Searching for utrjevanje : 28 results found | RSS Feed for this search

1

Labirinti za utrjevanje štetja, poštevanke, zaporedij … Labyrinths to drill counting, multiplication, ...

Description

Sličice lahko uporabite kot predlogo za izdelovanje kratkih vaj za utrjevanje štetja, zapisa števil, črk, utrjevanje abecede, branja itd. Kot primer je na prvi strani nekaj nalog, z izbiro oblike labirinta pa lahko prilagodimo težavnost. Different images of Labyrinths that can be used as a templates to drill counting, multiplication, ...

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | utrjevanje | drill | štetje | counting | labirint | labyrinth

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Vstavi vejice Insert the comma

Description

Kratka vaja za utrjevanje uporabe vejice. Short exercise in using the comma.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | vejica | comma | vstavljanje | inserting | utrjevanje | drill

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Velike začetnice Capital letters

Description

Vaja za utrjevanje rabe velike začetnice. Exercise in correct using of capital letters in Slovenian.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | velika začetnica | capital letter | slovnica | grammar | utrjevanje | drill

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Seštevanje in odštevanje Addition and subtraction

Description

Seštevanje in odštevanje – nasprotni računski operaciji. Lesson plan when drilling addition and subtraction.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | seštevanje | addition | odštevanje | subtraction | utrjevanje | drill

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Besede - anagram Words - anagram

Description

Anagrami iz splošnih besed. Anagrams of common words.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | utrjevanje | drill | branje | reading | anagram

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Besede - anagram Words - anagram

Description

Anagrami iz splošnih besed. Anagrams of common words.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | utrjevanje | drill | anagram | branje | reading

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Učenje iz besedila Reading comprehension

Description

Večina učencev se ob srečanju z besedilom v učbeniku (spoznavanje narave, spoznavanje družbe‚ ...) sooči z besedilom, ki ga mora prebirati z razumevanjem in se tudi naučiti snov, ki jo besedilo obravnava. Naloga, ki jo predstavljam, omogoča postopno utrjevanje branja z razumevanjem. Simple exercise in reading comprehension - build your own riddle about chosen keyword regarding the given text.

Subjects

slovenski jezik | Slovene language | branje | reading | naloga | exercise | bralno razumevanje | reading comprehension | utrjevanje | drill | učenje | learning

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Abeceda - utrjevanje Alphabet - drilling

Description

Trening abecede, omejeno število črk. S tem ko učenec rešuje nalogo, utrjuje vrstni red črk. Drilling the alphabet by putting the given letter in alphabetic order.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | utrjevanje | drill | zapis | notation | abeceda | alphabet | črka | letter

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Abeceda - utrjevanje Alphabet - drilling

Description

Trening abecede. S tem ko učenec rešuje nalogo, utrjuje vrstni red črk v abecedi. Drilling the alphabet by putting the given letters in alphabetic order.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | abeceda | alphabet | utrjevanje | drill | črka | letter

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Abeceda - utrjevanje - besede Alphabet - drilling (words)

Description

S tem ko učenec rešuje nalogo, utrjuje vrstni red črk. Navaja se na iskanje podatkov po indeksih, imenikih, slovarjih, leksikonih, ... Drilling the alphabet by putting the given words in alphabetic order.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | slovar | dictionary | beseda | word | abeceda | alphabet | utrjevanje | drill

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Enačbe: v+n in v-n Equations: v+n and v-n

Description

Vaje za utrjevanje enačb v obliki v+n in v-n. Exercises for drilling equations of form v+n and v-n.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | enačba | equation | utrjevanje | drill

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Enačbe: v+n in v-n Equations: v+n and v-n

Description

Vaje za utrjevanje enačb v obliki v+n in v-n. Exercises for drilling equations of form v+n and v-n.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | enačba | equation | utrjevanje | drill

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Enačbe: n*v+n Equations: n*v+n

Description

Vaje za utrjevanje enačb v obliki n*v+n. Exercises for drilling equations of form n*v+n.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | enačba | equation | utrjevanje | drill

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Enačbe: n*v+n Equations: n*v+n

Description

Vaje za utrjevanje enačb v obliki n*v+n. Exercises for drilling equations of form n*v+n.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | enačba | equation | utrjevanje | drill

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Enačbe: n*v-n Equations: n*v-n

Description

Vaje za utrjevanje enačb v obliki n*v-n. Exercises for drilling equations of form n*v-n.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | utrjevanje | drill | enačba | equation

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Enačbe: n*v-n Equations: n*v-n

Description

Vaje za utrjevanje enačb v obliki n*v-n. Exercises for drilling equations of form n*v-n.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | enačba | equation | utrjevanje | drill

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Enačbe: n*v-n, n*v+n Equations: n*v-n, n*v+n

Description

Vaje za utrjevanje enačb v obliki n*v-n, n*v+n. Exercises for drilling equations of form n*v-n, n*v+n.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | utrjevanje | drill | enačba | equation

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Enačbe: n*v-n, n*v+n Equations: n*v-n, n*v+n

Description

Vaje za utrjevanje enačb v obliki n*v-n, n*v+n. Exercises for drilling equations of form n*v-n, n*v+n.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | enačba | equation | utrjevanje | drill

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Računanje ulomkov Calculating fractions

Description

Vaje za utrjevanje računanja preprostih ulomkov. Exercises for drilling calculations of simple fractions.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | ulomek | fraction | utrjevanje | drill

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Računanje ulomkov Calculating fractions

Description

Vaje za utrjevanje računanja preprostih ulomkov. Exercises for drilling calculations of simple fractions.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | utrjevanje | drill | ulomek | fraction

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Računanje ulomkov Calculating fractions

Description

Vaje za utrjevanje računanja preprostih ulomkov. Exercises for drilling calculations of simple fractions.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | utrjevanje | drill | ulomek | fraction

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Primerjava ulomkov Comparison of fractions

Description

Vaje za utrjevanje medsebojnega primerjanja preprostih ulomkov. Exercises for drilling comparison between simple fractions.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | ulomek | fraction | primerjava | comparison | utrjevanje | drill

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Enačbe z ulomki Equations with fractions

Description

Vaje za utrjevanje računanja enačb z ulomki. Exercises for drilling calculations of equations with fractions.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | enačba | equation | ulomek | fraction | utrjevanje | drill

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Poštevanka, naključne mreže Multiplication tables

Description

V dokumentu je 10 naključnih mrež za utrjevanje poštevanke. Collection of mixed multiplication tables for drilling multiplication (factors up to 10).

Subjects

matematika | mathematics | utrjevanje | drill | poštevanka | multiplication table | množenje | multiplication

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

J - anagrami J - anagram

Description

Anagrami iz besed, ki se začnejo s črko J. Anagrams of words that start with letter J.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | branje | reading | utrjevanje | drill | abeceda | alphabet | anagram

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata