Searching for znanstvene vede : 372 results found | RSS Feed for this search

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Drobne živali v plasti podrasti Small animals in undergrowth

Description

Preberi trditve in odgovori na vprašanja v zvezi z živalmi, ki jih najdemo v podrasti. Read the sentences and answer questions regarding the animals that can be found in undergrowth.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | biološke vede | biological sciences | biologija | biology | učenje | learning | podrast | undergrowth | žival | animal

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Zgradba vesolja - križanka Space - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed, ki jih srečamo v vesolju. Crossword puzzle build of terms that are common in space.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | križanka | crossword | vesolje | space | planet | sonce | sun

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Seštevanje brez prehoda - dvomestno z enomestnim Addition without carry - two digit number with single digit one

Description

Zbirka nalog za seštevanje brez prehoda. Collection of exercises for addition without carry.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | seštevanje | addition | prehod | carry | število | number

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Enačbe: v+n in v-n Equations: v+n and v-n

Description

Vaje za utrjevanje enačb v obliki v+n in v-n. Exercises for drilling equations of form v+n and v-n.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | enačba | equation | utrjevanje | drill

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Enačbe: v+n in v-n Equations: v+n and v-n

Description

Vaje za utrjevanje enačb v obliki v+n in v-n. Exercises for drilling equations of form v+n and v-n.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | enačba | equation | utrjevanje | drill

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Enačbe: n*v+n Equations: n*v+n

Description

Vaje za utrjevanje enačb v obliki n*v+n. Exercises for drilling equations of form n*v+n.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | enačba | equation | utrjevanje | drill

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Enačbe: n*v+n Equations: n*v+n

Description

Vaje za utrjevanje enačb v obliki n*v+n. Exercises for drilling equations of form n*v+n.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | enačba | equation | utrjevanje | drill

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Enačbe: n*v-n Equations: n*v-n

Description

Vaje za utrjevanje enačb v obliki n*v-n. Exercises for drilling equations of form n*v-n.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | utrjevanje | drill | enačba | equation

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Enačbe: n*v-n Equations: n*v-n

Description

Vaje za utrjevanje enačb v obliki n*v-n. Exercises for drilling equations of form n*v-n.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | enačba | equation | utrjevanje | drill

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Enačbe: n*v-n, n*v+n Equations: n*v-n, n*v+n

Description

Vaje za utrjevanje enačb v obliki n*v-n, n*v+n. Exercises for drilling equations of form n*v-n, n*v+n.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | utrjevanje | drill | enačba | equation

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Enačbe: n*v-n, n*v+n Equations: n*v-n, n*v+n

Description

Vaje za utrjevanje enačb v obliki n*v-n, n*v+n. Exercises for drilling equations of form n*v-n, n*v+n.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | enačba | equation | utrjevanje | drill

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Računanje ulomkov Calculating fractions

Description

Vaje za utrjevanje računanja preprostih ulomkov. Exercises for drilling calculations of simple fractions.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | ulomek | fraction | utrjevanje | drill

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Računanje ulomkov Calculating fractions

Description

Vaje za utrjevanje računanja preprostih ulomkov. Exercises for drilling calculations of simple fractions.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | utrjevanje | drill | ulomek | fraction

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Računanje ulomkov Calculating fractions

Description

Vaje za utrjevanje računanja preprostih ulomkov. Exercises for drilling calculations of simple fractions.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | utrjevanje | drill | ulomek | fraction

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Primerjava ulomkov Comparison of fractions

Description

Vaje za utrjevanje medsebojnega primerjanja preprostih ulomkov. Exercises for drilling comparison between simple fractions.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | ulomek | fraction | primerjava | comparison | utrjevanje | drill

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Enačbe z ulomki Equations with fractions

Description

Vaje za utrjevanje računanja enačb z ulomki. Exercises for drilling calculations of equations with fractions.

Subjects

znanstvene vede | sciences | matematika | mathematics | enačba | equation | ulomek | fraction | utrjevanje | drill

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Izrazi o Zemlji - anagram Words of Earth - anagram

Description

Anagrami izrazov o Zemlji. Anagrams of words regarding the Earth.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | ekvator | equator | zemlja | earth | anagram | planet

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Izrazi o Zemlji - križanka Words of Earth - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s Zemljo. Crossword puzzle build of terms regarding the Earth.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | zemlja | earth | križanka | crossword | planet | ekvator | equator

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Izrazi o Zemlji - osmica Words of Earth - word search puzzle

Description

Iskanje besed v črkovni mreži povezanih z Zemljo. Finding the words in the character mesh related to the Earth.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | zemlja | earth | osmica | word search puzzle | ekvator | equator | planet

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Izrazi o Zemlji -anagram Words of Earth - anagram

Description

Anagrami izrazov o Zemlji. Anagrams of words regarding the Earth.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | planet | zemlja | earth | ekvator | equator | anagram

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Izrazi o morju - križanka Words of Sea - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih s morjem. Crossword puzzle build of terms regarding the sea.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | morje | see | obala | beach | križanka | crossword

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Izrazi o morju - anagram Words of sea- anagram

Description

Anagrami izrazov o morju. Anagrams of words regarding the sea.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | morje | see | obala | beach | anagram

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Sredozemlje - trditve Mediterranean - statements

Description

Zbirka trditev o Sredozemlju. Collection of true/false statement about the Mediterranean.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | mediteran | mediterranean | gibraltarska ožina | strait of gibraltar | sredozemlje | trditev | statement

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Relief Južne Evrope - osmica Relief of South Europe - word search puzzle

Description

Iskanje besed v črkovni mreži povezanih z reliefom Južne Europe. Finding the words in the character mesh related to relief of South Europe.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | južna evropa | south europe | španija | spain | italija | italy | osmica | word search puzzle

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata

Relief Južne Evrope - križanka Relief of South Europe - crossword

Description

Križanka sestavljena iz besed povezanih z reliefom Južne Evrope. Crossword puzzle build of terms regarding the relief of South Europe.

Subjects

znanstvene vede | sciences | naravoslovne vede | natural sciences | fizikalne vede | physical sciences | zemeljske vede | earth sciences | geografija | geography | križanka | crossword | južna evropa | south europe | španija | spain | italija | italy

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Site sourced from

http://atlas.fri.uni-lj.si/oai/index.php?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=uciteljska

Attribution

Click to get HTML | Click to get attribution | Click to get URL

All metadata

See all metadata