Searching for mind map : 38 results found | RSS Feed for this search

1 2

Mind Mapping - Learning Package

Description

This is a learning package about developing your use of mind mapping

Subjects

employability | ideas | ukoer | mind mapping | mind maps | note taking | memory aid | administrative studies | N000

License

Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 UK: England & Wales Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 UK: England & Wales http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/

Site sourced from

http://dspace.jorum.ac.uk/oai/request?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Mind Mapping - Raw Materials

Description

Raw Materials for a learning activity that introduces the application of mind mapping to enhance the organisation of ideas and improve memory.

Subjects

employability | ideas | memory aid | mind mapping | mind maps | note taking | skills | idea planning | ukoer | administrative studies | N000

License

Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 UK: England & Wales Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 UK: England & Wales http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/

Site sourced from

http://dspace.jorum.ac.uk/oai/request?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Mind Mapping - Mini Lecture

Description

A mini-lecture on Mind Mapping this looks at the benefits of using mind mapping to help organise ideas and use as a memory aid.

Subjects

mind mapping | mind map | ideas | memory | employability | ukoer | administrative studies | N000

License

Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 UK: England & Wales Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 UK: England & Wales http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/

Site sourced from

http://dspace.jorum.ac.uk/oai/request?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

A Mind Map on Mind Mapping - Mini Lecture

Description

This is a mini-lecture - or rather an mind map with explanatory audio. A mind map on mind mapping is discussed.

Subjects

mind map | mind mapping | ideas | memory | employability | ukoer | administrative studies | N000

License

Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 UK: England & Wales Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 UK: England & Wales http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/

Site sourced from

http://dspace.jorum.ac.uk/oai/request?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Športna vzgoja - graf Physical education - graph

Description

Izdelava grafa (miselnega vzorca) o telesni vzgoji. Building graph of words related to the physical education.

Subjects

prostočasne dejavnosti | leisure activities | igra | play | vzgojno-izobraževalna igra | educational game | gimnastika | gymnastics | športna vzgoja | physical education | miselni vzorec | mind map

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Hieroglifi - ključ in križanka Hieroglyphs - mind map

Description

Natančno opazovanje, primerjanje, prepoznavanje značilnosti, po katerih se objekti naloge med seboj razlikujejo. Glede na prepoznavanje lastnosti - razvijanjse sposobnosti razvrščanja. Some exercises with hieroglyphs and building mind map of them.

Subjects

zgodovina | history | prostočasne dejavnosti | leisure activities | igra | play | vzgojno-izobraževalna igra | educational game | egipt | egypt | hieroglif | hieroglyph | miselni vzorec | mind map | primerjava | comparison

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Opis predmeta Object description

Description

Miselni vzorec - opis predmeta. Miselni vzorec lahko uporabimo na prosojnici in preko grafoskopa predstavimo opis predmeta. Mind map on how to describe different objects.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | opis | description | predmet | object | miselni vzorec | mind map

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Opis osebe Description of a person

Description

Miselni vzprec - opis osebe. Miselni vzorec lahko uporabimo na prosojnici in preko grafoskopa predstavimo opis osebe. Mind map on description of a person - hair, face, clothes, ...

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | opis | description | oseba | person | miselni vzorec | mind map

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Miselni vzorec - obnova Mind map - summary

Description

Primerno za prosojnico za obravnavo določene vsebine knjige ali krajše proze. Mind map that can be used to create summary of a book.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | obnova | summary | knjiga | book | miselni vzorec | mind map

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Domače branje, basni Home reading - fables

Description

Učni list za obravnavo domačega branja ... basni Mind map that can be used to check reading comprehension of a home reading - fables.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | basen | fable | domače branje | home reading | miselni vzorec | mind map

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Gospodarske dejavnosti, osnovna delitev Classification of economic activity

Description

Osnovna delitev gospodarskih dejavnosti. V miselnih vzorcih. Z razširitvijo bi bilo lahko primerno tudi za višje razrede. Basic classification of economic activity - organized as mind map.

Subjects

družba | society | gospodarstvo | economy | dejavnosti | activities | poklic | occupation | storitev | service | miselni vzorec | mind map

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Živimo zdravo! Eating healthy!

Description

Z iskanjem pravilnih odgovorov se prebijemo skozi labirint. Poslušaš v šoli, poslušaš doma, kaj moraš početi, česa ne smeš jesti... Grozno. Pa vendar, potihem dobro veš, da imajo odrasli prav. Kaj pa meniš ti? Sledi puščicam in nepravilne odgovore prečrtaj. Mind map of eating healthy (recreation, choosing food, drinking enough, ...).

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | tehnologija | technology | rekreacija | recreation | hrana | food | voda | water | zdravje | health | miselni vzorec | mind map

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

European Business Culture Practice Workbook 5: final presentation

Description

The final workbook of the European Business Culture and Practice series. Workbook 5 provides guidance for students to do a mind map presentation relating to their experience of the module.

Subjects

ukoer | mind map presentation | culture | european business | Tourism | Business and Administrative studies | administrative studies | N000 | CATERING / FOOD / LEISURE SERVICES / TOURISM | N

License

Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 UK: England & Wales Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 UK: England & Wales http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/

Site sourced from

http://dspace.jorum.ac.uk/oai/request?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Study skills : note taking (VLE version)

Description

This resource gives advice to students on how to take notes from different sources and how to store those notes. It describes what is understood by notes, why they are useful, and how and why notes should be taken. It then explains the differences between taking notes from written and audio materials. Different methods of notetaking are also described, including linear notes, spray notes, and flow diagrams.

Subjects

study skills | notes | note taking | mind mapping | spray notes | active reading | flow diagrams | Education | EDUCATION / TRAINING / TEACHING | Employability | Learning | Design and delivery of programmes | UK EL06 = SCQF 6 | Advanced courses | NICAT 3 | CQFW 3 | Advanced | A/AS Level | NVQ 3 | Higher | SVQ 3 | UK EL07 = SCQF 7 | Higher Certificate | NICAT 4 | CQFW 4 | NVQ 4 | Advanced Higher | SVQ 4 | HN Certificate | UK EL08 = SCQF 8 | Higher Diploma | NICAT 5 | CQFW 5 | HN Diploma | Diploma in HE | UK EL09 = SCQF 9 | Ordinary degree | NICAT 6 | CQFW 6 | NVQ 5 | SVQ 5 | Ordinary degree | Graduate certific | UK EL10 = SCQF 10 | Honours degree | Graduate diploma | X000 | G

License

Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 UK: England & Wales Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 UK: England & Wales http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/

Site sourced from

http://dspace.jorum.ac.uk/oai/request?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Mind maps - Liver

Description

Using Inspiration mind mapping software with students - Liver - Please note: if you do not have Inspiration software installed on your computer, view the image of the map (gif), but it will not be interactive.

Subjects

mind maps | .isf | biology | inspiration | liver | SCIENCES and MATHEMATICS | R

License

Attribution-Noncommercial 2.0 UK: England & Wales Attribution-Noncommercial 2.0 UK: England & Wales http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/uk/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/uk/

Site sourced from

http://dspace.jorum.ac.uk/oai/request?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Mind maps - Homeostasis

Description

Using Inspiration mind mapping software with students - Homeostasis - Please note: if you do not have Inspiration software installed on your computer, view the image of the map (gif), but it will not be interactive.

Subjects

biology | homeostasis | mind maps | .isf | gif | SCIENCES and MATHEMATICS | R

License

Attribution-Noncommercial 2.0 UK: England & Wales Attribution-Noncommercial 2.0 UK: England & Wales http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/uk/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/uk/

Site sourced from

http://dspace.jorum.ac.uk/oai/request?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Mind maps - Tissue Fluid

Description

Using Inspiration mind mapping software with students - Tissue Fluid - Please note: if you do not have Inspiration software installed on your computer, view the image of the map (gif), but it will not be interactive.

Subjects

tissue fluid | biology | .isf | mind maps | gif | SCIENCES and MATHEMATICS | R

License

Attribution-Noncommercial 2.0 UK: England & Wales Attribution-Noncommercial 2.0 UK: England & Wales http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/uk/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/uk/

Site sourced from

http://dspace.jorum.ac.uk/oai/request?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Mind maps - Heart Essay

Description

Using Inspiration mind mapping software with students - Heart Essay - Please note: if you do not have Inspiration software installed on your computer, view the image of the map (gif), but it will not be interactive.

Subjects

biology | heart | essay | mind maps | .isf | gif | SCIENCES and MATHEMATICS | R

License

Attribution-Noncommercial 2.0 UK: England & Wales Attribution-Noncommercial 2.0 UK: England & Wales http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/uk/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/uk/

Site sourced from

http://dspace.jorum.ac.uk/oai/request?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Mind maps - Deforestation

Description

Using Inspiration mind mapping software with students - Deforestation - Please note: if you do not have Inspiration software installed on your computer, view the image of the map (gif), but it will not be interactive.

Subjects

deforestation | mind maps | .isf | gif | SCIENCES and MATHEMATICS | R

License

Attribution-Noncommercial 2.0 UK: England & Wales Attribution-Noncommercial 2.0 UK: England & Wales http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/uk/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/uk/

Site sourced from

http://dspace.jorum.ac.uk/oai/request?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Mind maps - Carbon Cycle

Description

Using Inspiration mind mapping software with students - Carbon Cycle - Please note: if you do not have Inspiration software installed on your computer, view the image of the map (gif), but it will not be interactive.

Subjects

mind maps | .isf | carbon cycle | environment | gif | SCIENCES and MATHEMATICS | R

License

Attribution-Noncommercial 2.0 UK: England & Wales Attribution-Noncommercial 2.0 UK: England & Wales http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/uk/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/uk/

Site sourced from

http://dspace.jorum.ac.uk/oai/request?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Mind maps - Ecosystems

Description

Using Inspiration mind mapping software with students - Ecosystems - Please note: if you do not have Inspiration software installed on your computer, view the image of the map (gif), but it will not be interactive.

Subjects

ecosystems | mind maps | .isf | environment | gif | SCIENCES and MATHEMATICS | R

License

Attribution-Noncommercial 2.0 UK: England & Wales Attribution-Noncommercial 2.0 UK: England & Wales http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/uk/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/uk/

Site sourced from

http://dspace.jorum.ac.uk/oai/request?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Mind maps - The Immune System

Description

Using Inspiration mind mapping software with students - The Immune System - Please note: if you do not have Inspiration software installed on your computer, view the image of the map (gif), but it will not be interactive.

Subjects

immune system | infection | mind maps | .isf | gif | SCIENCES and MATHEMATICS | R

License

Attribution-Noncommercial 2.0 UK: England & Wales Attribution-Noncommercial 2.0 UK: England & Wales http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/uk/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/uk/

Site sourced from

http://dspace.jorum.ac.uk/oai/request?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Mind maps - Protein Synthesis

Description

Using Inspiration mind mapping software with students - Protein Synthesis - Please note: if you do not have Inspiration software installed on your computer, view the image of the map (gif), but it will not be interactive.

Subjects

protein | synthesis | mind maps | .isf | gif | SCIENCES and MATHEMATICS | R

License

Attribution-Noncommercial 2.0 UK: England & Wales Attribution-Noncommercial 2.0 UK: England & Wales http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/uk/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/uk/

Site sourced from

http://dspace.jorum.ac.uk/oai/request?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Mind maps - Bonding

Description

Using Inspiration mind mapping software with students - Bonding - Please note: if you do not have Inspiration software installed on your computer, view the image of the map (gif), but it will not be interactive.

Subjects

bonding | chemistry | mind maps | .isf | gif | SCIENCES and MATHEMATICS | R

License

Attribution-Noncommercial 2.0 UK: England & Wales Attribution-Noncommercial 2.0 UK: England & Wales http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/uk/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/uk/

Site sourced from

http://dspace.jorum.ac.uk/oai/request?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Mind maps - Alcohols Schema

Description

Using Inspiration mind mapping software with students - Alcohols Schema - Please note: if you do not have Inspiration software installed on your computer, view the image of the map (gif), but it will not be interactive.

Subjects

alcohols schema | chemistry | mind maps | .isf | gif | SCIENCES and MATHEMATICS | R

License

Attribution-Noncommercial 2.0 UK: England & Wales Attribution-Noncommercial 2.0 UK: England & Wales http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/uk/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/uk/

Site sourced from

http://dspace.jorum.ac.uk/oai/request?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata