Searching for slovenia : 29 results found | RSS Feed for this search

1

Slovenci po 2. svet. vojni Slovenians after world war II

Description

PowerPoint predstavitev za spoznavanje glavnih značilnosti Slovencev po 2. svetovni vojni. Primewrno tudi za OŠ z nižjim izobrazbenim standardom. Presentation of Slovenian history after WWII - entering Yugoslavia, regime under Josip Broz Tito, its death and path toward independence.

Subjects

zgodovina | history | slovenija | slovenia | slovenec | slovenian | druga svetovna vojna | world war ii | jugoslavija | yugoslavia | josip broz tito

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Serb refugees (LOC) Serb refugees (LOC)

Description

Subjects

libraryofcongress | libraryofcongress | radna | radna | slovenia | slovenia | sevnica | sevnica

License

No known copyright restrictions

Site sourced from

http://api.flickr.com/services/feeds/photos_public.gne?id=8623220@N02&lang=en-us&format=rss_200

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Prva mesta na Slovenskem - osmica First cities in Slovenia - word search puzzle

Description

Iskanje besed v črkovni mreži povezanih s prvimi mesti na Slovenskem. Finding the terms in the character mesh related to the first cities in Slovenia.

Subjects

zgodovina | history | mesto | town | srednji vek | middle ages | slovenija | slovenia | osmica | word search puzzle

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Prva mesta na slovenskem - križanka, anagram First cities in Slovenia - crossword, anagram

Description

Križanka in anagrami sestavljena iz besed povezanih s prvimi mesti na Slovenskem. Crossword puzzle and anagrams build of terms related to the first cities in Slovenia.

Subjects

zgodovina | history | mesto | town | srednji vek | middle ages | slovenija | slovenia | križanka | crossword | anagram

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Prva mesta na slovenskem - križanka First cities in Slovenia - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s prvimi mesti v Sloveniji. Crossword puzzle build of terms related to the first cities in Slovenia.

Subjects

zgodovina | history | mesto | town | trgovina | commerce | slovenija | slovenia

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Slovenske vzpetine s pomenljivim imenom - anagram Slovenian mountains with strange names - anagram

Description

Anagrami iz besed povezanih z slovenskimi gorami. Anagrams of terms related to the Slovenian mountains.

Subjects

prostočasne dejavnosti | leisure activities | igra | play | vzgojno-izobraževalna igra | educational game | slovenija | slovenia | gora | mountain | anagram

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Od kod imena? The origin of names

Description

Učenci s pomočjo Atlasa Slovenije poiščejo zanimiva imena naselij, vzpetin ali voda in jih skušajo razložiti. Finding out the origin of different geographic names with the use of an atlas of Slovenia.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | atlas | slovenija | slovenia | zemljepisno ime | geographic name | izvor | origin

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Zemljepisna imena Geographic names

Description

Učenci s pomočjo Atlasa Slovenije poiščejo zanimiva imena naselij, vzpetin ali voda in jih skušajo razložiti. Finding out the origin of different geographic names with the use of an atlas of Slovenia.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | izvor | origin | zemljepisno ime | geographic name | atlas | slovenija | slovenia | zemljevid | map

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Prva mesta na Slovenskem - križanka First cities in Slovenia - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s prvimi mesti v Sloveniji. Crossword puzzle build of terms related to the first cities in Slovenia.

Subjects

zgodovina | history | mesto | town | slovenija | slovenia | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Obisk kraja (Slovenija) Visiting the place (Slovenia)

Description

Učenci individualno rešujejo učni list. Nato imamo priložnost, da po poročanju sprožimo razpravo o posameznem problemu, ki smo ga želeli obravnavati. Describing the place that we visited (find on map, draw roads, ...).

Subjects

družba | society | slovenija | slovenia | kraj | place | promet | traffic | industrija | industry | kmetijstvo | agriculture

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Domača pokrajina - test Home country - exam

Description

Test iz spoznavanja družbe na temo Domača pokrajina (geografija Slovenije). Exam in topic Home country - geography of Slovenia.

Subjects

družba | society | slovenija | slovenia | zemljevid | map | geografija | geography | orientacija | orientation

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Domača pokrajina Home landscape

Description

Test je bil sestavljen za 4. razred osemletke, z nekaj popravki pa je lahko uporaben tudi v devetletki. Exam in regional geography (understanding of some specific words, understanding map, ...).

Subjects

družba | society | slovenija | slovenia | zemljevid | map | orientacija | orientation | merilo | scale | geografija | geography

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Fran Levstik

Description

PowerPoint predstavitev za spoznavalnje glavnih značilnosti življenja Frana Levstika. Primerno tudi za OŠ z nižjim izobrazbenim standardom. Priložen je tudi učni list Presentation of life and work of Slovenian writer Fran Levstik.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | fran levstik | slovenija | slovenia | pisatelj | writer | delo | work

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Temeljna obdobja slovenskega zgodovinskega razvoja Main eras of Slovenian past

Description

Zgodovinski razvoj - Slovenija Presentation of main eras in Slovenia (from Stone age to modern age).

Subjects

družba | society | prazgodovina | prehistory | zgodovina | history | slovenija | slovenia

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Karantanija, osnovne stvari Carantania - basic data

Description

Nekaj o Karantaniji pač. Lahko dodate, spremenite, razširite, popravite kakor vam paše. Basic introduction of Carantania.

Subjects

družba | society | karantanija | carantania | zgodovina | history | slovenija | slovenia

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Bela Krajina

Description

Prispevek Bela krajina je nastal, kot pripomoček pri pouku SND v četrtem razredu, ki sem ga učila. Vsebine so najdene na internetu. Je nekako povzetek snovi o Beli krajini. Presentation of mostly unknown and distant part of Slovenia - Bela Krajina.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | slovenija | slovenia | bela krajina

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Slovensko primorje Slovenian coast

Description

del DZ ali samostojen učni list Exercises about Slovenian coast (borders, cities, ...).

Subjects

šolske dejavnosti | school activities | obšolske dejavnosti | extracurricular activities | slovenija | slovenia | obala | coast | zemljevid | map | meja | border

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Turizem Tourism

Description

Dejstva o turizmu v Slovenskem primorju. Facts about tourizem in Slovenia coastal region.

Subjects

šolske dejavnosti | school activities | obšolske dejavnosti | extracurricular activities | turizem | tourism | slovenija | slovenia | obala | coast

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Alpske pokrajine Slovenije Slovenian Alps

Description

Prispevek je namenjen kot uvod v alpske pokrajine Slovenije, na kratko predstavi Alpe, slemenitev, nastanek, meje. Nato razdeli slovenske Alpe, skupne značilnosti, ledeniško preoblikovanje. Vmes je en dias s povzetkom, da si učensi zapišejo ključne stvari ter na koncu ima 2 nalogi. Presentation of Slovenian Alps (parts, limestone, origin, glaciers, ...)

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | alpe | alps | apnenec | limestone | gora | mountain | gorovje | mountain range | slovenija | slovenia

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Uvod v družbenogeografske značilnosti Slovenije, poselitev Settlements in Slovenia

Description

Pps je namenjen za učenje načina poselitve slovenskih mest ter podeželja. Predvsem gre za predstavitev razlogov za zgoščevanje prebivalstva. Presentation of different kinds of settlement in Slovenia (capital town, other town, country side).

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | slovenija | slovenia | naselitev | settlement | mesto | town | vas | village

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Kviz ob kulturnem prazniku Quiz - culture

Description

Navodila so podrobno opisana pri vsaki nalogi. Collection of quiz type questions regarding culture and suitable to

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | kulturni praznik | cultural holiday | france prešeren | slovenija | slovenia | kviz | quiz | kultura | culture

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Panonski svet Pannonian basin

Description

Prispevek so učenci pripravili pri pouku. Z njim so predstavili lego, relief, vodovje in podnebje posamezne naravne enote Slovenije. Presentation of Slovenian part of Pannonian basin (basic properties, climate, rivers, towns, landscape, ...).

Subjects

družba | society | panonska nižina | pannonian basin | mesto | town | slovenija | slovenia | reka | river | geografija | geography

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Dinarski svet Dinaric Alps

Description

Prispevek so učenci pripravili pri pouku. Z njim so predstavili lego, relief, vodovje in podnebje posamezne naravne enote Slovenije. Presentation of Slovenian part of Dinaric Alps (properties, towns, rivers, landscape, climate, karst formations, ...)

Subjects

družba | society | dinarsko gorstvo | dinaric alps | kraški pojav | karst formation | reka | river | slovenija | slovenia | geografija | geography

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Srednji vek na naših tleh - križanka Middle Ages in Slovenia - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s srednjim vekom na naših tleh. Crossword puzzle build of terms regarding the middle Ages in Slovenia.

Subjects

zgodovina | history | srednji vek | middle ages | slovenija | slovenia | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Vaje iz zgodovine Slovenije Exercises in history of Slovenia

Description

Zbirka trditev o zgodovini na Slovenskem. Collection of true/false statements about the history of Slovenija.

Subjects

zgodovina | history | slovenija | slovenia | grad | castle

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata