel fet que la informació és tan contínuament present en el nostre entorn diari, moltes de les seves característiques i implicacions ens poden passar desapercebudes a primer cop d’ull. L’assignatura intenta despertar la curiositat i iniciar en la capacitat d’anàlisi, com a primer pas per a la formació d’experts amb orientació professional capaços de contribuir proactivament a la millora en els diversos i canviants entorns i organitzacions socials en què els correspongui actuar.

Subjects

Biblioteconomia i Documentació | Biblioteconomia i Documentació

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/

Site sourced from

http://ocw.uoc.edu/rss_all

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Tècniques de gestió i comunicació Tècniques de gestió i comunicació

Description

L'assignatura Tècniques de Gestió i Comunicació proporciona a l'estudiant les habilitats, recursos i tècniques necessaries per exercicir la gestió dels actius d'informació i comunicació ja existents, així com dels que cal asssolir per optimitzar la producció i les relacions humanes de l'organització empresarial. L'assignatura Tècniques de Gestió i Comunicació proporciona a l'estudiant les habilitats, recursos i tècniques necessaries per exercicir la gestió dels actius d'informació i comunicació ja existents, així com dels que cal asssolir per optimitzar la producció i les relacions humanes de l'organització empresarial.

Subjects

Biblioteconomia i Documentació | Biblioteconomia i Documentació

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/

Site sourced from

http://ocw.uoc.edu/informacio-i-comunicacio/rss

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació

Description

Des de l'àmbit de la gestió de la informació, el coneixement de les tecnologies de la informació és cabdal per a poder aprofitar al màxim les possibilitats en expansió de les noves tecnologies aplicades a la informació, a més de permetre erigir-se en interlocutor vàlid amb els experts en aquestes tecnologies davant qualsevol necessitat d'informació en una organització. El propòsit de l'assignatura és establir uns fonaments sòlids de tecnologies de la informació en les seves diverses vessants, especialment en els Sistemes Informàtics. Ha de proporcionar a l'estudiant els coneixements que el permetin tenir una idea clara de les possibilitats que ofereixen i poder comunicar-se eficaçment amb els especialistes en la matèria. Des de l'àmbit de la gestió de la informació, el coneixement de les tecnologies de la informació és cabdal per a poder aprofitar al màxim les possibilitats en expansió de les noves tecnologies aplicades a la informació, a més de permetre erigir-se en interlocutor vàlid amb els experts en aquestes tecnologies davant qualsevol necessitat d'informació en una organització. El propòsit de l'assignatura és establir uns fonaments sòlids de tecnologies de la informació en les seves diverses vessants, especialment en els Sistemes Informàtics. Ha de proporcionar a l'estudiant els coneixements que el permetin tenir una idea clara de les possibilitats que ofereixen i poder comunicar-se eficaçment amb els especialistes en la matèria.

Subjects

Biblioteconomia i Documentació | Biblioteconomia i Documentació

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/

Site sourced from

http://ocw.uoc.edu/informacio-i-comunicacio/rss

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Viatges 2.0: eines i recursos en línia Viatges 2.0: eines i recursos en línia

Description

El curs té com a objectiu facilitar a l'estudiant un conjunt d'eines i recursos útils en la gestió del material textual, fotogràfic, audiovisual i multimèdia que resulta d'un viatge. L'estudiant pot exercir el rol de "gestor d'informació", "reporter" i "periodista", transformant-se en cronista del seu propi viatge i generant missatges i productes de gran varietat i riquesa. El web 2.0 posa a l'abast dels internautes una infinitat de potents eines per a la creació, la gestió i la difusió de missatges. El curs té com a objectiu facilitar a l'estudiant un conjunt d'eines i recursos útils en la gestió del material textual, fotogràfic, audiovisual i multimèdia que resulta d'un viatge. L'estudiant pot exercir el rol de "gestor d'informació", "reporter" i "periodista", transformant-se en cronista del seu propi viatge i generant missatges i productes de gran varietat i riquesa. El web 2.0 posa a l'abast dels internautes una infinitat de potents eines per a la creació, la gestió i la difusió de missatges.

Subjects

Biblioteconomia i Documentació | Biblioteconomia i Documentació

License

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/

Site sourced from

http://ocw.uoc.edu/turisme/rss

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

L'etiquetatge social, una eina per a organitzar la xarxa L'etiquetatge social, una eina per a organitzar la xarxa

Description

Un dels fenòmens que més popularitat ha assolit és el de l'etiquetatge social. Tradicionalment, professionals especialitzats classificaven els objectes. Actualment, qualsevol usuari d'Internet pot realitzar la seva pròpia classificació dels recursos presents a la Xarxa mitjançant l'ús de paraules clau anomenades etiquetes o tags. De fet, a Internet proliferen aplicacions que permeten aquestes pràctiques com YouTube o Flickr. Un dels fenòmens que més popularitat ha assolit és el de l'etiquetatge social. Tradicionalment, professionals especialitzats classificaven els objectes. Actualment, qualsevol usuari d'Internet pot realitzar la seva pròpia classificació dels recursos presents a la Xarxa mitjançant l'ús de paraules clau anomenades etiquetes o tags. De fet, a Internet proliferen aplicacions que permeten aquestes pràctiques com YouTube o Flickr.

Subjects

Biblioteconomia i Documentació | Biblioteconomia i Documentació

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/

Site sourced from

http://ocw.uoc.edu/rss_all

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Arquitectura de la informació Arquitectura de la informació

Description

L'assignatura capacita per aplicar la metodologia de "Disseny Centrat en l'Usuari" en el desenvolupament d'aplicacions interactives. Tanmateix es desenvolupen les capacitats per analitzar els requeriments inicials d'un projecte descrivint-los a través de les tècniques apropiades i per dissenyar el sistema de navegació d'una aplicació interactiva. També es treballa la capacitat d'estructurar de forma organitzada la informació vinculada a una aplicació multimèdia d'acord amb els llenguatges i sistemes d'accés, representació i recerca de la informació. A la part pràctica s'apliquen diverses tècniques per a representar visualment conceptes i les seves relacions tenint en consideració els aspectes i factors humans que intervenen en tot procés interactiu entre persones L'assignatura capacita per aplicar la metodologia de "Disseny Centrat en l'Usuari" en el desenvolupament d'aplicacions interactives. Tanmateix es desenvolupen les capacitats per analitzar els requeriments inicials d'un projecte descrivint-los a través de les tècniques apropiades i per dissenyar el sistema de navegació d'una aplicació interactiva. També es treballa la capacitat d'estructurar de forma organitzada la informació vinculada a una aplicació multimèdia d'acord amb els llenguatges i sistemes d'accés, representació i recerca de la informació. A la part pràctica s'apliquen diverses tècniques per a representar visualment conceptes i les seves relacions tenint en consideració els aspectes i factors humans que intervenen en tot procés interactiu entre persones

Subjects

Arquitectura i Tecnologia de Computadors | Arquitectura i Tecnologia de Computadors | Biblioteconomia i Documentació | Biblioteconomia i Documentació

License

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/

Site sourced from

http://ocw.uoc.edu/rss_all

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata