Searching for love : 557 results found | RSS Feed for this search

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Utrjevanje branja Improving the reading

Description

Petminutna vaja za utrjevanje branja. Five minute exercise to improve the reading of students.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | branje | reading | kratka vaja | short exercise | slovenščina | slovene

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Zemljepisna imena Geographic names

Description

Učenci s pomočjo Atlasa Slovenije poiščejo zanimiva imena naselij, vzpetin ali voda in jih skušajo razložiti. Finding out the origin of different geographic names with the use of an atlas of Slovenia.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | izvor | origin | zemljepisno ime | geographic name | atlas | slovenija | slovenia | zemljevid | map

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Spreganje glagola Conjugation of verb

Description

Tabelo je moč uporabiti pri vaji, preverjanju znanja iz spreganja glagola. Za pomoč pri spreganju imajo navedene tudi os. zaim. Table that can be used as a exercise or exam when teaching conjugation of verb.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | spreganje | conjugation | glagol | verb | slovenščina | slovene

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Velika začetnica Capital letter

Description

Učni list z vajami za veliko začetnico. Many exercises in usage of capital letter.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | velika začetnica | capital letter | zapis | notation | slovenščina | slovene

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Skloni Cases

Description

Učni list z vajami za sklone in sklanjanje. Many exercises to drill declension and cases.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | sklanjanje | declension | sklon | case | slovenščina | slovene

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Doživljajski spis Personal experience essay

Description

Vaje so povzete iz različnih knjig. Exercises and suggestions on how to write personal experience essays.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | doživljajski spis | personal experience essay | spis | essay | slovenščina | slovene

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Seznam prebranih knjig List of read books

Description

Preglednica za spremljanje otrokovega branja, ki je lahko v pomoč učitelju in staršem. List of all the books that were read by student.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | seznam | list | knjiga | book | domače branje | home reading | slovenščina | slovene

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Začetni glas - utrjevanje Starting sound

Description

Učni list je namenjen samostojnemu utrjevanju prepoznavanja začetnih glasov v besedah. Drilling recognition of starting sound when pronouncing the word out loud.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | začetni glas | starting sound | slovenščina | slovene | izgovor | pronunciation

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Moje bralne navade My reading habits

Description

Učenec na učnem listu pobarva za vsakodnevno 10 minutno branje eno od sličic. Keeping track of student reading by coloring one of the picture on the sheet for every 10 minute reading.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | bralne navade | reading habits | branje | reading | slovenščina | slovene

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Iskalec besed Searcher of words

Description

Učni listi se lahko uporabijo v drugem razredu kot dodatno delo za tiste učence, ki se dolgočasijo pri pouku saj so že opismenjeni. Simple exercise - found known words in the character mesh.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | beseda | word | opismenjevanje | literacy | slovenščina | slovene | pisanje | writing

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Slovenci po 2. svet. vojni Slovenians after world war II

Description

PowerPoint predstavitev za spoznavanje glavnih značilnosti Slovencev po 2. svetovni vojni. Primewrno tudi za OŠ z nižjim izobrazbenim standardom. Presentation of Slovenian history after WWII - entering Yugoslavia, regime under Josip Broz Tito, its death and path toward independence.

Subjects

zgodovina | history | slovenija | slovenia | slovenec | slovenian | druga svetovna vojna | world war ii | jugoslavija | yugoslavia | josip broz tito

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Fran Levstik

Description

PowerPoint predstavitev za spoznavalnje glavnih značilnosti življenja Frana Levstika. Primerno tudi za OŠ z nižjim izobrazbenim standardom. Priložen je tudi učni list Presentation of life and work of Slovenian writer Fran Levstik.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | fran levstik | slovenija | slovenia | pisatelj | writer | delo | work

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Sklanjatev Declension

Description

Učitelj pri predstavitvi pove zgodbico. Noun declension based on a simple story.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | sklanjanje | declension | slovnica | grammar | slovenščina | slovene

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Bralni list: m, n, e Reading sheets: m, n, e

Description

Učenci s pomočjo prvega bralnega lista utrjujejo mali tiskani črki n in m, s pomočjo drugega pa črko e. List si prilepijo v zvezek in zvadijo branje. Collection of reading exercises for letters M, N and E.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | slovenščina | slovene | branje | reading | vaja | exercise

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Kviz ob kulturnem prazniku Quiz - culture

Description

Navodila so podrobno opisana pri vsaki nalogi. Collection of quiz type questions regarding culture and suitable to

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | kulturni praznik | cultural holiday | france prešeren | slovenija | slovenia | kviz | quiz | kultura | culture

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

21L.704 Studies in Poetry: Gender and Lyric -- Renaissance Men and Women Writing about Love (MIT) 21L.704 Studies in Poetry: Gender and Lyric -- Renaissance Men and Women Writing about Love (MIT)

Description

The core of this seminar will be the great sequences of English love sonnets written by William Shakespeare, Philip Sidney, Edmund Spenser, and Mary Wroth. These poems cover an enormous amount of aesthetic and psychological ground: ranging from the utterly subjective to the entirely public or conventional, from licit to forbidden desires, they might also serve as a manual of experimentation with the resources of sound, rhythm, and figuration in poetry. Around these sequences, we will develop several other contexts, using both Renaissance texts and modern accounts: the Petrarchan literary tradition (poems by Francis Petrarch and Sir Thomas Wyatt); the social, political, and ethical uses of love poetry (seduction, getting famous, influencing policy, elevating morals, compensating for failure The core of this seminar will be the great sequences of English love sonnets written by William Shakespeare, Philip Sidney, Edmund Spenser, and Mary Wroth. These poems cover an enormous amount of aesthetic and psychological ground: ranging from the utterly subjective to the entirely public or conventional, from licit to forbidden desires, they might also serve as a manual of experimentation with the resources of sound, rhythm, and figuration in poetry. Around these sequences, we will develop several other contexts, using both Renaissance texts and modern accounts: the Petrarchan literary tradition (poems by Francis Petrarch and Sir Thomas Wyatt); the social, political, and ethical uses of love poetry (seduction, getting famous, influencing policy, elevating morals, compensating for failure

Subjects

English love sonnets | English love sonnets | William Shakespeare | William Shakespeare | Philip Sidney | Philip Sidney | Edmund Spenser | Edmund Spenser | Mary Wroth | Mary Wroth | sound | sound | rhythm | rhythm | figuration | figuration | poetry | poetry | Petrarchan literary tradition | Petrarchan literary tradition | Francis Petrarch | Francis Petrarch | Sir Thomas Wyatt | Sir Thomas Wyatt | uses of love poetry | uses of love poetry | seduction | seduction | fame | fame | morals | morals | masculinity | masculinity | femininity | femininity | conduct manuals | conduct manuals | theories of gender and anatomy | theories of gender and anatomy | narrative poems | narrative poems | pornographic poems | pornographic poems

License

Content within individual OCW courses is (c) by the individual authors unless otherwise noted. MIT OpenCourseWare materials are licensed by the Massachusetts Institute of Technology under a Creative Commons License (Attribution-NonCommercial-ShareAlike). For further information see http://ocw.mit.edu/terms/index.htm

Site sourced from

http://ocw.mit.edu/rss/all/mit-allcourses.xml

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

DH Lawrence 6. Birds, Beasts and Children

Description

Catherine Brown gives the sixth lecture in the DH Lawrence series. Wales; http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/

Subjects

DH Lawrence | sons and lovers | literature | women in love | #greatwriters | DH Lawrence | sons and lovers | literature | women in love | #greatwriters

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/

Site sourced from

http://mediapub.it.ox.ac.uk/feeds/129247/audio.xml

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

DH Lawrence 7. Reception History

Description

Catherine Brown gives the Seventh and final lecture in the DH Lawrence series. Wales; http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/

Subjects

literature | lawrence | great writers | sons and lovers | obscenity trial | women in love | #greatwriters | feminism | literature | lawrence | great writers | sons and lovers | obscenity trial | women in love | #greatwriters | feminism

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/

Site sourced from

http://mediapub.it.ox.ac.uk/feeds/129247/audio.xml

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

DH Lawrence 6. Birds, Beasts and Children

Description

Catherine Brown gives the sixth lecture in the DH Lawrence series. Wales; http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/

Subjects

DH Lawrence | sons and lovers | literature | women in love | #greatwriters | DH Lawrence | sons and lovers | literature | women in love | #greatwriters

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/

Site sourced from

http://mediapub.it.ox.ac.uk/feeds/129247/video.xml

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

DH Lawrence 7. Reception History

Description

Catherine Brown gives the Seventh and final lecture in the DH Lawrence series. Wales; http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/

Subjects

literature | lawrence | great writers | sons and lovers | obscenity trial | women in love | #greatwriters | feminism | literature | lawrence | great writers | sons and lovers | obscenity trial | women in love | #greatwriters | feminism

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/

Site sourced from

http://mediapub.it.ox.ac.uk/feeds/129247/video.xml

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Apollo 7 and 8 Crew in the White House Apollo 7 and 8 Crew in the White House

Description

Subjects

whitehouse | whitehouse | lbj | lbj | ladybirdjohnson | ladybirdjohnson | jameswebb | jameswebb | presidentjohnson | presidentjohnson | charleslindbergh | charleslindbergh | jimlovell | jimlovell | apollo8 | apollo8 | wallyschirra | wallyschirra | frankborman | frankborman | apollo7 | apollo7 | jameslovell | jameslovell | williamanders | williamanders | billanders | billanders | walterschirra | walterschirra | presidentlyndonjohnson | presidentlyndonjohnson | waltercunningham | waltercunningham | waltcunningham | waltcunningham | donneisele | donneisele | vicepresidenthuberthumphrey | vicepresidenthuberthumphrey

License

No known copyright restrictions

Site sourced from

http://api.flickr.com/services/feeds/photos_public.gne?id=44494372@N05&lang=en-us&format=rss_200

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Apollo 8 Crewmembers Apollo 8 Crewmembers

Description

Subjects

jimlovell | jimlovell | frankborman | frankborman | jameslovell | jameslovell | williamanders | williamanders | billanders | billanders | apollo8crew | apollo8crew

License

No known copyright restrictions

Site sourced from

http://api.flickr.com/services/feeds/photos_public.gne?id=44494372@N05&lang=en-us&format=rss_200

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

The Original Apollo 13 Prime Crew The Original Apollo 13 Prime Crew

Description

Subjects

jimlovell | jimlovell | jameslovell | jameslovell | jackswigert | jackswigert | johnswigert | johnswigert | thomasmattingly | thomasmattingly | apollo13crew | apollo13crew | kenmattinglyfredhaise | kenmattinglyfredhaise

License

No known copyright restrictions

Site sourced from

http://api.flickr.com/services/feeds/photos_public.gne?id=44494372@N05&lang=en-us&format=rss_200

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

The Actual Apollo 13 Prime Crew The Actual Apollo 13 Prime Crew

Description

Subjects

fredhaise | fredhaise | jimlovell | jimlovell | jameslovell | jameslovell | jackswigert | jackswigert | kenmattingly | kenmattingly | johnswigert | johnswigert | thomasmattingly | thomasmattingly | apollo13crew | apollo13crew

License

No known copyright restrictions

Site sourced from

http://api.flickr.com/services/feeds/photos_public.gne?id=44494372@N05&lang=en-us&format=rss_200

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Zabavni pridevniki Funny adjectives

Description

Vaja je primerna za motivacijo. Učenci spoznajo pomen pridevnika Motivational exercise where pupils learn the meaning of the adjectives.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | pridevnik | adjective | slovnica | grammar | slovenščina | slovene

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata