Searching for koncentracija : 11 results found | RSS Feed for this search

Imenuj tri ljudi, ki ... Name three people, that ...

Description

V prispevku so trije učni listi. Priporočam, da eno nalogo razdelite na več etap, morda ob koncu pouka ali za začetek ure. Ko rešimo vse, primerjajmo zapise. Simple exercise to match peoples with their abilities.

Subjects

poučevanje | teaching | koncentracija | concentration | lastnost | property | ujemanje | matching

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Izberi trditev Pick the statement

Description

Reševalec preverja pravilnost in nepravilnost trditev. Utrjujemo gibanje z očmi, koncentracijo. Determining the statement that correctly describe the given picture.

Subjects

poučevanje | teaching | lik | shape | trditev | statement | opazovanje | observation | primerjanje | comparison | koncentracija | concentration

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Opazuj, primerjaj, ugotovi ... Observe, compare, determine

Description

Reševalec mora izbrati trditev, ki je neresnična. Utrjujejmo gibe oči, koncentracijo. Determining the statement that incorrectly describe the given picture.

Subjects

poučevanje | teaching | opazovanje | observation | primerjanje | comparison | trditev | statement | lik | shape | koncentracija | concentration

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Vaje za koncentracijo pri branju Reading exercises

Description

V dokumentu je več nalog, po dve na listu. Na prvi strani so navodila in predlogi za učitelja. Naloge lahko uporabimo vsak dan za pet minut, v skupini ali za posameznnega učenca. Naloge si lahko prilagajate. Collection of different exercises that can help develop greater concentration when reading.

Subjects

poučevanje | teaching | črka | letter | beseda | word | vaja | exercise | koncentracija | concentration

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Koncentracija pri branju - besede Concentrating and reading - words

Description

Veliko učencev ima težave s koncentriranim branjem, to je težave s tem, da usmerijo svojo pozornost na besedilo in obdržijo določeno stopnjo pozornosti tudi med branjem. Vaje skušajo spodbuditi ohranjanje pozornosti. Collection of short exercises for developing reading perception, keeping the concentration.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | koncentracija | concentration | branje | reading | pozornost | attention

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Koncentracija pri branju - števila Concentrating and reading - numbers

Description

Veliko učencev ima težave s koncentriranim branjem, to je težave s tem, da usmerijo svojo pozornost na besedilo in obdržijo določeno stopnjo pozornosti tudi med branjem. Vaje skušajo spodbuditi ohranjanje pozornosti. Collection of short exercises for developing reading perception, keeping the concentration.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | branje | reading | število | number | koncentracija | concentration | pozornost | attention

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Bralne vaje - koncentracija Reading exercises - concentration

Description

Vaje za učence, ki imajo težave s koncentriranim branjem, to je s tem, da usmerijo svojo pozornost na besedilo in obdržijo določeno stopnjo pozornosti tudi med branjem. Vaja usmerja pozornost na neko besedilo. Collection of short exercises for developing reading perception, keeping the concentration.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | branje | reading | koncentracija | concentration | pozornost | attention | kratka beseda | short word

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Bralne vaje - koncentracija Reading exercises - concentration

Description

Vaje za učence, ki imajo težave s koncentriranim branjem, to je s tem, da usmerijo svojo pozornost na besedilo in obdržijo določeno stopnjo pozornosti tudi med branjem. Vaja usmerja pozornost na neko besedilo. Collection of short exercises for developing reading perception, keeping the concentration.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | branje | reading | koncentracija | concentration | kratka beseda | short word | pozornost | attention

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Opazuj, primerjaj, nariši Look, find, draw

Description

Nalog je na listu več, vendar ja za boljši učinek bolje reševati po eno do dve vaji hkrati. Drawing the picture composed of lines by careful comparison with the original.

Subjects

poučevanje | teaching | risanje | drawing | koncentracija | concentration | opazovanje | observation | primerjanje | comparison

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Natančno preriši Draw precisely

Description

Učenec na mrežo prerisuje črte. Namen: gibanje oči, pecepcija, natančnost, primerjava. Največ dve nalogi hkrati! Draw the given lines in a grid with great precision.

Subjects

poučevanje | teaching | koncentracija | concentration | risanje | drawing | natančnost | precision | primerjanje | comparison

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Poveži pike (težja) Connect the dots

Description

Učenec mora povezati pike natančno tako, kot so na predlogi. Namen: gibanje oči, koncentracija, vizualizacija. NAJVEČ DVE NALOGI HKRATI. Drawing the picture composed of lines by careful comparison with the original.

Subjects

poučevanje | teaching | povezava | connection | koncentracija | concentration | risanje | drawing

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata