Searching for besedilo : 9 results found | RSS Feed for this search

Neumetnostno besedilo - novica Non-artistic text - news

Description

Preverjanje razumevanja neumetnostnega besedila. Checking reading comprehension of non-artistic text - news.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | neumetnostno besedilo | non-artistic text | besedilo | text | novica | news

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Opeke znanja Bricks of knowledge

Description

Kako na prijeten način pripraviti učence do tega, da bodo pri ogledovanju enciklopedij ali drugih neumetnostnih knjig tudi prebrali besedilo pod sliko, znali poiskati podatek, znali uporabiti vire? Fun game that encourages pupils to read - the box is filled with pieces of paper with random question regarding some books - answers equipped with pictures are posted on the wall.

Subjects

branje | reading | slovenski jezik | Slovene language | enciklopedija | encyclopedia | bralno razumevanje | reading comprehension | besedilo | text

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Napiši spis - Ne bomo pospravljali! Essay - we will not tidy up!

Description

Reševalec najprej s pomočjo opornih toč zastavi osnovo za spis, nato pa ga napiše in opremi. Besedilo lahko natisne ali shrani na svoj računalnik. Writing the essay with the use of MS Word word processor. Topic - cleaning the room.

Subjects

uporabne vede | applied sciences | računalništvo | computer science | jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | besedilo | text | spis | essay | microsoft word

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Pikapolonica - Dramsko besedilo Ladybird - play

Description

Dramsko besedilo je namenjeno lutkovni ali gledališki uprizoritvi. Po knjigi Janeza Bitenca Leseni ptiček in druge glasbene pravljice, sem zapisala dramsko besedilo, ki izvajam v dramskem krožku. Besedilo bi bilo sicer primerno tudi za sprejem prvošolcev za prvi šolski dan. Play from the book Leseni ptiček in druge zgodbe by Janez Bitenc that can be performed by students.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | drama | besedilo | text | pikapolonica | ladybird | gledališka igra | play

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

A. Černejeva: Rak (umetnostno besedilo) A. Černejeva: Rak

Description

Priprava učne ure za obravnavo pesmi Rak (A. Černejeva) Lesson plan when teaching about artistic text of song Rak by Anica Černejeva.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | umetnostno besedilo | artistic text | pesem | song | rak | crab | anica černejeva

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Janez Menart: Izgubljeni deček

Description

Uporabno v 9. r., lahko pri ustnem spraševanju UB ali domačega branja (Menart se predstavi), lahko pa se pretvori v učni list, ki ga rešujejo pisno, npr. za preverjanje ali kakorkoli. Analysis of non-artistic text \"Izgubljeni deček\" by Janez Menart.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | janez menart | izgubljeni deček | domače branje | home reading | neumetnostno besedilo | non-artistic text | analiza | analysis

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Hvaležni medved

Description

Dokument je stisnjen. Priložene so tudi ilustracije. Ilustracije so avtorsko delo, povzete po slikanici. Exercises for testing reading comprehension of artistic text \"Hvaležni medved\".

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | bralno razumevanje | reading comprehension | umetnostno besedilo | artistic text | hvaležni medved

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Poravnava besedila Text alignment

Description

Učenec zna poravnati besedilo v dokumentu Lesson plan for teaching about different text alignments.

Subjects

računalništvo | computer science | oblikovanje besedila | word processing | microsoft word | urejevalnik besedila | word processor | besedilo | text | poravnava | alignment

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Shranjanje slik Saving images

Description

Učenec zna poiskati besedilo in sliko na medmrežju. Učenec zna vstaviti besedilo in sliko iz medmrežju v dokument. Lesson plan for teaching how to found images on the internet and then save them on local disk and finally insert them into document.

Subjects

računalništvo | computer science | internet | Internet | iskanje | searching | besedilo | text | slika | image | medmrežje | vstavljanje | inserting | dokument | document

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata