Searching for leisure activities : 56 results found | RSS Feed for this search

1 2

Športna vzgoja - graf Physical education - graph

Description

Izdelava grafa (miselnega vzorca) o telesni vzgoji. Building graph of words related to the physical education.

Subjects

prostočasne dejavnosti | leisure activities | igra | play | vzgojno-izobraževalna igra | educational game | gimnastika | gymnastics | športna vzgoja | physical education | miselni vzorec | mind map

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Labirinti Labyrinths

Description

Zbirka različnih labirintov kot učnih pripomočkov. Collection of different labyrinths that can be used as learning resource.

Subjects

prostočasne dejavnosti | leisure activities | igra | play | vzgojno-izobraževalna igra | educational game | labirint | labyrinth | game | iskanje | searching

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Sestavimo grad Build a Medieval Castle

Description

Osnovna maketa iz papirja. Grad lahko nadgradimo. Instructions and plan on how to build a medieval castle from paper.

Subjects

prostočasne dejavnosti | leisure activities | vzgojno-izobraževalna igra | educational game | srednji vek | middle ages | načrt | plan | grad | castle | papir | paper | maketa | model

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Tropska Afrika - zastave Tropical Africa - flags

Description

Natančno opazovanje, primerjanje, prepoznavanje značilnosti, po katerih se objekti naloge med seboj razlikujejo. Glede na prepoznavanje lastnosti, razvijanje sposobnosti razvrščanja. Dodan je miselni vzorec za izpolnjevanje po svoji izbiri Careful comparison, classification and observation of different flags of tropical Africa and how to recognize them.

Subjects

prostočasne dejavnosti | leisure activities | igra | play | vzgojno-izobraževalna igra | educational game | opazovanje | observation | geografija | geography | država | country | zastava | flag

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Slovenska mesta in reke - anagram Slovenian cities and rivers - anagram

Description

Anagrami iz besed povezanih s Slovenskimi mesti in rekami. Anagrams of terms related to the Slovenian cities and rivers.

Subjects

prostočasne dejavnosti | leisure activities | igra | play | vzgojno-izobraževalna igra | educational game | mesto | town | reka | river | geografija | geography | anagram

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Slovenske vzpetine s pomenljivim imenom - anagram Slovenian mountains with strange names - anagram

Description

Anagrami iz besed povezanih z slovenskimi gorami. Anagrams of terms related to the Slovenian mountains.

Subjects

prostočasne dejavnosti | leisure activities | igra | play | vzgojno-izobraževalna igra | educational game | slovenija | slovenia | gora | mountain | anagram

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Vesolje - osmica Space - word search puzzle

Description

Iskanje besed v črkovni mreži povezanih z vesoljem. Finding the terms in the character mesh related to the space.

Subjects

prostočasne dejavnosti | leisure activities | igra | play | vzgojno-izobraževalna igra | educational game | vesolje | space | zemlja | earth | luna | moon | astronomija | astronomy

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Živali - pobarvanka Animals - coloring book

Description

Črno bele slike z živalskimi motivi, ki jih lahko pobarvamo. Outline images with animals motives that can be colored.

Subjects

prostočasne dejavnosti | leisure activities | igra | play | vzgojno-izobraževalna igra | educational game | pobarvanka | coloring book | slika | image | žival | animal

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Letala - pobarvanka Animals - coloring book

Description

Črno bele slike z motivi letal, ki jih lahko pobarvamo. Outline images with airplane motives that can be colored.

Subjects

prostočasne dejavnosti | leisure activities | igra | play | vzgojno-izobraževalna igra | educational game | pobarvanka | coloring book | slika | image | letalo | airplane

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Pobarvanka - Zgodovinski spomneniki Coloring book - historical monuments

Description

Črno bele slike svetovnih zgodovinskih spomenikov, ki jih lahko pobarvamo. Black and white images of world\'s famous historical monuments that can be colored.

Subjects

prostočasne dejavnosti | leisure activities | igra | play | vzgojno-izobraževalna igra | educational game | zgodovina | history | atene | athens | rim | rome | egipt | egypt | pobarvanka | coloring book

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Afriške živali- pobarvanka African animals - coloring book

Description

Črno bele slike z motivi afriških živali, ki jih lahko pobarvamo. Outline images with motives of African animals that can be colored.

Subjects

prostočasne dejavnosti | leisure activities | igra | play | vzgojno-izobraževalna igra | educational game | afrika | africa | žival | animal | pobarvanka | coloring book | slika | image

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Mladiči- pobarvanka Cubs - coloring book

Description

Črno bele slike z motivi živalskih mladičev, ki jih lahko pobarvamo. Outline images with motives of animal cubs that can be colored.

Subjects

prostočasne dejavnosti | leisure activities | igra | play | vzgojno-izobraževalna igra | educational game | mladič | cub | žival | animal | pobarvanka | coloring book | slika | image

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Ptice- pobarvanka Birds - coloring book

Description

Črno bele slike z motivi ptic, ki jih lahko pobarvamo. Outline images with bird motives that can be colored.

Subjects

prostočasne dejavnosti | leisure activities | igra | play | vzgojno-izobraževalna igra | educational game | ptič | bird | pobarvanka | coloring book | slika | image

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Živali- pobarvanka Animals - coloring book

Description

Črno bele slike z živalskimi motivi, ki jih lahko pobarvamo. Outline images with animals motives that can be colored.

Subjects

prostočasne dejavnosti | leisure activities | igra | play | vzgojno-izobraževalna igra | educational game | žival | animal | slika | image | pobarvanka | coloring book

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Avtomobili- pobarvanka Cars - coloring book

Description

Črno bele slike z motivi avtomobilov, ki jih lahko pobarvamo. Outline images with motives of cars that can be colored.

Subjects

prostočasne dejavnosti | leisure activities | igra | play | vzgojno-izobraževalna igra | educational game | avto | car | pobarvanka | coloring book | slika | image

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Šport - osmica Sport - word search puzzle

Description

Iskanje besed v črkovni mreži povezanih s športom. Finding the terms in the character mesh related to the sport.

Subjects

prostočasne dejavnosti | leisure activities | igra | play | vzgojno-izobraževalna igra | educational game | atletika | athletics | gimnastika | gymnastics | šport | sport | osmica | word search puzzle

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Človeško telo - križanka, anagram, osmica Human body - crossword, anagram, word search puzzle

Description

Križanka, osmica in anagrami sestavljena iz besed povezanih z človeškim telesom. Crossword puzzle, word search puzzle and anagrams build of terms related to the human body.

Subjects

prostočasne dejavnosti | leisure activities | igra | play | vzgojno-izobraževalna igra | educational game | človeško telo | human body | križanka | crossword | osmica | word search puzzle | mišica | muscle | anagram

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Ribe - osmica Fishes - word search puzzle

Description

Iskanje besed v črkovni mreži povezanih z ribami. Finding the terms in the character mesh related to the fishes.

Subjects

prostočasne dejavnosti | leisure activities | igra | play | vzgojno-izobraževalna igra | educational game | riba | fish | biologija | biology | žival | animal | osmica | word search puzzle

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Asociacije Associations

Description

Kratka vaja za brušenje možganov na začetku ali na koncu ure. V začetku so težave: učenci so še vedno pri iskanju asociacije na prejšnjo besedo, nekateri se sploh ne spomnijo ničesar, vendar se, če igrico večkrat ponavljamo, hitro navadijo. In potem se bliska Short exercise for brainstorming - exchanging associations between students.

Subjects

prostočasne dejavnosti | leisure activities | igra | play | vzgojno-izobraževalna igra | educational game | asociacija | association | popestritev | variegation | samostalnik | noun

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Se spomniš? Can you remember?

Description

Sličice je potrebno najprej natisniti z barvnim tiskalnikom. Nato jih zaščitimo za večkratno uporabo. Po reševanju naj si učenec znova ogleda sličico in preveri svoje odgovore in utemeljitve. To so le primeri nalog za trening spomina in utemeljevanja. Uporabimo lahko ilustracije iz različnih knjig, plakate, naslovnice knjig, likovne izdelke. Set of images that must be observed by students for one minute and then answer the questions.

Subjects

prostočasne dejavnosti | leisure activities | igra | play | vzgojno-izobraževalna igra | educational game | spomin | memory | opazovanje | observation | primerjanje | comparison

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Uganke, razredni kviz Riddles - class quiz

Description

Zabavni kviz za skupino učencev. Elektronsko prosojnico lahko poljubno prilagajate. Osnovna navodila so na prvem diapozitivu. Če jo boste, vas prosimo, da jo objavite! Set of different riddles that can be used to prepare a class quiz.

Subjects

prostočasne dejavnosti | leisure activities | igra | play | vzgojno-izobraževalna igra | educational game | uganka | riddle | kviz | quiz

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Vsevedki - predloga za kviz Riddles - template for quiz

Description

Predlogo si naložite na računalnik in postavljajte vprašanja in odgovore. Osnovna navodila so na prvem diapozitivu. Prosim, posredujte svoj kviz tudi nam! Template to generate different riddles that can be used to prepare a class quiz.

Subjects

prostočasne dejavnosti | leisure activities | igra | play | vzgojno-izobraževalna igra | educational game | kviz | quiz | predloga | template | uganka | riddle

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Piramida znanja Pyramid of knowledge

Description

Naloga je namenjena sprostitvi in zabavi. Med stranmi se premikamo s klikom na miško. Preden začnete z delom z učenci, preizkusite sami, kako se je potrebno premikati med stranmi. Navodila so na prvi prosojnici. Kviz si tudi lahko posnamete na svoj računalnik. Zastvaite svoja vprašanja in če se vam zdi, naložite svoj izdelek pod drugim naslovom. Hvala. Collection of different quiz type questions from many different areas.

Subjects

prostočasne dejavnosti | leisure activities | igra | play | vzgojno-izobraževalna igra | educational game | znanje | knowledge | žival | animal | rastlina | plant | kviz | quiz | asociacija | association

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Hieroglifi - ključ in križanka Hieroglyphs - mind map

Description

Natančno opazovanje, primerjanje, prepoznavanje značilnosti, po katerih se objekti naloge med seboj razlikujejo. Glede na prepoznavanje lastnosti - razvijanjse sposobnosti razvrščanja. Some exercises with hieroglyphs and building mind map of them.

Subjects

zgodovina | history | prostočasne dejavnosti | leisure activities | igra | play | vzgojno-izobraževalna igra | educational game | egipt | egypt | hieroglif | hieroglyph | miselni vzorec | mind map | primerjava | comparison

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Lov za zakladom Treasure hunt

Description

Na začetku šolskega leta učenci na zabaven način spoznajo svojo novo učilnico. A fun way to get to know your classroom.

Subjects

prostočasne dejavnosti | leisure activities | igra | play | vzgojno-izobraževalna igra | educational game | zaklad | treasure | lov za zakladom | treasure hunt | učilnica | classroom

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata