Searching for skupinsko delo : 4 results found | RSS Feed for this search

Primerjanje: veliko - majhno Comparing: big vs. small

Description

Učenci bodo utrdili razumevanje večjega in manjšega s pomočjo igrice Understanding of concepts big, bigger, small, smaller with fun game that includes group work.

Subjects

skupinsko delo | group work | vzgojno-izobraževalna igra | educational game | primerjava | comparison | igra | game

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Sodelovalno učenje pri matematiki v 4. razredu Co-operational learning of math

Description

V naših šolah se pojavlja nov način poučevanja, ki ga imenujemo sodelovalno učenje. To je učenje v majhnih skupinah, z namenom, da bi dosegli skupni cilj. Najnovejša oblika sodelovalnega učenja lahko poteka v dvojicah ali v skupinah. Prednost takega načina dela je, da se z večanjem števila članov v skupini, veča tudi možnost komunikacijskih parov. Problem pa nastane, ko se z večanjem skupine, veča možnost, da vsi njeni člani ne dobijo pomoči - odgovora, ko postavijo vprašanje. V večjih skupinah se porazdeli odgovornost, zato obstaja nevarnost, da učenci lahko mislijo, da je odgovarjanje na vprašanja dolžnost nekoga drugega. Organizing group work in math class - better co-operation, less fear of failing, team effort, ...

Subjects

skupinsko delo | group work | matematika | mathematics | sodelovanje | co-operation | množenje | multiplication

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Učna priprava za obravnavo zgodbe MILI Ragnhild Scamell: Mili

Description

razvijajo socialne stike, samostojno tiho preberejo vprašanje in nanj skušajo govoriti, izvajajo medsebojno pomoč ob delu v skupini, z reševanjem nalog pokažejo, v kolikšni meri so razumeli besedilo, urijo se v branju in pisanju Group work for better reading comprehension of story \"Mili\" by Ragnhild Scamell.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | mili | skupinsko delo | group work | ragnhild scamell | bralno razumevanje | reading comprehension

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Sedemmestna števila Seven-figure number

Description

Skozi igro utrjujejo branje in prepoznavanje sedemmestnih števil Recognizing and drilling seven-figure numbers in a group.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | sedemmestno število | seven-figure number | naravno število | natural number | skupinsko delo | group work

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata