Searching for križanka : 120 results found | RSS Feed for this search

1 2 3 4 5

Zgradba vesolja - križanka Space - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed, ki jih srečamo v vesolju. Crossword puzzle build of terms that are common in space.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | križanka | crossword | vesolje | space | planet | sonce | sun

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Starejša kamena doba - križanka Old stone age - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s starejšo kameno dobo. Crossword puzzle build of terms regarding the old stone age.

Subjects

zgodovina | history | kamena doba | stone age | križanka | crossword | mamut | mammoth | olševa

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Prazgodovina - križanka Prehistory - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s prazgodovino. Crossword puzzle build of terms regarding the prehistory.

Subjects

zgodovina | history | prazgodovina | prehistory | neolitik | neolithic | kamena doba | stone age | železna doba | iron age | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Prazgodovinski človek - križanka Prehistoric man - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s prazgodovino. Crossword puzzle build of terms regarding the prehistory.

Subjects

zgodovina | history | prazgodovina | prehistory | homo sapiens | kamena doba | stone age | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Izrazi o Zemlji - križanka Words of Earth - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s Zemljo. Crossword puzzle build of terms regarding the Earth.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | zemlja | earth | križanka | crossword | planet | ekvator | equator

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Izrazi o morju - križanka Words of Sea - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s morjem. Crossword puzzle build of terms regarding the sea.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | morje | see | obala | beach | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Relief Južne Evrope - križanka Relief of South Europe - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z reliefom Južne Evrope. Crossword puzzle build of terms regarding the relief of South Europe.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | križanka | crossword | južna evropa | south europe | španija | spain | italija | italy

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Južna Evropa - križanka South Europe - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z Južno Evropo (podnebje, rastlinstvo, prsti in vode). Crossword puzzle build of terms regarding the South Europe (climate, vegetation, soil and water).

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | podnebje | climate | rastlinstvo | vegetation | južna evropa | south europe | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Življenje v starejši kameni dobi - križanka Life in old stone age - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z življenjem v starejši kameni dobi. Crossword puzzle build of terms related to the life in old stone age.

Subjects

zgodovina | history | paleolitik | paleolithic | kamena doba | stone age | križanka | crossword | pračlovek | prehistoric man

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Pračlovek, verovanje - križanka Religion of prehistoric man - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z verovanjem pračloveka. Crossword puzzle build of terms related to the religion of a prehistoric man.

Subjects

zgodovina | history | vera | religion | križanka | crossword | pračlovek | prehistoric man | prazgodovina | prehistory

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Srednjeveške države na Balkanu (Srbija) - križanka Balkans countries (Middle ages - Serbia) - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z sredjeveško Srbijo. Crossword puzzle build of terms related to the Serbia during middle ages

Subjects

zgodovina | history | balkan | balkans | križanka | crossword | srbija | serbia | srednji vek | middle ages

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Sistem živih bitij - križanka System of living beings - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s sistemom živih bitij. Crossword puzzle build of terms related to the system of living beings.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | biološke vede | biological sciences | biologija | biology | bitje | being | križanka | crossword | rastlina | plant | žival | animal

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Prva mesta na slovenskem - križanka, anagram First cities in Slovenia - crossword, anagram

Description

Križanka in anagrami sestavljena iz besed povezanih s prvimi mesti na Slovenskem. Crossword puzzle and anagrams build of terms related to the first cities in Slovenia.

Subjects

zgodovina | history | mesto | town | srednji vek | middle ages | slovenija | slovenia | križanka | crossword | anagram

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Rimska država - od kraljevine do republike - križanka Roman empire - from kingdom to republic - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z rimsko državo. Crossword puzzle build of terms related to the roman empire.

Subjects

zgodovina | history | senat | senate | rimljani | romans | križanka | crossword | rim | rome

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Najstarejše civilizacije - anagram, križanka Oldest civilizations - anagram, crossword

Description

Anagrami in križanka sestavljeni iz besed povezanih z najstarejšimi civilizacijami. Anagrams and crossword puzzle build of terms related to the oldest civilizations.

Subjects

zgodovina | history | civilizacija | civilization | maji | maya | križanka | crossword | anagram

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Egipčanska družba - križanka Egyptian society - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z egipčansko družbo. Crossword puzzle build of terms related to the Egyptian society.

Subjects

zgodovina | history | egipt | egypt | križanka | crossword | faraon | pharaoh | trgovina | commerce | družba | society

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Dežela Ahajcev - križanka Achaeans - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z Ahajci. Crossword puzzle build of terms related to the Achaeans.

Subjects

zgodovina | history | ahajci | achaeans | troja | troy | križanka | crossword | trojanski konj | trojan horse

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Prvotni organizmi in prehranjevanje - križanka First organisms - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z prvotnimi organizmi. Crossword puzzle build of terms related to the first organisms.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | biološke vede | biological sciences | biologija | biology | klorofil | chlorophyll | simbioza | symbiosis | organizem | organism | križanka | crossword | fotosinteza | photosynthesis

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Enocelične živali in rastline - križanka Unicellular animals and plants - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z enoceličnimi živalmi in rastlinami. Crossword puzzle build of terms related to the unicellular animals and plants.

Subjects

biologija | biology | celica | cell | bakterija | bacterium | mikroogranizem | microorganism | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Evropske države - križanka European countries - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z Evropskimi državami. Crossword puzzle build of terms related to the European countries.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | država | country | evropa | europe | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Evropska glavna mesta - križanka European capitals - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z Evropskimi glavnimi mesti. Crossword puzzle build of terms related to the European capitals.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | glavno mesto | capital | evropa | europe | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Drevesa - križanka Trees - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z drevesi. Crossword puzzle build of terms related to the trees.

Subjects

biologija | biology | iglavec | conifer | listavec | deciduous tree | drevo | tree | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Območja najstarejših civilizacij - Mezopotamija, Sredozemlje - križanka Ancient civilizations in Mediterranean - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z civilizacijami ob Sredozemlju. Crossword puzzle build of terms related to the ancient civilizations in Mediterranean.

Subjects

zgodovina | history | križanka | crossword | mezopotamija | mesopotamia | feničani | phoenicians | sredozemlje | mediterranean

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Grški bogovi - križanka Greek gods - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z grškimi bogovi. Crossword puzzle build of terms related to the Greek gods.

Subjects

zgodovina | history | grški bogovi | greeks gods | stara grčija | ancient greece | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Grško-perzijske vojne - križanka Greek-Persian wars - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z grško-perzijskimi vojnami. Crossword puzzle build of terms related to the Greek-Persian wars.

Subjects

zgodovina | history | stara grčija | ancient greece | termopile | thermopylae | vojna | war | križanka | crossword | perzija | persia

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata