Searching for bralno razumevanje : 6 results found | RSS Feed for this search

Učenje iz besedila Reading comprehension

Description

Večina učencev se ob srečanju z besedilom v učbeniku (spoznavanje narave, spoznavanje družbe‚ ...) sooči z besedilom, ki ga mora prebirati z razumevanjem in se tudi naučiti snov, ki jo besedilo obravnava. Naloga, ki jo predstavljam, omogoča postopno utrjevanje branja z razumevanjem. Simple exercise in reading comprehension - build your own riddle about chosen keyword regarding the given text.

Subjects

slovenski jezik | Slovene language | branje | reading | naloga | exercise | bralno razumevanje | reading comprehension | utrjevanje | drill | učenje | learning

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Opeke znanja Bricks of knowledge

Description

Kako na prijeten način pripraviti učence do tega, da bodo pri ogledovanju enciklopedij ali drugih neumetnostnih knjig tudi prebrali besedilo pod sliko, znali poiskati podatek, znali uporabiti vire? Fun game that encourages pupils to read - the box is filled with pieces of paper with random question regarding some books - answers equipped with pictures are posted on the wall.

Subjects

branje | reading | slovenski jezik | Slovene language | enciklopedija | encyclopedia | bralno razumevanje | reading comprehension | besedilo | text

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Vzrok - posledica Cause - consequence

Description

Reševalec mora z razumevanjem prebrati besedilo in povezati vzrok in posledico. Exercise to drill reading comprehension (connecting cause and suitable consequence).

Subjects

poučevanje | teaching | bralno razumevanje | reading comprehension | vzrok | cause | posledica | consequence

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Novica - Slon je pobegnil News - The Elephant has escaped

Description

Učenec prebere besedilo o slonu in reši slončkov kviz. Short story about the elephant and set of quiz type questions to test reading comprehension.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | slon | elephant | novica | news | kviz | quiz | bralno razumevanje | reading comprehension

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Učna priprava za obravnavo zgodbe MILI Ragnhild Scamell: Mili

Description

razvijajo socialne stike, samostojno tiho preberejo vprašanje in nanj skušajo govoriti, izvajajo medsebojno pomoč ob delu v skupini, z reševanjem nalog pokažejo, v kolikšni meri so razumeli besedilo, urijo se v branju in pisanju Group work for better reading comprehension of story \"Mili\" by Ragnhild Scamell.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | mili | skupinsko delo | group work | ragnhild scamell | bralno razumevanje | reading comprehension

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Hvaležni medved

Description

Dokument je stisnjen. Priložene so tudi ilustracije. Ilustracije so avtorsko delo, povzete po slikanici. Exercises for testing reading comprehension of artistic text \"Hvaležni medved\".

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | bralno razumevanje | reading comprehension | umetnostno besedilo | artistic text | hvaležni medved

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata