Searching for tehnologija : 54 results found | RSS Feed for this search

1 2

Oko in vid Eye and sight

Description

Vid je najbolj zapleten čut od vseh petih čutov. Kadar kaj vidimo, vidimo pravzaprav svetlobne žarke, ki se odbijajo od predmeta. Collection of different exercise that require the knowledge of eye.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | tehnologija | technology | oko | eye | vid | eyesight | zenica | pupil | vaja | exercise

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Oko in vid - križanka Eye and sight - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z vidom in očesom. Crossword puzzle build of terms related to the eye and sight.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | tehnologija | technology | oko | eye | vid | eyesight | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Živimo zdravo! Eating healthy!

Description

Z iskanjem pravilnih odgovorov se prebijemo skozi labirint. Poslušaš v šoli, poslušaš doma, kaj moraš početi, česa ne smeš jesti... Grozno. Pa vendar, potihem dobro veš, da imajo odrasli prav. Kaj pa meniš ti? Sledi puščicam in nepravilne odgovore prečrtaj. Mind map of eating healthy (recreation, choosing food, drinking enough, ...).

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | tehnologija | technology | rekreacija | recreation | hrana | food | voda | water | zdravje | health | miselni vzorec | mind map

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

V restavraciji In the restaurant

Description

Na primeru restavracije se učenec uči brati razpredelnico, uporabiti podatke in sestaviti preprost histogram. Reading the table of data and drawing out simple histogram.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | tehnologija | technology | cena | price | razpredelnica | table | histogram

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Stanja Phases

Description

Naloga za spoznavanje različnih stanj v naravi, tekoče plinasto in trdno stanje. Getting to know different phases of materials in nature.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | tehnologija | technology | plin | gas | trdno stanje | solid state | agregatno stanje | phase | tekočina | liquid

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Prehranjevalna veriga Food chain

Description

Učenec prepozna različne prehranjevalne verige, doda eno iz svojega okolja. Presentation of different food chains that are present in our natural environment.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | tehnologija | technology | plen | prey | plenilec | plunderer | prehranjevalna veriga | food chain

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Uporaba elektrike Using electricity

Description

Oglej si tokovne kroge. Če misliš, da bo žarnica svetila, jo pobarvaj rumeno in v okvirček nariši ... Pictures of different circuits that include source and bulb.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | tehnologija | technology | tokovni krog | circuit | žarnica | electric bulb | elektrika | electricity

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Spreminjanje tokovnih krogov Changing circuits

Description

Oglej si risbo vsakega tokovnega kroga. Če misliš, da bo žarnica (žarnici) svetila, v okvirček ... Učni list lahko uporabite pri poskusu. Images of different circuits - decide if the light bulb is on or off.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | tehnologija | technology | tokokrog | circuit | žarnica | electric bulb | baterija | battery

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Tokovni krogi in prevodniki Circuits and conductors

Description

Za vsak tokovni krog pod sličico napiši ali žarnica (žarnici) ... Učni list lahko uprabite kot predlogo za poskuse. Images of different circuits - determine the intensity of light of the bulb (lighter/darker).

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | tehnologija | technology | tokokrog | circuit | prevodnik | conductor | žarnica | electric bulb

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Vid in oko Eyesight and eye

Description

Z izpolnjevanjem učnega lista učenec utrdi znanje o sestavi očesa. Simple exercises to better understand eye and its parts.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | tehnologija | technology | leča | lens | zenica | pupil | vid | eyesight | oko | eye

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Tehniški dan - orientacija Technical day - orientation

Description

Uporabno kot UL pri tehniškem dnevu. Učbenika, ki ju uporabljamo sta: NIT: \"Od mravlje do sonca\" (Modrijan), Družba: \"Družba in jaz\" (Modrijan). Material for organizing technical day in school - building your own compass.

Subjects

šolske dejavnosti | school activities | obšolske dejavnosti | extracurricular activities | znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | tehnologija | technology | magnet | kompas | compass | orientacija | orientation | magnetna igla | magnetic needle

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Vodovod, kanalizacija, centralna kurjava Waterworks, sewage system, central heating

Description

Kako delujejo hišne inštalacije - vodovod, kanalizacija in centralna kurjava? Slike, animacije. Pozor: 5,83 Mb Presentation of typical house installations and pipes (waterworks, sewage system, heating system, ...).

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | tehnologija | technology | vodovod | waterworks | kanalizacija | sewage system | hiša | house | omrežje | network

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Ptičje valilnice Bird house

Description

Izdelava valilnic za ptice in njihovo nameščanje. Instructions to build bird house and how to place it correctly.

Subjects

transverzalna vzgoja | cross-curricular education | tehnološko izobraževanje | technological education | tehnologija | technology | ptič | bird | ptičja hišica | bird house | valilinica | hatchery

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Kako ravnamo z odpadki? Handling the garbage

Description

S ppt. predstavitvijo ekološko ozavetimo otroke in utrdimo snov o ločenem zbiranju odpadkov, ki nastanejo v vsakdanjem življenju ter pomenu recikliranja le-teh. Presentation of how do we handle garbage (collecting, separating, recycling, ...).

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | tehnologija | technology | ločevanje | separating | odpadek | waste | smeti | garbage | recikliranje | recycling

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Človek-Kaj potrebuje in kako deluje? Human - needs and activities

Description

V 4. razredu obravnavamo človeško telo. S sliko in animacijo učencem lažje predstavimo, kaj človeško telo potrebuje za svoje življenje in kako deluje. Predstavitev lahko uporabimo pred obravnavo učnega sklopa za motivacijo ali po obravnavi za utrjevanje. Presentation of human body, its needs, activities, how does it work, ... impulses/inputs from environment, outputs, ...

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | tehnologija | technology | človek | human | človeško telo | human body | hrana | food | voda | water | zrak | air

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Svetloba in sence Light and shadow

Description

Ob zaključku nekega sklopa učnih vsebin učitelja zanima, če so učenci razumeli posredovano snov. Dobro povratno informacijo o razumevanju snovi lahko na enostaven način pridobimo s pomočjo učnega lista, ki vsebuje različne tipe nalog. Exercises regarding the light (sources and direction) and shadows.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | tehnologija | technology | svetloba | light | senca | shadow | merjenje | measuring

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Dan in noč Day and night

Description

Po obravnavi sklopa o nastanku dneva in noči lahko razumevanje preverimo s pomočjo učnega lista. Če so snov razumeli, bodo učenci nalogo brez težav rešili! Exercises regarding the day and night.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | tehnologija | technology | dan | day | noč | night | vrtenje zemlje | rotation of earth

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Rastline in glive - raznolikost v naravi Plants and fungi

Description

Učenci utrdijo predelano snov o kraljestvu gljiv in kraljestvu rastlin. Vprašanja se ravnajo po standardih znanja, ki jih določa učni načrt pri NIT v 4. razredu Exercises (can be used as exam) regarding plants and fungi.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | tehnologija | technology | gliva | fungus | rastlina | plant | cvet | flower | goba | mushroom

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Naravoslovje in tehnika, 5. razred, kontrolna Natural science and technics - exam

Description

Nalogo smo pisali februarja. Written exam in natural science and technics (natural substances, animal, air, dangerous substances, ...).

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | tehnologija | technology | naravne snovi | natural substances | test | exam | žival | animal | zrak | air

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Sonce, Zemlja, Luna Sun, Earth, Moon

Description

Snov v začetku 4. razreda iz NIT. Presentation of Sun, Earth and Moon.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | fizika | physics | tehnologija | technology | sonce | sun | zemlja | earth | luna | moon

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Delovanje 4-taktnega motorja Animation of four-stroke engine

Description

Animacija je izdelana v Flashu. Predhodno je potrebno naložiti Flash-player (macromedia.com) Detailed animation of four-stroke engine in Adobe Flash (.swf) - Flash player required.

Subjects

transverzalna vzgoja | cross-curricular education | tehnološko izobraževanje | technological education | tehnologija | technology | motor z notranjim izgorevanjem | internal combustion engine | štiritaktni motor | four stroke engine | animacija | animation

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Karte črni Peter za utrjevanje snovi - človeško telo human body - black Peter cards

Description

Ta pripomoček (karte črni Peter) naj vam služi pri utrjevanju ali pri DOP. P. Če se vam zdijo vprašanja neprimerna jih lahko zamenjate z ustreznejšimi! List natisnete na samolepilno nalepko format A4 (dobite jo bolje založenih papirnicah) in jo prilepite na trši karton in karte izrežete. Set of cards that can be used to play black Peter with words regarding the human body.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | tehnologija | technology | karte | cards | črni peter | black peter | človeško telo | human body

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Dihala Breathing organs

Description

Preverjanje in utrjevanje znanja o dihanju in dihalih je s pomočjo didaktične igre zabavnejše. Učenci lahko sami preverijo pravilnost rešitve. Na eni strani kartice je ime dela dihal na drugi strani pa kratka razlaga. Igra bo uporabna dlje, če natisnjene aplikacije plastificiramo! Presentation of human breathing organs (lungs, trachea, nasal/oral cavity, ...).

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | tehnologija | technology | dihala | breathing organs | nosna votlina | nasal cavity | usta votlina | oral cavity | sapnik | trachea | pljuča | lungs

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Prebavila Digestive system

Description

Preverjanje in utrjevanje znanja o prehrani in prebavilih je s pomočjo didaktične igre zabavnejše. Učenci lahko sami preverijo pravilnost rešitve. Na eni strani kartice je ime dela prebavil na drugi strani pa kratka razlaga. Igra bo uporabna dlje, če natisnjene aplikacije plastificiramo! Presentation of digestive system (Gastrointestinal tract) - mouth, esophagus, stomach, small/large intestine, ...

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | tehnologija | technology | prebavila | digestive system | usta | mouth | požiralnik | esophagus | želodec | stomach | črevo | intestine

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Hrana Food

Description

Preverjanje in utrjevanje znanja o hrani in njenem izvoru je s pomočjo didaktične igre zabavnejše. Učenci razvrščajo hrano glede na njen izvor. Igra bo uporabna dlje, če natisnjene aplikacije plastificiramo! Set of images of food that can be used as cards for different games that require the knowledge of food origin.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | tehnologija | technology | hrana | food | izvor | origin | igra | game

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata