Searching for sodelovanje : 2 results found | RSS Feed for this search

Sodelovalno učenje pri matematiki v 4. razredu Co-operational learning of math

Description

V naših šolah se pojavlja nov način poučevanja, ki ga imenujemo sodelovalno učenje. To je učenje v majhnih skupinah, z namenom, da bi dosegli skupni cilj. Najnovejša oblika sodelovalnega učenja lahko poteka v dvojicah ali v skupinah. Prednost takega načina dela je, da se z večanjem števila članov v skupini, veča tudi možnost komunikacijskih parov. Problem pa nastane, ko se z večanjem skupine, veča možnost, da vsi njeni člani ne dobijo pomoči - odgovora, ko postavijo vprašanje. V večjih skupinah se porazdeli odgovornost, zato obstaja nevarnost, da učenci lahko mislijo, da je odgovarjanje na vprašanja dolžnost nekoga drugega. Organizing group work in math class - better co-operation, less fear of failing, team effort, ...

Subjects

skupinsko delo | group work | matematika | mathematics | sodelovanje | co-operation | množenje | multiplication

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Pomagajmo si Helping each other

Description

Učna priprava je namenjena za 3. razred na temo pomagajmo si. Učenci spznavajo nujnost sodelovanja, medsebojne strpnosti, argumentirajo svoje mnenje in istočasno poslušajo druge. Preizkusijo se v igrah vlog. Organizing lesson about helping each other, co-operation, tolerance, society, ...

Subjects

transverzalna vzgoja | cross-curricular education | okoljska vzgoja | environmental education | pomoč | help | sodelovanje | co-operation | strpnost | tolerance | družba | society

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata