Searching for naravoslovne vede : 161 results found | RSS Feed for this search

1 2 3 4 5 6

Drobne živali v plasti podrasti Small animals in undergrowth

Description

Preberi trditve in odgovori na vprašanja v zvezi z živalmi, ki jih najdemo v podrasti. Read the sentences and answer questions regarding the animals that can be found in undergrowth.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | biološke vede | biological sciences | biologija | biology | učenje | learning | podrast | undergrowth | žival | animal

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Zgradba vesolja - križanka Space - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed, ki jih srečamo v vesolju. Crossword puzzle build of terms that are common in space.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | križanka | crossword | vesolje | space | planet | sonce | sun

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Izrazi o Zemlji - anagram Words of Earth - anagram

Description

Anagrami izrazov o Zemlji. Anagrams of words regarding the Earth.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | ekvator | equator | zemlja | earth | anagram | planet

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Izrazi o Zemlji - križanka Words of Earth - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s Zemljo. Crossword puzzle build of terms regarding the Earth.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | zemlja | earth | križanka | crossword | planet | ekvator | equator

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Izrazi o Zemlji - osmica Words of Earth - word search puzzle

Description

Iskanje besed v črkovni mreži povezanih z Zemljo. Finding the words in the character mesh related to the Earth.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | zemlja | earth | osmica | word search puzzle | ekvator | equator | planet

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Izrazi o Zemlji -anagram Words of Earth - anagram

Description

Anagrami izrazov o Zemlji. Anagrams of words regarding the Earth.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | planet | zemlja | earth | ekvator | equator | anagram

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Izrazi o morju - križanka Words of Sea - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s morjem. Crossword puzzle build of terms regarding the sea.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | morje | see | obala | beach | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Izrazi o morju - anagram Words of sea- anagram

Description

Anagrami izrazov o morju. Anagrams of words regarding the sea.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | morje | see | obala | beach | anagram

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Sredozemlje - trditve Mediterranean - statements

Description

Zbirka trditev o Sredozemlju. Collection of true/false statement about the Mediterranean.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | mediteran | mediterranean | gibraltarska ožina | strait of gibraltar | sredozemlje | trditev | statement

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Relief Južne Evrope - osmica Relief of South Europe - word search puzzle

Description

Iskanje besed v črkovni mreži povezanih z reliefom Južne Europe. Finding the words in the character mesh related to relief of South Europe.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | južna evropa | south europe | španija | spain | italija | italy | osmica | word search puzzle

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Relief Južne Evrope - križanka Relief of South Europe - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z reliefom Južne Evrope. Crossword puzzle build of terms regarding the relief of South Europe.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | križanka | crossword | južna evropa | south europe | španija | spain | italija | italy

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Južna Evropa - križanka South Europe - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z Južno Evropo (podnebje, rastlinstvo, prsti in vode). Crossword puzzle build of terms regarding the South Europe (climate, vegetation, soil and water).

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | podnebje | climate | rastlinstvo | vegetation | južna evropa | south europe | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Južna Evropa - osmica South Europe - word search puzzle

Description

Iskanje besed v črkovni mreži povezanih z Južno Evropo (podnebje, rastlinstvo, prsti in vode). Finding the words in the character mesh related to the South Europe (climate, vegetation, soil and water).

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | podnebje | climate | osmica | word search puzzle | rastlinstvo | vegetation | južna evropa | south europe

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Južna Evropa - anagram South Europe - anagram

Description

Anagrami izrazov o Južni Evropi (podnebje, rastlinstvo, prsti in vode). Anagrams of words regarding the South Europe (climate, vegetation, soil and water).

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | podnebje | climate | rastlinstvo | vegetation | južna evropa | south europe | anagram

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Južna Evropa - različne naloge South Europe - different exercises

Description

Zbirka nalog povezanih z Južno Evropo (podnebje, rastlinstvo, prsti in vode). Collection of exercises connected with South Europe (climate, vegetation, soil and water).

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | podnebje | climate | rastlinstvo | vegetation | južna evropa | south europe

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Sistem živih bitij - križanka System of living beings - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s sistemom živih bitij. Crossword puzzle build of terms related to the system of living beings.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | biološke vede | biological sciences | biologija | biology | bitje | being | križanka | crossword | rastlina | plant | žival | animal

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Pojav prvih oblik življenja - anagram, trditve First forms of life - anagram, statements.

Description

Ugotavljanje pravilnosti trditev in anagrami iz besed povezanih z prvimi oblikami življenja. Determining the correctness of statements and anagrams of terms related to the first forms of life.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | biološke vede | biological sciences | biologija | biology | življenje | life | trilobit | trilobite | anagram | trditev | statement | fosil | fossil

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Prvotni organizmi in prehranjevanje - križanka First organisms - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z prvotnimi organizmi. Crossword puzzle build of terms related to the first organisms.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | biološke vede | biological sciences | biologija | biology | klorofil | chlorophyll | simbioza | symbiosis | organizem | organism | križanka | crossword | fotosinteza | photosynthesis

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Evropske države - križanka European countries - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z Evropskimi državami. Crossword puzzle build of terms related to the European countries.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | država | country | evropa | europe | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Evropska glavna mesta - križanka European capitals - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z Evropskimi glavnimi mesti. Crossword puzzle build of terms related to the European capitals.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | glavno mesto | capital | evropa | europe | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Južna Evropa - zemljevid South Europe - map

Description

Vaja za uporabo zemljevida Južne Evrope (glavna mesta, države). Exercise in using map of South Europe (capitals and countries).

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | legenda | legend | zemljevid | map | glavno mesto | capital | južna evropa | south europe | država | country

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Spoznajmo učbenik - Naravoslovje 7 (Rokus) Get to know textbook - Natural science 7 (Rocus)

Description

Namen: vzpodbuditi učenca za delo z učbenikom. Učenec se na prijazen način spozna z virom podatkov, ki ga bo uporabljal med šolskem letom pri pouku in učenju. Entertaining exercises for motivation and getting to know the textbook - natural science.

Subjects

naravoslovne vede | natural sciences | učbenik | textbook | kazalo | table of contents | motivacija | motivation | naravoslovje | natural science

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Spoznajmo učbenik - Geografija 8 (MK 2003) Get to know textbook - Geography 8 (MK 2003)

Description

Zabavna naloga za motivacijo, pregled učbenika (MK 2003). Entertaining exercises for motivation and getting to know the textbook.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | motivacija | motivation | učbenik | textbook

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Afriško podnebje - križanka African climate - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z podnebjem v Afriki. Crossword puzzle build of terms related to the climate in Africa.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | afrika | africa | suša | drought | savana | savanna | podnebje | climate | puščava | desert

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Amerika - motivacija America - motivation

Description

Zabavna vaja za motivacijo in zaključek obravnave geografije Amerike. Fun exercise for motivation when teaching geography of America.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | amerika | america | motivacija | motivation | indijanec | indian

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata