Searching for ragnhild scamell : 1 results found | RSS Feed for this search

Učna priprava za obravnavo zgodbe MILI Ragnhild Scamell: Mili

Description

razvijajo socialne stike, samostojno tiho preberejo vprašanje in nanj skušajo govoriti, izvajajo medsebojno pomoč ob delu v skupini, z reševanjem nalog pokažejo, v kolikšni meri so razumeli besedilo, urijo se v branju in pisanju Group work for better reading comprehension of story \"Mili\" by Ragnhild Scamell.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | mili | skupinsko delo | group work | ragnhild scamell | bralno razumevanje | reading comprehension

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata