Searching for trditev : 15 results found | RSS Feed for this search

1

Sredozemlje - trditve Mediterranean - statements

Description

Zbirka trditev o Sredozemlju. Collection of true/false statement about the Mediterranean.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | mediteran | mediterranean | gibraltarska ožina | strait of gibraltar | sredozemlje | trditev | statement

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Življenje v mlajši kameni dobi - trditve Life in new stone age - statements

Description

Ugotavljanje pravilnosti trditev povezanih z življenjem v mlajši kameni dobi. Determining the correctness of statements related to the life in new stone age.

Subjects

zgodovina | history | kamena doba | stone age | trditev | statement | prazgodovina | prehistory

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Širjenje rimske države - trditve Expansion of roman empire - statements

Description

Ugotavljanje pravilnosti trditev povezanih s širitvijo rimske države. Determining the correctness of statements related to the expansion of the roman empire.

Subjects

zgodovina | history | rim | rome | trditev | statement | hanibal | širjenje | expansion

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Pojav prvih oblik življenja - anagram, trditve First forms of life - anagram, statements.

Description

Ugotavljanje pravilnosti trditev in anagrami iz besed povezanih z prvimi oblikami življenja. Determining the correctness of statements and anagrams of terms related to the first forms of life.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | biološke vede | biological sciences | biologija | biology | življenje | life | trilobit | trilobite | anagram | trditev | statement | fosil | fossil

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Življenje v grškem mestu in na podeželju - trditve Life in ancient Greece- statements

Description

Ugotavljanje pravilnosti trditev povezanih z življenjem v antični Grčiji. Determining the correctness of statements related to the life in ancient Greece.

Subjects

zgodovina | history | stara grčija | ancient greece | mesto | town | šparta | sparta | trditev | statement

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Rastline osvajajo kopno- trditve Plants are conquering the land - statements

Description

Ugotavljanje pravilnosti trditev povezanih z prvimi kopenskimi rastlinami. Determining the correctness of statements related to the first land plants.

Subjects

biologija | biology | rastlina | plant | kopno | land | trditev | statement | korenina | root | list | leaf

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Tropska Afrika - trditve Tropical Africa - statements

Description

Ugotavljanje pravilnosti trditev povezanih s tropsko Afriko. Determining the correctness of statements related to the tropical Africa.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | tropi | tropics | afrika | africa | trditev | statement

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Severna Amerika - trditve North America - statements

Description

Ugotavljanje pravilnosti trditev povezanih s severno Ameriko. Determining the correctness of statements related to the north Amerika.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | severna amerika | north america | trditev | statement | amerika | america

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Izberi trditev Pick the statement

Description

Reševalec preverja pravilnost in nepravilnost trditev. Utrjujemo gibanje z očmi, koncentracijo. Determining the statement that correctly describe the given picture.

Subjects

poučevanje | teaching | lik | shape | trditev | statement | opazovanje | observation | primerjanje | comparison | koncentracija | concentration

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Opazuj, primerjaj, ugotovi ... Observe, compare, determine

Description

Reševalec mora izbrati trditev, ki je neresnična. Utrjujejmo gibe oči, koncentracijo. Determining the statement that incorrectly describe the given picture.

Subjects

poučevanje | teaching | opazovanje | observation | primerjanje | comparison | trditev | statement | lik | shape | koncentracija | concentration

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Opazuj, primerjaj, obkroži Observe, compare, circle

Description

Učenec z opazovanjem in primerjanjem izboljšuje sposobnosti vizualizacije. Determining the statement that correctly describe the given picture.

Subjects

poučevanje | teaching | opazovanje | observation | primerjanje | comparison | lik | shape | trditev | statement

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Uho - trditve Ear - statements

Description

Ugotavljanje pravilnosti trditev povezanih z ušesom. Determining the correctness of statements related to the ear.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | biološke vede | biological sciences | biologija | biology | tehnologija | technology | sluh | hearing | uho | ear | trditev | statement

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Živali v morju in ob njem - trditve See animals - statements

Description

Ugotavljanje pravilnosti trditev povezanih z morskimi živalmi. Determining the correctness of statements related to the see animals.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | morje | see | žival | animal | trditev | statement

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Zanimivosti ob slov. obali - Zakaj je morje slano The salt in the see

Description

Različne trditve, vprašanja in zgodba o morski soli. Collection of different statements, questions and story about the see salt.

Subjects

šolske dejavnosti | school activities | obšolske dejavnosti | extracurricular activities | morje | see | sol | salt | trditev | statement | zgodba | story

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Umetnost, znanost in izobraževanje - trditve Art, science and education - statements

Description

Ugotavljanje pravilnosti trditev povezanih z renesanso (umetnost, znanost,...). Determining the correctness of statements related to the renaissance (art, science,...).

Subjects

umetnost | art | filozofija | philosophy | zgodovina | history | leonardo da vinci | znanost | science | renesansa | renaissance | trditev | statement

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata