Searching for biologija : 38 results found | RSS Feed for this search

1 2

Drobne živali v plasti podrasti Small animals in undergrowth

Description

Preberi trditve in odgovori na vprašanja v zvezi z živalmi, ki jih najdemo v podrasti. Read the sentences and answer questions regarding the animals that can be found in undergrowth.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | biološke vede | biological sciences | biologija | biology | učenje | learning | podrast | undergrowth | žival | animal

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Spoznajmo učbenik (TZS, Biologija8, 2001) Get to know textbook - Biology 8 (TZS 2001)

Description

Namen: vzpodbuditi učenca za delo z učbenikom. Učenec se na prijazen način spozna z virom podatkov, ki ga bo uporabljal med šolskem letom pri pouku in učenju. Entertaining exercises for motivation and getting to know the textbook - biology.

Subjects

biologija | biology | učbenik | textbook | motivacija | motivation | kazalo | table of contents

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Sistem živih bitij - križanka System of living beings - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s sistemom živih bitij. Crossword puzzle build of terms related to the system of living beings.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | biološke vede | biological sciences | biologija | biology | bitje | being | križanka | crossword | rastlina | plant | žival | animal

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Pojav prvih oblik življenja - anagram, trditve First forms of life - anagram, statements.

Description

Ugotavljanje pravilnosti trditev in anagrami iz besed povezanih z prvimi oblikami življenja. Determining the correctness of statements and anagrams of terms related to the first forms of life.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | biološke vede | biological sciences | biologija | biology | življenje | life | trilobit | trilobite | anagram | trditev | statement | fosil | fossil

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Pojav prvih oblik življenja - osmica First life forms - word search puzzle

Description

Iskanje besed v črkovni mreži povezanih s prvimi oblikami življenja. Finding the terms in the character mesh related to the first life forms.

Subjects

biološke vede | biological sciences | biologija | biology | življenje | life | fosil | fossil | preteklost | past | osmica | word search puzzle

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Prvotni organizmi in prehranjevanje - križanka First organisms - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z prvotnimi organizmi. Crossword puzzle build of terms related to the first organisms.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | biološke vede | biological sciences | biologija | biology | klorofil | chlorophyll | simbioza | symbiosis | organizem | organism | križanka | crossword | fotosinteza | photosynthesis

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Enocelične živali in rastline - križanka Unicellular animals and plants - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z enoceličnimi živalmi in rastlinami. Crossword puzzle build of terms related to the unicellular animals and plants.

Subjects

biologija | biology | celica | cell | bakterija | bacterium | mikroogranizem | microorganism | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Drevesa - križanka Trees - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z drevesi. Crossword puzzle build of terms related to the trees.

Subjects

biologija | biology | iglavec | conifer | listavec | deciduous tree | drevo | tree | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Drevesa - anagram Trees - anagram

Description

Anagrami iz besed povezanih z drevesi. Anagrams of terms related to the trees.

Subjects

biologija | biology | iglavec | conifer | listavec | deciduous tree | drevo | tree | anagram

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Preprosti mnogocelični organizmi Simple multicellular organisms

Description

Naloga je namenjena predvsem zabavi. Keywords in topic simple multicellular organisms are broken into short pieces (3-4 letters) - put them back together.

Subjects

biologija | biology | mnogoceličar | multicellular organism | ključna beseda | keyword | organizem | organism

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Preprosti mnogocelični organizmi - križanka Simple multicellular organisms - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s preprostimi mnogoceličnimi organizmi. Crossword puzzle build of terms related to the simple multicellular organisms.

Subjects

biologija | biology | mnogoceličar | multicellular organism | organizem | organism | celica | cell | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Preprosti mnogocelični organizmi - anagram Simple multicellular organisms - anagram

Description

Anagrami iz besed povezanih s preprostimi mnogoceličnimi organizmi. Anagrams of terms related to the simple multicellular organisms.

Subjects

biologija | biology | mnogoceličar | multicellular organism | organizem | organism | celica | cell | anagram

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Rastline osvajajo kopno - križanka Plants are conquering the land - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s prvimi kopenskimi rastlinami. Crossword puzzle build of terms related to the first land plants.

Subjects

biologija | biology | fotosinteza | photosynthesis | list | leaf | korenina | root | rastlina | plant | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Rastline osvajajo kopno- anagram Plants are conquering the land - anagram

Description

Anagrami iz besed povezanih s prvimi kopenskimi rastlinami. Anagrams of terms related to the first land plants.

Subjects

biologija | biology | fotosinteza | photosynthesis | rastlina | plant | korenina | root | list | leaf | anagram

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Rastline osvajajo kopno - osmica Plants are conquering the land - word search puzzle

Description

Iskanje besed v črkovni mreži povezanih s prvimi kopenskimi rastlinami. Finding the terms in the character mesh related to the first land plants.

Subjects

biologija | biology | list | leaf | rastlina | plant | korenina | root | osmica | word search puzzle

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Cvetovi in semena - križanka Flowers and seeds - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s cvetovi in semeni. Crossword puzzle build of terms related to the flowers and seeds.

Subjects

biološke vede | biological sciences | biologija | biology | cvet | flower | seme | seed | rastlina | plant | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Cvetovi in semena - križanka Flowers and seeds - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s cvetovi in semeni. Crossword puzzle build of terms related to the flowers and seeds.

Subjects

biologija | biology | cvet | flower | seme | seed | rastlina | plant | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Enokaličnice - dvokaličnice, diagram Monocots and dicots - diagram

Description

Naloga za utrjevanje znanja o eno in dvo kaličnicah. Diagram of properties of monocots (monocotyledons) and dicots (dicotyledon) - differences and commons.

Subjects

biologija | biology | enokaličnica | monocotyledon | dvokaličnica | dicotyledon | rastlina | plant | diagram

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Cvetovi in semena - anagram Flowers and seeds - anagram

Description

Anagrami iz besed povezanih s cvetovi in semeni. Anagrams of terms related to the flowers and seeds.

Subjects

biološke vede | biological sciences | biologija | biology | enokaličnica | monocotyledon | dvokaličnica | dicotyledon | rastlina | plant | cvet | flower | anagram

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Naprednejše mnogocelične živali - križanka Complex multicellular animals - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z naprednejšimi mnogocelični živali. Crossword puzzle build of terms related to the complex multicellular animals.

Subjects

biologija | biology | križanka | crossword | mnogoceličar | multicellular organism | organizem | organism

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Naprednejše mnogocelične živali - osmica Complex multicellular animals - word search puzzle

Description

Iskanje besed v črkovni mreži povezanih z naprednejšimi mnogoceličnimi živalmi. Finding the terms in the character mesh related to the complex multicellular animals.

Subjects

biologija | biology | žival | animal | mnogoceličar | multicellular organism | osmica | word search puzzle

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Naprednejše mnogocelične živali - anagram Complex multicellular animals- anagram

Description

Anagrami iz besed povezanih z naprednejšimi mnogocečilnimi živalmi. Anagrams of terms related to the complex multicellular animals.

Subjects

biologija | biology | žival | animal | mnogoceličar | multicellular organism | anagram

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Rastline osvajajo kopno- trditve Plants are conquering the land - statements

Description

Ugotavljanje pravilnosti trditev povezanih z prvimi kopenskimi rastlinami. Determining the correctness of statements related to the first land plants.

Subjects

biologija | biology | rastlina | plant | kopno | land | trditev | statement | korenina | root | list | leaf

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Mehkužci - križanka Molluscs - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z mehkužci. Crossword puzzle build of terms related to the molluscs.

Subjects

biologija | biology | školjka | clam | polž | snail | glavonožec | cephalopod | mehkužec | mollusca | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Mehkužci - osmica Molluscs - word search puzzle

Description

Iskanje besed v črkovni mreži povezanih z mehkužci. Finding the terms in the character mesh related to the molluscs .

Subjects

biologija | biology | glavonožec | cephalopod | polž | snail | školjka | clam | mehkužec | mollusca | osmica | word search puzzle

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata