Searching for natural number : 8 results found | RSS Feed for this search

Gremo do 1000 Numbers up to 1000

Description

Učna priprava na poučevanje števil do 1000. Lesson plan for teaching numbers up to 1000.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | število | number | priprava | preparation | naravno število | natural number

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Dvomestna števila Two-figure numbers

Description

Na zabaven način (domine) prepoznavajo in utrjujejo dvomestna števila. Fun way (using dominoes) to recognize and drill two-figure numbers.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | prepoznavanje | recognition | dvomestno število | two-figure number | naravno število | natural number | domina | domino

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Tromestna števila Three-figure number

Description

Učenci na zabaven način, skozi igro, prepoznavajo in utrjujejo tromestna števila Fun way (using dominoes) to recognize and drill three-figure numbers.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | tromestno število | three-figure number | naravno število | natural number | prepoznavanje | recognition | domina | domino

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Štirimestna števila Four-figure number

Description

Skozi igro prepoznavajo, berejo in utrjujejo - štirimestna števila Fun way (using dominoes) to recognize and drill four-figure numbers.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | prepoznavanje | recognition | naravno število | natural number | štirimestno število | four-figure number | domina | domino

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Petmestna števila Five-figure number

Description

Skozi igro utrjujejo prepoznavanje petmestnih števil Fun way (using dominoes) to recognize and drill five-figure numbers.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | prepoznavanje | recognition | naravno število | natural number | petmestno število | five-figure number | domina | domino

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Šestmestna števila Six-figure number

Description

Z igro utrjujejo prepoznavanje in prebiranje šestmestnih števil Fun way (using dominoes) to recognize and drill six-figure numbers.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | naravno število | natural number | šestmestna število | six-figure number | domina | domino | prepoznavanje | recognition

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Sedemmestna števila Seven-figure number

Description

Skozi igro utrjujejo branje in prepoznavanje sedemmestnih števil Recognizing and drilling seven-figure numbers in a group.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | sedemmestno število | seven-figure number | naravno število | natural number | skupinsko delo | group work

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Utrjevanje mešanih števil Drilling mixed-figure numbers

Description

Skozi igro utrjujejo prepoznavanje in branje večmestnih števil Recognizing and drilling mixed-figure numbers.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | večmestno število | multiple-figure number | naravno število | natural number | prepoznavanje | recognition

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata