Searching for vaja : 11 results found | RSS Feed for this search

Utrjevanje branja Improving the reading

Description

Petminutna vaja za utrjevanje branja. Five minute exercise to improve the reading of students.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | branje | reading | kratka vaja | short exercise | slovenščina | slovene

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Vaje za koncentracijo pri branju Reading exercises

Description

V dokumentu je več nalog, po dve na listu. Na prvi strani so navodila in predlogi za učitelja. Naloge lahko uporabimo vsak dan za pet minut, v skupini ali za posameznnega učenca. Naloge si lahko prilagajate. Collection of different exercises that can help develop greater concentration when reading.

Subjects

poučevanje | teaching | črka | letter | beseda | word | vaja | exercise | koncentracija | concentration

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Delo po postajah - ŠVZ Exercises used in physical education

Description

Navodila za delo po postajah natisnete, plastificirate, nato pa s flumastrom, ki se ga da pobrisati, napišete število ponovitev. Tako postaje lahko prilagodite starosti učencev. Images of different exercises that can be used in physical education.

Subjects

šport | sport | športna vzgoja | physical education | vaja | exercise | gib | motion

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Bralna hišica Reading house

Description

Učenci, ki imajo težave z branjem, odnesejo bralno hišico domov, starše pa obvestimo o načinu dela. Hišica je dobra motivacija za branje, učencem pa lahko ob zapolnjeni hišici v zvezek damo nalepko (npr. čebelico) ali štampiljko ter napišemo kratko spodbudno oz. pohvalno sporočilo (npr. v oblačku - kot da čebelica govori). Tool that can be used with students that have reading problems to encourage them to read more.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | branje | reading | razumevanje | comprehension | utrjevanje | drill | vaja | exercise

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Oko in vid Eye and sight

Description

Vid je najbolj zapleten čut od vseh petih čutov. Kadar kaj vidimo, vidimo pravzaprav svetlobne žarke, ki se odbijajo od predmeta. Collection of different exercise that require the knowledge of eye.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | tehnologija | technology | oko | eye | vid | eyesight | zenica | pupil | vaja | exercise

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Število 4 (5 ali 6) Number 4 (5,6)

Description

Delovni list lahko uporabimo za utrjevanje števila 4, 5 ali 6. V kvadratke napišemo število, ki ga želimo utrjevati ali zaporedje. (npr. 3, 5, 2) kvadratke pod množicami sem pustila prazne, da lahko sami zapišete števila, ki bi jih radi utrjevali. Potem učenec po potrebi prečrta ali doriše. Collection of exercises to drill the number 4 (5,6) - count, continue the sequence, ...

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | vaja | exercise | število | number | zaporedje | sequence

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Pisno deljenje Written division

Description

Učni list za utrjevanje snovi. Collection of exercises to drill division.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | deljenje | division | vaja | exercise

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Pisno deljenje Written division

Description

Utrjevanje snovi pisno deljenje. Collection of exercises to drill division.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | deljenje | division | vaja | exercise

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Seštevanje in odštevanje do 20 Addition and subtraction (up to 20)

Description

Učni list je namenjen utrjevanju seštevanja in odštevanja do 20. Exercises to drill addition and subtraction of numbers up to 20.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | seštevanje | addition | odštevanje | subtraction | vaja | exercise

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Bralni list: m, n, e Reading sheets: m, n, e

Description

Učenci s pomočjo prvega bralnega lista utrjujejo mali tiskani črki n in m, s pomočjo drugega pa črko e. List si prilepijo v zvezek in zvadijo branje. Collection of reading exercises for letters M, N and E.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | slovenščina | slovene | branje | reading | vaja | exercise

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Mat 4, vaje, pisno deljenje 1 Exercises in division

Description

Vaje za pisno deljenje z ostankom z rešitvami. Collection of exercises about division with solutions.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | rešitev | solution | deljenje | division | vaja | exercise

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata