Searching for matematika : 221 results found | RSS Feed for this search

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ulomki - množenje (imenovalec 8 in 9) Fractions - multiplication (denominator 8,9)

Description

Vaje za utrjevanje množenja ulomkov. Drilling exercises for fraction multiplication.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | imenovalec | denominator | ulomek | fraction | množenje | multiplication

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Ulomki - množenje (imenovalec 8, 9 in 10) Fractions - multiplication (denominator 8,9,10)

Description

Vaje za utrjevanje množenja ulomkov. Drilling exercises for fraction multiplication.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | imenovalec | denominator | ulomek | fraction | množenje | multiplication

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Ulomki s celimi deli - množenje (imenovalec 3 do 10) Fractions with whole numbers - multiplication (denominators 3 to 10)

Description

Vaje za utrjevanje množenja ulomkov. Drilling exercises for fraction multiplication.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | celo število | whole number | imenovalec | denominator | množenje | multiplication | ulomek | fraction

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Ulomki - deljenje (imenovalec 2 in 3) Fraction - division (denominator 2,3)

Description

Vaje za utrjevanje deljenja ulomkov. Drilling exercises for fraction division.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | imenovalec | denominator | deljenje | division | ulomek | fraction

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Ulomki - deljenje (imenovalec 3 in 4) Fraction - division (denominator 3,4)

Description

Vaje za utrjevanje deljenja ulomkov. Drilling exercises for fraction division.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | imenovalec | denominator | deljenje | division | ulomek | fraction

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Ulomki - deljenje (imenovalec 4 in 5) Fractions - division (denominators 4, 5)

Description

Naloge za utrjevanje deljenja ulomkov (imenovalec 4,5). Exercises to drill fraction division (denominator 4,5).

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | ulomek | fraction | deljenje | division | imenovalec | denominator

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Število 4 (5 ali 6) Number 4 (5,6)

Description

Delovni list lahko uporabimo za utrjevanje števila 4, 5 ali 6. V kvadratke napišemo število, ki ga želimo utrjevati ali zaporedje. (npr. 3, 5, 2) kvadratke pod množicami sem pustila prazne, da lahko sami zapišete števila, ki bi jih radi utrjevali. Potem učenec po potrebi prečrta ali doriše. Collection of exercises to drill the number 4 (5,6) - count, continue the sequence, ...

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | vaja | exercise | število | number | zaporedje | sequence

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Pobegle številke Run-away numbers

Description

Zanimiva naloga za seštevanje in odštevanje do 20 Collection of fun exercises that trains addition and subtraction up to 20.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | seštevanje | addition | odštevanje | subtraction | 20

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Pobegle številke Run-away numbers

Description

Zanimiva naloga za množenje in deljenje do 20 Collection of fun exercises that trains division and multiplication up to 20.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | deljenje | division | množenje | multiplication | 20

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Ulomki - deljenje imenovalec 3, 4 in 5 Fraction - division (denominator 3,4,5)

Description

Vaje za utrjevanje deljenja ulomkov. Drilling exercises for fraction division.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | imenovalec | denominator | ulomek | fraction | deljenje | division

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Matematična križanka Mathematical crossword

Description

Izziv za ljubitelje seštevanja in odštevanja. Fun exercises in addition and subtraction - fill the crossword.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | seštevanje | addition | odštevanje | subtraction | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Ulomki - deljenje imenovalec 4, 5 in 6 Fraction - division (denominator 4,5,6)

Description

Vaje za utrjevanje deljenja ulomkov. Drilling exercises for fraction division.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | imenovalec | denominator | ulomek | fraction | deljenje | division

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Ulomki - deljenje (imenovalec 6, 7 in 8) Fraction - division (denominator 6,7,8)

Description

Vaje za utrjevanje deljenja ulomkov. Drilling exercises for fraction division.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | imenovalec | denominator | ulomek | fraction | deljenje | division

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Ulomki - deljenje (imenovalec 7 do 10) Fraction - division (denominator 7 to 10)

Description

Vaje za utrjevanje deljenja ulomkov. Drilling exercises for fraction division.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | imenovalec | denominator | ulomek | fraction | deljenje | division

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Mreža kocke Cube net

Description

Za popestritev spoznavanja površine kocke in kvadra. Getting to know net of a cube and a cuboid.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | kocka | cube | kvader | cuboid | mreža | net

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Množenje ulomkov s celimi deli (imenovalec 2 3 4 5 6) Multiplication of fractions with whole numbers (denominator 2 to 6)

Description

Vaje za utrjevanje množenja ulomkov. Drilling exercises for fraction multiplication.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | imenovalec | denominator | celo število | whole number | ulomek | fraction | množenje | multiplication

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Pisno deljenje Written division

Description

Učni list za utrjevanje snovi. Collection of exercises to drill division.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | deljenje | division | vaja | exercise

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Pisno deljenje Written division

Description

Utrjevanje snovi pisno deljenje. Collection of exercises to drill division.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | deljenje | division | vaja | exercise

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Ulomki - množenje in deljenje mešani imenovalci do 10 Fractions - multiplication, division

Description

Naloge za utrjevanje množenja in deljenja ulomkov (imenevalci do 10). Exercises to drill fraction multiplication/division (denominator up to 10).

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | ulomek | fraction | množenje | multiplication | deljenje | division | imenovalec | denominator

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Ulomki s celimi deli- množenje in deljenje mešani imenovalci do 10 Fraction multiplication

Description

Zbirka računov, ki vključujejo množenje ulomkov z različnimi imenovalci. Collection of expressions that include the fraction multiplication with different denominators.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | imenovalec | denominator | ulomek | fraction | množenje | multiplication

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Deli celote - ulomki (imenovalci 2 do 6) Fractional parts of the number (denominator 2-6)

Description

Vaje za utrjevanje. Imenovalci od 2 do 6, cela števila do 100, z ostankom. Exercises to drill calculating fractional parts of the number (denominators 2-6).

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | celo število | whole number | ulomek | fraction | del celote | fractional part

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Deli celote - ulomki (imenovalci 2 do 10) Fractional parts of the number (denominator 2-10)

Description

Vaje za utrjevanje določanja dela celote. Drilling exercises for calculating fractional parts of the number.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | imenovalec | denominator | celo število | whole number | ulomek | fraction

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Deljivost naravnih števil Divisibility of numbers

Description

Na tem delovnem listu najdete naloge, ki se nanašajo na večkranike in delitelje naravnih števil, praštevila ter razcep na prafaktorje. Different math exercises that require the knowledge of divisibility, prime and composite numbers, ...

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | deljenje | division | deljivost | divisibility | praštevilo | prime number | sestavljeno število | composite number

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Deli celote - ulomki (imenovalci 2 do 10) Fractional parts of the number (denominator 2-10)

Description

Vaje za utrjevanje določanja dela celote. Drilling exercises for calculating fractional parts of the number.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | ostanek | remainder | ulomek | fraction | celo število | whole number

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Računske operacije - ulomki Calculating with fractions

Description

Seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje ulomkov. Exercise that test multiplication, division, addition and subtraction of fractions.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | ulomek | fraction | množenje | multiplication | deljenje | division | seštevanje | addition | odštevanje | subtraction

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata