Searching for slovenski jezik : 131 results found | RSS Feed for this search

1 2 3 4 5

Kratke vaje za zapis in branje od A-G Short exercises for writing and reading from A-G

Description

Vaje za utrjevanje začetnih črk Slovenske abecede. Exercises for reading and writing first characters of Slovenian alphabet.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | branje | reading | zapis | notation | velike tiskane črke | capital letter

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Bralne vaje - 5 črk, 40 besed Reading exercises - 5 character, 40 words

Description

Vaje za učence, ki imajo težave s koncentriranim branjem, to je s tem, da usmerijo svojo pozornost na besedilo in obdržijo določeno stopnjo pozornosti tudi med branjem. Vaja usmerja pozornost na neko besedilo. Poudarek je na tem, da je pomembno za pravilno rešitev ohraniti pozornost skozi celotno vajo. Exercises for students that have problems with maintaining concentration during reading.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | kratka beseda | short word | branje | reading | bralne težave | reading difficulty

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Bralne vaje - 6 črk, 40 besed Reading exercises - 6 character, 40 words

Description

Vaje za učence, ki imajo težave s koncentriranim branjem, to je s tem, da usmerijo svojo pozornost na besedilo in obdržijo določeno stopnjo pozornosti tudi med branjem. Vaja usmerja pozornost na neko besedilo. Poudarek je na tem, da je pomembno za pravilno rešitev ohraniti pozornost skozi celotno vajo. Učenec »trenira« celostno prebiranje besed ter hitro premikanje oči z besede na besedo. Exercises for students that have problems with maintaining concentration during reading.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | branje | reading | bralne težave | reading difficulty | kratka beseda | short word

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Bralne vaje - 3 črke, 40 besed Reading exercises - 3 character, 40 words

Description

Vaje za učence, ki imajo težave s koncentriranim branjem, to je s tem, da usmerijo svojo pozornost na besedilo in obdržijo določeno stopnjo pozornosti tudi med branjem. Vaja usmerja pozornost na neko besedilo. Poudarek je na tem, da je pomembno za pravilno rešitev ohraniti pozornost skozi celotno vajo. Učenec »trenira« celostno prebiranje besed ter hitro premikanje oči z besede na besedo. Exercises for students that have problems with maintaining concentration during reading.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | branje | reading | bralne težave | reading difficulty | kratka beseda | short word

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Učenje iz besedila Reading comprehension

Description

Večina učencev se ob srečanju z besedilom v učbeniku (spoznavanje narave, spoznavanje družbe‚ ...) sooči z besedilom, ki ga mora prebirati z razumevanjem in se tudi naučiti snov, ki jo besedilo obravnava. Naloga, ki jo predstavljam, omogoča postopno utrjevanje branja z razumevanjem. Simple exercise in reading comprehension - build your own riddle about chosen keyword regarding the given text.

Subjects

slovenski jezik | Slovene language | branje | reading | naloga | exercise | bralno razumevanje | reading comprehension | utrjevanje | drill | učenje | learning

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Utrjevanje branja Improving the reading

Description

Petminutna vaja za utrjevanje branja. Five minute exercise to improve the reading of students.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | branje | reading | kratka vaja | short exercise | slovenščina | slovene

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Utrjevanje branja Improving the reading

Description

Individualna vaja za utrjevanje branja, za prijaznejši način pridobivanja sposobnosti gladkega branja. Individual exercise to improve the reading, friendly way to gain skill of reading smoothly.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | kasetofon | cassette recorder | branje | reading | individualno delo | individualized teaching

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Vaje za razvijanje percepcije Exercises for developing reading perception

Description

Zbirka kratkih vaj za razvijanje bralne percepcije. Collection of short exercises for developing reading perception.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | percepcija | perception | branje | reading | individualno delo | individualized teaching

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Vaje za razvijanje percepcije - povedi Exercises for developing reading perception - sentences

Description

Veliko učencev ima težave s koncentriranim branjem, to je težave s tem, da usmerijo svojo pozornost na besedilo in obdržijo določeno stopnjo pozornosti tudi med branjem. Vaje skušajo spodbuditi ohranjanje pozornosti. Collection of short exercises for developing reading perception.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | pozornost | attention | branje | reading | percepcija | perception

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Koncentracija pri branju - besede Concentrating and reading - words

Description

Veliko učencev ima težave s koncentriranim branjem, to je težave s tem, da usmerijo svojo pozornost na besedilo in obdržijo določeno stopnjo pozornosti tudi med branjem. Vaje skušajo spodbuditi ohranjanje pozornosti. Collection of short exercises for developing reading perception, keeping the concentration.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | koncentracija | concentration | branje | reading | pozornost | attention

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Koncentracija pri branju - števila Concentrating and reading - numbers

Description

Veliko učencev ima težave s koncentriranim branjem, to je težave s tem, da usmerijo svojo pozornost na besedilo in obdržijo določeno stopnjo pozornosti tudi med branjem. Vaje skušajo spodbuditi ohranjanje pozornosti. Collection of short exercises for developing reading perception, keeping the concentration.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | branje | reading | število | number | koncentracija | concentration | pozornost | attention

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Bralne vaje - koncentracija Reading exercises - concentration

Description

Vaje za učence, ki imajo težave s koncentriranim branjem, to je s tem, da usmerijo svojo pozornost na besedilo in obdržijo določeno stopnjo pozornosti tudi med branjem. Vaja usmerja pozornost na neko besedilo. Collection of short exercises for developing reading perception, keeping the concentration.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | branje | reading | koncentracija | concentration | pozornost | attention | kratka beseda | short word

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Bralne vaje - koncentracija Reading exercises - concentration

Description

Vaje za učence, ki imajo težave s koncentriranim branjem, to je s tem, da usmerijo svojo pozornost na besedilo in obdržijo določeno stopnjo pozornosti tudi med branjem. Vaja usmerja pozornost na neko besedilo. Collection of short exercises for developing reading perception, keeping the concentration.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | branje | reading | koncentracija | concentration | kratka beseda | short word | pozornost | attention

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Nizanje besed glede na zadnjo črko Building word chain

Description

Kratke vaje za branje in zapis posameznih besed Simple exercise - build word chain so that each word starts with the last letter of previous word.

Subjects

slovenski jezik | Slovene language | branje | reading | zapis | notation | domišljija | imagination | beseda | word

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Slovenska moderna - rešeto Writer in Slovenian modern history - sieve

Description

Rešeto je vrsta križanke, ki jo učenci poznajo iz raznih ugankarskih listov, zato jim reševanje ne povzroča večjih težav. Tudi za učitelja, ki rešeto sestavlja, delo ni pretežko, če se drži pravil za sestavo te oblike. Solving the sieve with the terms related to the writers in Slovenian modern history.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | aleksandrov | župančič | dragotin | cankar | kette

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Zmešanke 1 Anagrams 1

Description

Anagrami iz kratnih besed (4 črke). Anagrams of short words (4 letters).

Subjects

slovenski jezik | Slovene language | anagram | beseda | word | kratka beseda | short word

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Haiku pesem Haiku poem

Description

Zbirka haikujev in pomembne informacije v zvezi z njimi. Collection of haiku poems and some informations related to them.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | haiku | poezija | poetry | zlog | syllable | verz | verse

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Opeke znanja Bricks of knowledge

Description

Kako na prijeten način pripraviti učence do tega, da bodo pri ogledovanju enciklopedij ali drugih neumetnostnih knjig tudi prebrali besedilo pod sliko, znali poiskati podatek, znali uporabiti vire? Fun game that encourages pupils to read - the box is filled with pieces of paper with random question regarding some books - answers equipped with pictures are posted on the wall.

Subjects

branje | reading | slovenski jezik | Slovene language | enciklopedija | encyclopedia | bralno razumevanje | reading comprehension | besedilo | text

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Zabava z Butalci Having fun with Butalci

Description

Primer uporabe besedila iz Butalcev za organiziranje lutkovne predstave. Using one of the story from novel \"Butalci\" in order to organize puppet show.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | lutkovna predstava | puppet show | butalci | lutka | puppet

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Besede - anagram Words - anagram

Description

Anagrami iz splošnih besed. Anagrams of common words.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | utrjevanje | drill | branje | reading | anagram

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Besede - anagram Words - anagram

Description

Anagrami iz splošnih besed. Anagrams of common words.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | utrjevanje | drill | anagram | branje | reading

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Martin Krpan

Description

Preverjanje domačega branja - Martin Krpan, Fran Levstik Exercises for home reading - Martin Krpan by Fran Levstik.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | domače branje | home reading | martin krpan | fran levstik

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Premi - poročani govor Direct - indirect speech

Description

Vaja za utrjevanje pretvorbe premega v poročani govor. Collection of exercises to convert between direct and indirect speech.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | premi govor | direct speech | poročani govor | indirect speech | ločilo | punctuation

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Zemljepisna imena Geographic names

Description

Učenci s pomočjo Atlasa Slovenije poiščejo zanimiva imena naselij, vzpetin ali voda in jih skušajo razložiti. Finding out the origin of different geographic names with the use of an atlas of Slovenia.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | izvor | origin | zemljepisno ime | geographic name | atlas | slovenija | slovenia | zemljevid | map

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Abeceda - utrjevanje Alphabet - drilling

Description

Trening abecede, omejeno število črk. S tem ko učenec rešuje nalogo, utrjuje vrstni red črk. Drilling the alphabet by putting the given letter in alphabetic order.

Subjects

jeziki | languages | moderni jeziki | modern languages | slovenski jezik | Slovene language | utrjevanje | drill | zapis | notation | abeceda | alphabet | črka | letter

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata