Searching for jic : 17 results found | RSS Feed for this search

1

Kako je pravljica zgrajena The structure of a fairy tail

Description

Učenec spozna osnovne dele zgradbe pravljice in poskuša tudi sam opisati dele zgradbe znane pravljice. Uči se poiskati bistveno v besedilu, uporabljati ključne besede. Razlikuje med bistvenimi in nebistvenimi deli zgodbe. Naslov pravljice lahko zamenjate, če boste učni list uporabili za neko drugo, konkretno pravljico, ki jo obravnavate. Description of typical fairy tail - introduction, core and conclusion.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | pravljica | fairy tale | uvod | introduction | jedro | core | zaključek | conclusion | struktura | structure

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Majiculations, Machicolations or Bartizans?

Description

Subjects

ireland | cork | cocork | munster | monkstown | fortifiedhouse | machicolation | nationallibraryofireland | machicolations | monkstowncastle | bartizans | lawrencecollection | locationidentified | stereographicnegatives | jamessimonton | frederickhollandmares | thestereopairsphotographcollection | johnfortunelawrence | williammervynlawrence | majiculationsatcorner

License

No known copyright restrictions

Site sourced from

http://api.flickr.com/services/feeds/photos_public.gne?id=47290943@N03&lang=en-us&format=rss_200

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

TALAT Lecture 2403: Applied Fracture Mechanics

Description

This lecture demonstrates how to teach the principles and concepts of fracture mechanics as well as provide recommendations for practical applications; it provides necessary information for fatigue life estimations on the basis of fracture mechanics as a complementary method to the S-N concept. Background in engineering, materials and fatigue is required.

Subjects

aluminium | aluminum | european aluminium association | eaa | talat | training in aluminium application technologies | training | metallurgy | technology | lecture | design | fatigue | fracture | notch toughness | brittle fracture | performance level | toughness | crack size | stress level | stress intensity factors | deformation | crack tip | superposition | linear-elastic fracture mechanics | kic | astm-e399 test method | elastic-plastic fracture mechanics | crack opening displacement | test method bs 5762 | r-curves | astm-e561 | astm-e813 | astm-e1152 | j-r curves | jic | free surface correction fs | crack shape correction fe | finite plate dimension correction fw | correction factors for stress gradient fg | crack geometry | evaluation | welded coverplate | web stiffener | corematerials | ukoer | Engineering | H000

License

Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 UK: England & Wales Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 UK: England & Wales http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/

Site sourced from

http://dspace.jorum.ac.uk/oai/request?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Vstavi vejice Insert the comma

Description

Kratka vaja za utrjevanje uporabe vejice. Short exercise in using the comma.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | vejica | comma | vstavljanje | inserting | utrjevanje | drill

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Vejica Comma

Description

Učni list za pravilno rabo vejice (izdelan po predlogi knjige Berta Golob: \"Vejica, nagajiva smejica\"). Worksheet for drilling the correct use of comma in different situations (sentence, enumerating, before conjunctions ...)

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | vejica | comma | ločilo | punctuation | pravopis | orthography | veznik | conjunction

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Pravljični junaki - križanka Book characters - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s knjižnimi junaki iz pravljic. Crossword puzzle build of terms related to the book character (fairy tales).

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | pravljica | fairy tale | knjižni junak | book character | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Pravljica o morski deklici Tale about mermaid

Description

Ustvarjanje lastne pravljice na temo morska deklica. Writing your own tale about the mermaid.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | šolske dejavnosti | school activities | obšolske dejavnosti | extracurricular activities | pravljica | fairy tale | morska deklica | mermaid | domišljija | imagination

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Geometrija Geometry

Description

Test za preverjanje znanja geometrije (točka, daljica, premica, trikotnik, ...). Exam in geometry (point, line, triangle, ...).

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | daljica | line segment | test | exam | premica | line | točka | point | trikotnik | triangle

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Leteča preproga - pravljica Flying carpet - fairy tale

Description

Učenec, ki potuje s preprogo, razvija domišljijske slike in jih opisuje tako, da so zanimive tudi za poslušalce. Ob vprašanjih sošolcev razvija zgodbo, ki ustreza tridelni zgradbi ( uvod – začetek potovanja, jedro – dogodki in doživetja, zaključek – vrnitev domov ). Igra je uporabna tudi za razredne ure - učence spoznavamo na drugačen način. Simple game that needs imagination of participant to come up with a fairy tale that included flying carpet.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | igra | game | pravljica | fairy tale | motivacija | motivation | domišljija | imagination

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Janko in Metka - priprava na ogled opere Hansel and Gretel - preparation for opera

Description

Učna priprava za kulturni dan - opera Janko in Metka (dejavnosti, predlog za izvedbo, učno gradivo, note, spletne povezave). Prispevek je smiselno uporabiti še s prispevkoma: Janko in Metka - domače branje v 3. razredu in Opera Janko in Metka - predstavitev. How to organize cultural day - visit of opera house and watching Hänsel und Gretel by Engelbert Humperdinck.

Subjects

umetnost | art | glasba | music | opera | janko in metka | hansel and gretel | engelbert humperdinck | ples | dance | petje | singing | pravljica | fairy tale | dramatizacija | dramatisation | gledališče | theatre

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Janko in Metka - domače branje Hansel and Gretel - home reading

Description

Učni listi so namenjeni obravnavi Grimmove pravljice Janko in Metka - domače branje (po pogovoru, dramatizaciji, branju ..., sledi še samostojno delo). Učni listi spodbujajo k analizi pravljičnih likov, razmišljanju o vsebini ter razvijanju domišljije (ustvarjalno pisanje). Prispevek je smiselno uporabiti še s prispevkoma: Janko in Metka - priprava na ogled opere in Opera Janko in Metka - predstavitev. Evaluation of reading comprehension of home reading - Hansel and Gretel by brothers Grimm.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | janko in metka | hansel and gretel | domače branje | home reading | pravljica | fairy tale | brata grimm | brothers grimm

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Moj dežnik je lahko balon - domače branje My umbrella can be a balloon - home reading

Description

Z učnimi listi preverjamo poznavanje pravljice, učence spodbujamo k analiziranju vsebine, domišljijskemu pisanju, ustvarjanju ... Liste lahko natisnete v programih Acrobat Reader ali Word. Pripravljeni so za obojestranski tisk. Exercises to check reading comprehension of home reading - My umbrella can be a ballon by Ela Peroci.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | domače branje | home reading | ela peroci | pravljica | fairy tale

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Ustvarimo pravljico Writing a fairy tale

Description

Navodila za poustvarjalno pisanje, tvorba pravljice Instructions on how to write fairy tales.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | pisanje | writing | pravljica | fairy tale | navodilo | instruction

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Pravljica Fairy tale

Description

Poleg navodil je priložen tudi kriterij ocenjevanja Instruction on how to write fairy tale and how to evaluate it.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | pisanje | writing | pravljica | fairy tale | ocenjevanje | evaluation | navodilo | instruction

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Geometrija Geometry

Description

Vaje za utrjevanje geometrijskih pojmov in načrtovanja s pomočjo geotrikotnika Exercises in geometry to drill basic geometry terms.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | točka | point | premica | line | geometrija | geometry | daljica | line segment

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Točka, premica, daljica, poltrak Point, line, line segment, ...

Description

Projekcija za spoznavanje osnovnih geo pojmov. Presentation of basic geometry terms - point, line, line segment and simple exercise to revise them.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | premica | line | daljica | line segment | točka | point | geometrija | geometry

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Prešeren življenje in delo France Prešeren - life and work

Description

PowrPoint o Prešernu pač. Lahko si ga spremenite po svoje. Ni pretirano zahtevno in ni nekih detajlov. Zraven je potrebna razlaga. Presentation of a France Prešeren, Slovene ational poet, its life and work.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | france prešeren | himna | anthem | zdravljica | poezija | poetry

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata