Searching for miselni vzorec : 8 results found | RSS Feed for this search

Športna vzgoja - graf Physical education - graph

Description

Izdelava grafa (miselnega vzorca) o telesni vzgoji. Building graph of words related to the physical education.

Subjects

prostočasne dejavnosti | leisure activities | igra | play | vzgojno-izobraževalna igra | educational game | gimnastika | gymnastics | športna vzgoja | physical education | miselni vzorec | mind map

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Hieroglifi - ključ in križanka Hieroglyphs - mind map

Description

Natančno opazovanje, primerjanje, prepoznavanje značilnosti, po katerih se objekti naloge med seboj razlikujejo. Glede na prepoznavanje lastnosti - razvijanjse sposobnosti razvrščanja. Some exercises with hieroglyphs and building mind map of them.

Subjects

zgodovina | history | prostočasne dejavnosti | leisure activities | igra | play | vzgojno-izobraževalna igra | educational game | egipt | egypt | hieroglif | hieroglyph | miselni vzorec | mind map | primerjava | comparison

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Opis predmeta Object description

Description

Miselni vzorec - opis predmeta. Miselni vzorec lahko uporabimo na prosojnici in preko grafoskopa predstavimo opis predmeta. Mind map on how to describe different objects.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | opis | description | predmet | object | miselni vzorec | mind map

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Opis osebe Description of a person

Description

Miselni vzprec - opis osebe. Miselni vzorec lahko uporabimo na prosojnici in preko grafoskopa predstavimo opis osebe. Mind map on description of a person - hair, face, clothes, ...

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | opis | description | oseba | person | miselni vzorec | mind map

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Miselni vzorec - obnova Mind map - summary

Description

Primerno za prosojnico za obravnavo določene vsebine knjige ali krajše proze. Mind map that can be used to create summary of a book.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | obnova | summary | knjiga | book | miselni vzorec | mind map

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Domače branje, basni Home reading - fables

Description

Učni list za obravnavo domačega branja ... basni Mind map that can be used to check reading comprehension of a home reading - fables.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | basen | fable | domače branje | home reading | miselni vzorec | mind map

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Gospodarske dejavnosti, osnovna delitev Classification of economic activity

Description

Osnovna delitev gospodarskih dejavnosti. V miselnih vzorcih. Z razširitvijo bi bilo lahko primerno tudi za višje razrede. Basic classification of economic activity - organized as mind map.

Subjects

družba | society | gospodarstvo | economy | dejavnosti | activities | poklic | occupation | storitev | service | miselni vzorec | mind map

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Živimo zdravo! Eating healthy!

Description

Z iskanjem pravilnih odgovorov se prebijemo skozi labirint. Poslušaš v šoli, poslušaš doma, kaj moraš početi, česa ne smeš jesti... Grozno. Pa vendar, potihem dobro veš, da imajo odrasli prav. Kaj pa meniš ti? Sledi puščicam in nepravilne odgovore prečrtaj. Mind map of eating healthy (recreation, choosing food, drinking enough, ...).

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | tehnologija | technology | rekreacija | recreation | hrana | food | voda | water | zdravje | health | miselni vzorec | mind map

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata