Searching for sciences : 1506 results found | RSS Feed for this search

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Sonce in osončje - križanka Sun and solar system - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s soncem in odončjem. Crossword puzzle build of terms related to the Sun and the solar system.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | planet | osončje | solar system | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Bela Krajina

Description

Prispevek Bela krajina je nastal, kot pripomoček pri pouku SND v četrtem razredu, ki sem ga učila. Vsebine so najdene na internetu. Je nekako povzetek snovi o Beli krajini. Presentation of mostly unknown and distant part of Slovenia - Bela Krajina.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | slovenija | slovenia | bela krajina

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Zgradba vesolja - križanka Space - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed, ki jih srečamo v vesolju. Crossword puzzle build of terms that are common in space.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | križanka | crossword | vesolje | space | planet | sonce | sun

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Okrog sveta Around the world

Description

Zbirka nalog iz splošne geografije sveta (celine, države, mesta, ...). Collection of exercises regarding the world geography (continents, countries, cities, ...).

Subjects

transverzalna vzgoja | cross-curricular education | okoljska vzgoja | environmental education | znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | svet | world | država | country | celina | continent

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Spoznajmo učbenik - Geografija 8 (MK 2003) Get to know textbook - Geography 8 (MK 2003)

Description

Zabavna naloga za motivacijo, pregled učbenika (MK 2003). Entertaining exercises for motivation and getting to know the textbook.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | motivacija | motivation | učbenik | textbook

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Afriško podnebje - križanka African climate - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z podnebjem v Afriki. Crossword puzzle build of terms related to the climate in Africa.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | afrika | africa | suša | drought | savana | savanna | podnebje | climate | puščava | desert

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Lega in razčlenjenost Evrope - križanka Geographical position in Europe - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed, ki jih srečamo pri geografije Evrope. Crossword puzzle build of terms that are common in geography of Europe.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | geografska lega | geographical position | evropa | europe | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Alpski svet - križanka Alps - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z Alpskim svetom. Crossword puzzle build of terms related to the Alps.

Subjects

prostočasne dejavnosti | leisure activities | igra | play | vzgojno-izobraževalna igra | educational game | znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | alpski svet | alps | gora | mountain | križanka | crossword | alpe

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Amerika - motivacija America - motivation

Description

Zabavna vaja za motivacijo in zaključek obravnave geografije Amerike. Fun exercise for motivation when teaching geography of America.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | amerika | america | motivacija | motivation | indijanec | indian

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Avstralija - motivacija Australia - motivation

Description

Zabavna vaja za motivacijo in zaključek obravnave geografije Avstralije. Fun exercise for motivation when teaching geography of Australia.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | avstralija | australia | motivacija | motivation

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Afrika- motivacija Africa - motivation

Description

Zabavna vaja za motivacijo in zaključek obravnave geografije Afrike. Fun exercise for motivation when teaching geography of Africa.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | afrika | africa | motivacija | motivation

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Afrika, mesta in države - zemljevid Africa (cities, countries) - map

Description

Vaja z uporabo zemljevida Afrike (mesta, države). Exercise in using map of Africa (cities and countries).

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | afrika | africa | država | country | mesto | town | zemljevid | map

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Severna Afrika - križanka North Africa - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z severno Afriko. Crossword puzzle build of terms related to the north Africa.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | severna afrika | north africa | križanka | crossword | arabci | arabs

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Severna Afrika - osmica North Africa - word search puzzle

Description

Iskanje besed v črkovni mreži povezanih s severno Afriko. Finding the terms in the character mesh related to the north Africa.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | severna afrika | north africa | osmica | word search puzzle | arabci | arabs

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Tropska Afrika, Zahodna Afrika - križanka, anagram Tropical and West Africa - crossword

Description

Križanka in anagram sestavljena iz besed povezanih s tropsko in zahodno Afriko. Crossword puzzle and anagrams build of terms related to the tropical and west Africa.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | deževni gozd | rain forest | afrika | africa | zahodna afrika | west africa | sahara | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Tropska Afrika, Zahodna Afrika - križanka Tropical and West Africa - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih tropsko in zahodno Afriko. Crossword puzzle build of terms related to the tropical and west Africa.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | afrika | africa | zahodna afrika | west africa | deževni gozd | rain forest | sahara

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Tropska Afrika - Vennov diagram Tropical Africa - Venn diagram

Description

S pomočjo diagrama učenci lahko zapišejo, kaj imajo skupnega, kaj različnega Zahodna, Vzhodna in Nizka ekvatorialna Afrika. Učni list lahko uporabimo pri obravnavi snovi ali za utrjevanje (domača naloga) Students should fill the Venn diagram with the terms that are related to each part of Africa.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | vennov diagram | venn diagram | zahodna africa | west africa | vzhodna africa | east africa

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Tropska Afrika - trditve Tropical Africa - statements

Description

Ugotavljanje pravilnosti trditev povezanih s tropsko Afriko. Determining the correctness of statements related to the tropical Africa.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | tropi | tropics | afrika | africa | trditev | statement

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Afrika - nema karta Africa - outline map

Description

Prazna karta Afrike z državnimi mejami - primerno za poimenovanje držav, vrisovanje rek, mest, ... Outline map of Africa with given borders between countries - suitable to locate country, draw rivers, towns, ...

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | afrika | africa | nema karta | outline map | zemljevid | map

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Evropa - nema karta Europe - outline map

Description

Prazna karta Evrope z državnimi mejami - primerno za poimenovanje držav, vrisovanje rek, mest, ... Outline map of Europe with given borders between countries - suitable to locate country, draw rivers, towns, ...

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | evropa | europe | zemljevid | map | nema karta | outline map

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Azija (Jugovzhodna) - nema karta Southeast Asia - outline map

Description

Prazna karta augovzhodne Azije z državnimi mejami - primerno za poimenovanje držav, vrisovanje rek, mest, ... Outline map of southeast Asia with given borders between countries - suitable to locate country, draw rivers, towns, ...

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | jugovzhodna azija | southeast asia | nema karta | outline map | zemljevid | map

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Azija (Srednja) - nema karta Central Asis - outline map

Description

Prazna karta osrednje Azije z državnimi mejami - primerno za poimenovanje držav, vrisovanje rek, mest, ... Outline map of central Asia with given borders between countries - suitable to locate country, draw rivers, towns, ...

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | osrednja azija | central asia | nema karta | outline map | zemljevid | map

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Severna Amerika - nema karta North America - outline map

Description

Prazna karta severne Amerike z državnimi mejami - primerno za poimenovanje držav, vrisovanje rek, mest, ... Outline map of north America with given borders between countries - suitable to locate country, draw rivers, towns, ...

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | severna amerika | north america | zemljevid | map | nema karta | outline map

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Južna Amerika - nema karta South America - outline map

Description

Prazna karta južne Amerike z državnimi mejami - primerno za poimenovanje držav, vrisovanje rek, mest, ... Outline map of south America with given borders between countries - suitable to locate country, draw rivers, towns, ...

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | južna amerika | south america | zemljevid | map | nema karta | outline map

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Španija - križanka Spain - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z geografijo Španije. Crossword puzzle build of terms regarding the geography of Spain.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | križanka | crossword | evropa | europe | španija | spain

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata